Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Айтпаева А. С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТҮРЛЕРІ международный научно-популярный журнал "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

2

Амирканов М. Б. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

3

Ахметжанов Д. Г. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

4

Бегалиева А. К. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

5

Амирканов М. Б. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

6

Бегалиева А. К. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

7

Ахметжанов Д. Г. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

8

Бегалиева А. К. Казақстан тарихы пәнін оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияны қолданудың тиімділігі. 46-ғылыми-әдістемелік конфр. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту,; Аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі А..2016 0 - г. 0 - стр.

9

Ахметжанов Д. Г. Казақстан тарихы пәнін оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияны қолданудың тиімділігі. 46-ғылыми-әдістемелік конфр. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту,; Аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі А..2016 0 - г. 0 - стр.

10

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілінде етістіктің кактегорияларын меңгертудің ерекшеліктері Л.Г.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

11

Тойганбекова М. Ш. М.Тиезов балалар әдебиетінің шебері Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

12

Тойганбекова М. Ш. Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

13

Тойганбекова М. Ш. Балалар әдебиеті хақында Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

14

Тойганбекова М. Ш. THE BEAUTY OF NOVEL “SHAKAN-SHERI” AL-FARABI.kz. №1/2016 (Индекс 74501) 0 - г. 0 - стр.

15

Тойганбекова М. Ш. ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ GENRE FEATURES OF KAZAKH LITERARY TALES Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

16

Нуршаихова Ж. А. КОНТЕНТЫ САЙТОВ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЗАХСТАНСКИЙ СОЦИУМ Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

17

Нуршаихова Ж. А. Typochoric Version of Structural Taxonomy of the Russian Sentence Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

18

Саденова А. Е. Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

19

Игнатова Е. Р. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

20

Толмачева Д. С. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

21

Искаков Б. А. РЕГИСТРАЦИЯ МЮОННОЙ И ЭЛЕКТРОННО-ФОТОННОЙ КОМПОНЕНТ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ГОДОСКОПИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ НЕЙТРОННОГО СУПЕРМОНИТОРА 6NM-64 Научный журнал «Исследования технических наук» 0 - г. 0 - стр.

22

Есенова К. А. Distinguishing Features of Teacher Image and Faculty Member’s Image: Comparative Study International Review of Management and Marketing 0 - г. 0 - стр.

23

Аринова Б. А. Жоғары оқу орындарында "Өзін-өзі тануі" курсын оқытудың қазіргі бағыттары Кәсіби білім берудегі интернет - сауаттылық: әдістер мен шешімдер 0 - г. 0 - стр.

24

Есенова К. А. ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

25

Саденова А. Е. Коммуникативтік құзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы. альманах «Дайджест педагогических новаций» 0 - г. 0 - стр.

26

Үсейн Е. М. ҮРЕЙДІҢ СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДЕГІ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

27

Есенова К. А. Мектеп оқушыларының этномәдени құндылықтарын қалыптастырудың маңызы Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

28

Ахмедова А. К. Черты национального характера в русских пословицах Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

29

Үсейн Е. М. ФУТБОЛМЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ ЖҮКТЕМЕСІ КЕЗІНДЕГІ ҚАН ҚЫСЫМЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

30

Үсейн Е. М. СТУДЕНТТЕРДІҢ СПОРТҚА ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН БЕЙІМДЕЛУІН БАҒАЛАУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

31

Есенова К. А. Prevention of Suicidal Manifestations among Youth:Art pedagogical aspect Research Journal of Medical Sciences 0 - г. 0 - стр.

32

Аринова Б. А. "Өзін-өзі тану" пәні мұғалімінің сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудағы кәсіби шеберлігінің мазмұны Вестник АПН Казахстана 0 - г. 0 - стр.

33

Аринова Б. А. «Өзін-өзі тану» пәні мұғалімінің сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда интерактивті оқыту әдістерін қолданудың тиімділігі Академик Т.Тәжібаевтың 106 жылдығына арналған жыл сайынғы «Тәжібаев оқулары» аясындағы «Мәңгілік ел жағдайындағы Қазақтандағы психология ғылымының қазіргі жай-күйі» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

34

Есенова К. А. ҚЫЗДАРҒА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТAР AРҚЫЛЫ ГЕНДЕРЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ. «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

35

Мажиқызы Н. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БОЛМЫСЫНДАҒЫ ҚҰҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

36

Сандыкбаева У. Д. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БОЛМЫСЫНДАҒЫ ҚҰҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

37

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

38

Нусупбаева С. А. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

39

Туребекова Р. С. "О навыках чтения учебно-научных текстов на занятиях по РЯ" Вестник КазНУ, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

40

Нусупбаева С. А. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.