Жариялыным тізімдері

121
Торманов Н. Студенттердін білімін бағалаудың өлшемдері 2013 - г. 3 - стр.
122
Торманов Н. "Физиология негіздері" пәнін кіріктерілген әдіспен оқыту 2013 - г. 3 - стр.
123
Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Еланцев А.Б. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.
124
Швецова Е. В. Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. О соотношении объективной и субъективной оценки при итоговой аттестации студентов 2013 - г. 2 - стр.
125
Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.
126
Тулеуханов С. Швецова Е.В., Кулбаева М.С. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.
127
Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Тулеуханов С.. «Биофизика» пәні бойынша зертханалық практикум жүргізудегі жобалы-бағдарламалық тапсырмалар 2013 - г. 4 - стр.
128
Кулбаева М. С. Жас ерекшеліктеріне тәуелді жаттығулардың әсерлерін зерттеу 2013 - г. 1 - стр.
129
Кулбаева М. С. Биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігі бойынша ағзаның күйін бағалау 2013 - г. 2 - стр.
130
Кулбаева М. С. Мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі негізгі мәселелер 2013 - г. 2 - стр.
131
Кулбаева М. С. Тулеуханов С.. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
132
Тулеуханов С. Кулбаева М.С. Вибрацияның кері әсерлерін анықтауға биологиялық активті нүктелердің биопотенциалдарын зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
133
Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
134
Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
135
Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Холтер ЭКГ және артериялық қысым – жүректің жұмысын көрсететін тәуліктік зерттеу 2013 - г. 2 - стр.
136
Кулбаева М. С. Ағзаның физиологиялық күйін анықтауға биологиялық активті нүктелердің қолданылуы 2013 - г. 2 - стр.
137
Торманов Н. Қазақстан республикасы мен Еуропа елдеріндегі биология пәнінің білім беру ерешеліктері 2013 - г. 1 - стр.
138
Торманов Н. Уршеева Б.И., Атанбаева Г.К. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.
139
Уршеева Б. И. Атанбаева Г.К., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.
140
Атанбаева Г. К. Уршеева Б.И., Торманов Н.. "Физиология негіздері" пәнін кірікетірілген әдіспен оқыту. 2013 - г. 2 - стр.
141
Атанбаева Г. К. Инфрадыбыстың егеуқұйрықтар қанындағы жалпы лейкоциттерінің көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 4 - стр.
142
Атанбаева Г. К. Ауыр метал иондарының адам және жануарлар организіміне әсері 2013 - г. 4 - стр.
143
Атанбаева Г. К. Кадмийдің иммундық клеткаларға әсері. 2013 - г. 4 - стр.
144
Атанбаева Г. К. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау. 2013 - г. 2 - стр.
145
Атанбаева Г. К. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.
146
Аблайханова Н. Т. Еркін күреспен айналысатын спортшылардың еңбекке қаблеттілігін физиологиялық бағалау 2013 - г. 2 - стр.
147
Аблайханова Н. Т. Қазіргі кездегі оқу орындарындағы дене шынықтыру жағдайы. 2013 - г. 2 - стр.
148
Аблайханова Н. Т. Алматы облысындағы өмір сүріп жатқан әртүрлі жастағы тұрғындардың қан көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау. 2013 - г. 1 - стр.
149
Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбент «ИНГО-2» қабылдаған жануарлардың гемотологиялық сараптамасындағы өзгерістер. 2013 - г. 1 - стр.
150
Аблайханова Н. Т. Изучение хронобиологических закономерностей течение мигрени. 2013 - г. 1 - стр.
151
Аблайханова Н. Т. Анемияға шалдыққан аналық егекқұйрықтардың антиоксиданттық витаминдерінің мөлшеріне герань сығындысының әсері. 2013 - г. 1 - стр.
152
Аскарова З. А. Қорғасын ацетатымен улану кезіндегі қан мен лимфа құрамындағы жалпы ақуыз көрсеткішіне Гепа-Мерц препаратының әсері. 2013 - г. 1 - стр.
153
Аблайханова Н. Т. Жануарлардың психо-эмоциональды күйлеріне наноэнтеросорбент «ИНГО-2» ің әсерің зерттеу. 2013 - г. 1 - стр.
154
Аблайханова Н. Т. Изучение хроноструктурных параметров временой организации сердечно-сосудистой системы человека в норме. 2013 - г. 1 - стр.
155
Аблайханова Н. Т. Улы гепатит кезіндегі лимфаның биохимиялық құрамын анықтау. 2013 - г. 1 - стр.
156
Аблайханова Н. Т. Қыс мезгіліндегі адамның жүрек-қан тамырлар жүйесінің тәуліктік динамикасының хроноқұрылымдық көрсеткіштерінің ерекшеліктері. 2013 - г. 1 - стр.
157
Аблайханова Н. Т. Герань сығындысының аналық егеуқұйрықтардың қан көрсеткіштеріне әсері. 2013 - г. 1 - стр.
158
Аблайханова Н. Т. «ИНГО-2» наноэнтеросорбенттің ақ егеуқұйрықтардың асқазанына әсері. 2013 - г. 1 - стр.
159
Аскарова З. А. Сраилова Г.Т. Научная организация самостоятельной работы студентов 2013 - г. 1 - стр.
160
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А. Научная организация самостоятельной работы студентов 2013 - г. 1 - стр.