Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Биофизика, биомедицина және нейроғылым

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Мурзахметова М. Штаттық режимдегі және қашықтықтан оқыту кезіндегі оқушылардың психо-физиологиялық бейімделу ерекшеліктерін зерттеу 2022 - г. 16 - стр.

2

Мурзахметова М. Штаттық режимдегі және қашықтықтан оқыту кезіндегі оқушылардың психо-физиологиялық бейімделу ерекшеліктерін зерттеу 2022 - г. 16 - стр.

3

Исаева Н. Б. Сейтқадыр Қ.Ә. АҒЗАНЫҢ ФИЗИОЛОГИЛЫҚ КҮЙІН АНЫҚТАУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕР 2022 - г. 1 - стр.

4

Аблайханова Н. Т. Определение циркулирующих микроРНК и маркеров окислительного стресса в качестве предикторов повреждения сосудов при сахарном диабе 2022 - г. 1 - стр.

5

Қайрат Б. Қ. Зинченко В.П. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ КАЛЬЦИЙПРОНИЦАЕМЫЕ AMPA-РЕЦЕПТОРЫ 2022 - г. 2 - стр.

6

Қайрат Б. Қ. ҚҰРАМЫНДА КАЛЬЦИЙ-ӨТКІЗУШІ АМРА-РЕЦЕПТОРЛАРЫ БАР ТЕЖЕГІШ НЕЙРОНДАРДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ 2022 - г. 1 - стр.

7

Қайрат Б. Қ. Зинченко В.П. Метод витальной идентификации нейронов, содержащих кальций-проницаемые AMPA-рецепторы 2022 - г. 2 - стр.

8

Қайрат Б. Қ. Зинченко В.П. A method of vital identification of neurons containing calcium-permeable AMPA-receptors 2022 - г. 1 - стр.

9

Швецова Е. В. Опыт применения виртуальных лабораторных работ на уроках биологии 2022 - г. 2 - стр.