Жариялыным тізімдері

1
Гумарова Л. Ж. Аскарова З.А., Сраилова Г.Т. Контроль и оценка знаний по СРС по дисциплине "Физиология человека и животных". 2016 - г. 3 - стр.
2
Аскарова З. А. Гумарова Л.Ж., Сраилова Г.Т. Контроль и оценка знаний по СРС по дисциплине "Физиология человека и животных". 2016 - г. 3 - стр.
3
Сраилова Г. Т. Гумарова Л.Ж., Аскарова З.А. Контроль и оценка знаний по СРС по дисциплине "Физиология человека и животных". 2016 - г. 3 - стр.
4
Камзанова А. Т. The Psychology of Wellbeing of the Higher Education System in Kazakhstan 2016 - г. 4 - стр.
5
Аблайханова Н. Т. Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы 2016 - г. 4 - стр.
6
Аблайханова Н. Т. Кіріктірілген оқу бағдарламасы жайлы тұжырымдамалар (мектеп -колледж-университет) 2016 - г. 2 - стр.
7
Швецова Е. В. Опыт реализации программы МООК по курсу "Биофизика" 2016 - г. 2 - стр.
8
Швецова Е. В. Современные требования к формированию новых образовательных программ для инновационного биомедицинского кластера университета 2016 - г. 2 - стр.
9
Швецова Е. В. Сраилова Г.Т., Аскарова З.А., Гумарова Л.Ж. Неблагоприятные факторы в организации режима обучения 2016 - г. 3 - стр.
10
Аскарова З. А. Сраилова Г.Т., Гумарова Л.Ж., Швецова Е.В. Неблагоприятные факторы в организации режима обучения 2016 - г. 3 - стр.
11
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Гумарова Л.Ж., Швецова Е.В. Неблагоприятные факторы в организации режима обучения 2016 - г. 3 - стр.
12
Гумарова Л. Ж. Сраилова Г.Т., Аскарова З.А., Швецова Е.В. Неблагоприятные факторы в организации режима обучения 2016 - г. 3 - стр.
13
Кулбаева М. С. Инюшин В.М., Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Значение контроля оценки знаний и структуры курса для формирования профессиональных компетенций по дисциплине"Биофизика" 2016 - г. 3 - стр.
14
Тулеуханов С. Кулбаева М.С., Инюшин В.М., Швецова Е.В. Значение контроля оценки знаний и структуры курса для формирования профессиональных компетенций по дисциплине"Биофизика" 2016 - г. 3 - стр.
15
Швецова Е. В. Кулбаева М.С., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. Значение контроля оценки знаний и структуры курса для формирования профессиональных компетенций по дисциплине"Биофизика" 2016 - г. 3 - стр.
16
Атанбаева Г. К. Студенттердің білім деңгейін бақылау және бағалау жайлы пікірлер мен ұсыныстар 2016 - г. 2 - стр.
17
Гумарова Л. Ж. Контроль и оценка знаний по СРС по дисциплине «Физиология человека и животных» 2016 - г. 3 - стр.
18
Атанбаева Г. К. Тулеуханов С.. Орталық жүйке жүйесіне салмақсыздықты үлгілеу кезіндегі әсері. 2016 - г. 5 - стр.
19
Тулеуханов С. Атанбаева Г.К. Орталық жүйке жүйесіне салмақсыздықты үлгілеу кезіндегі әсері. 2016 - г. 5 - стр.
20
Камзанова А. Т. Women in the Whirlpool of violence in Afghanistan 2016 - г. 2 - стр.
21
Камзанова А. Т. The Circumstances of Primary and Secondary Education in Afghanistan 2016 - г. 2 - стр.
22
Ыдырыс Ә. The Effect Of Cryopreservation On Seed Germination Of The Endangered Medicinal Plant Ferula Iliensis Krasn. Ex Korovin European Biotechnology Congress. 2016 - г. 1 - стр.
23
Аблайханова Н. Т. Изучение токсических действий свинца на физиологическое состояние организма 2016 - г. 1 - стр.
24
Аблайханова Н. Т. Адамның кардиореспираторлық жүйесіне өндірістік факторлар әсерін анықтау 2016 - г. 1 - стр.
25
Аблайханова Н. Т. Бассейндік жағдайдағы жасанды құрама жемдермен қоректендірілетін тиляпия балықтарының кейбір мүшелеріне гистологиялық зерттеу 2016 - г. 1 - стр.
26
Аблайханова Н. Т. Әртүрлі нанокеуекті таңғыштардың түрлі жарақат түрлеріне әсерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.
27
Қайрат Б. Қ. Бассейндік жағдайда өсіріліп, жасанды құрама жемдермен қоректендірілген тиляпия балықтарының кейбір мүшелеріне гистологиялық зерттеу жүргізу нәтижелері 2016 - г. 2 - стр.
28
Аблайханова Н. Т. Применение биологически активных веществ для коррекции здоровья жителей экозависимых регионов 2016 - г. 1 - стр.
29
Аблайханова Н. Т. Нано-және макрокеуекті негізіндегі карбокерамикалық адсорбенттерді алу 2016 - г. 1 - стр.
30
Аблайханова Н. Т. Әртүрлі биоөнімдік жемдермен қоректендірілетін бекіре тұқымдас балықтардың бұлшықет ұлпасының биохимиялық құрамын анықтау 2016 - г. 1 - стр.
31
Аблайханова Н. Т. Влияние кадмия на гемотологические параметры крови 2016 - г. 1 - стр.
32
Аблайханова Н. Т. Студенттерді сауықтыруда аэробты жаттығулар әдісін қолдануды негіздендіру 2016 - г. 1 - стр.
33
Аблайханова Н. Т. Студенттердің денсаулық деңгейін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.
34
Қайрат Б. Қ. Определение биохимического состава мышечной ткани осетровых кормленных различными продукционными кормами 2016 - г. 2 - стр.
35
Аблайханова Н. Т. Биофизическое тестирование воды в районе село калачи акмолинской области РК 2016 - г. 1 - стр.
36
Аблайханова Н. Т. Жануарлардың биохимиялық қан көрсеткіштеріне мұнай өнімдерінің әсерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.
37
Аблайханова Н. Т. Токсикалық гепатит кезіндегі лимфатикалық тамырлардағы адренергиялық жүйкелену және жиырылу қабілетінің жағдайы 2016 - г. 1 - стр.
38
Аблайханова Н. Т. Аллоксанды диабет кезіндегі лимфа және қан плазмасының биохимиялық көрсеткіштері және түзету әдістері 2016 - г. 1 - стр.
39
Аблайханова Н. Т. Экологиялық және өндірістік факторлардың қан жүйесінің клеткаларына әсерлері 2016 - г. 1 - стр.
40
Аблайханова Н. Т. Нуртазин С.Т., Чунетова Ж.Ж., Есимсиитова З.Б., Нурмаханова А.С. Histochemical studying of ovaries in sheep of different breeds after hormonal treatment in estrous season 2016 - г. 1 - стр.