Главная / Востоковедения / Научные статьи

Востоковедения

Список публикаций.

Год публикации:

41

Жиекбаева А. Б. Қазақ діни терминдерінің қалыптасу тарихынан Ақиқат 0 - г. 0 - стр.

42

Жиекбаева А. Б. Қоғамдық ғылымдар терминологиясындағы араб, парсы сөздері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

43

Жиекбаева А. Б. Способы образования экономических терминов в арабском языке "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

44

Жиекбаева А. Б. Составление деловых бумаг в современном литературном арабском языке "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

45

Исмагулова С. А. Кабир Дастың ақындық мұрасы және оның зерттелу тарихы. "Хабаршы" филология сериясы N3 (133) 0 - г. 0 - стр.

46

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің анықтамалары мен айырым белгілері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

47

Кокеева Д. М. Аударматанудағы терминология мәселесі // Вестник КазНУ. Серия Филологическая 0 - г. 0 - стр.

48

Надирова Г. Е. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

49

Джубатова Б. Н. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

50

Мустафаева А. А. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

51

Сериккалиева А. Е. Социально-экономические реформы в современном Китае Ізденіс –Поиск. 0 - г. 0 - стр.

52

Сериккалиева А. Е. Влияние мирового финансового кризиса на деятельность КНР в ШОС Казахстан в глобальных процессах 0 - г. 0 - стр.

53

Жанатаева К. Б. Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы мо 0 - г. 0 - стр.

54

Жанатаева К. Б. Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының 0 - г. 0 - стр.

55

Жанатаева К. Б. Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти К.Т. Талипова. 0 - г. 0 - стр.

56

Жанатаева К. Б. Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары Юдинское чтение 0 - г. 0 - стр.

57

Жанатаева К. Б. Ататүріктің көзқарасы мен ұстанымдары қазақ халқынп да қымбат Аңыз Адам 0 - г. 0 - стр.

58

Шатекова Г. К. Қазақ тілі мен корей тіліндегі етістіктің болымды және болымсыз түрлерінің салыстырмалы сипаттамасы мен аудару тәсілдері ҚазҰУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

59

Сериккалиева А. Е. Деятельность Республики Казахстан по обеспечению региональной безопасности в рамках ШОС Сборник материалов международной научно-практической конференции «Роль суверенного Казахстана в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии». Рекомендовано к печати Ученым Советом ФМО КазНУ им. Аль-Фараби. Алматы. – 293 с. 0 - г. 0 - стр.

60

Сериккалиева А. Е. Дискурс восточной и западной традиции в рамках ШОС Вестник КазНУ серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

61

Сериккалиева А. Е. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС: КНР МАТЕРИАЛЫ Республиканской научной конференции – ХIII Научные чтения молодых учен 0 - г. 0 - стр.

62

Назарова А. Ж. Жіктеу есімдіктерінің тәуелдік және жіктік жалғауларына айналуы». "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

63

Мұқаметханұлы Н. Елімізде қазақ-қытай қатынастарының зерттелуі Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

64

Назарова А. Ж. Kazak ve Türk dillerindeki Zamirlerin ozellikleri». Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 0 - г. 0 - стр.

65

Абдуракын Н. Әділдікті ұстаным еткен конфуци қоғамдағы былық-шылыққа төзе алмаған.Аңыз адам жұрналы. №9(45)мамыр 2012 Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

66

Абдуракын Н. XXғасырдың басындағы қытай әдеби революциясы»ҚазҰУхабаршы. №2(59)2012 Вестник КазНУ серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

67

Керимбаев Е. А. Отражение культуры еды китайцев в фразеологизмах китайского языка Хабаршы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

68

Ахметбекова А. К. "Зар заман" ақындар шығармаларындағы сопылық нышандар "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

69

Ахметбекова А. К. Сопылық терминдердің семантикалық сипаты "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

70

Мұқаметханұлы Н. Сталин Шынжаңға өзін-өзімен күйрету тәсілін қолданды Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

71

Мұқаметханұлы Н. Төле би -ХҮІІІ ғасырдағы қазақстың саяси элитасындағы аса өрнекті тұлға Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

72

Мұқаметханұлы Н. Ілімнің дүниеге келуі сол кездегі қоғамдық қажеттіліктен туындаған Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

73

Мұқаметханұлы Н. Балапан әулие туралы аңыз бен ақиқат Іле айдыны 0 - г. 0 - стр.

74

Мұқаметханұлы Н. Ол халық үшін туған азамат еді Қытай ұлттары 0 - г. 0 - стр.

75

Мұқаметханұлы Н. Қазақ диаспорасының ұлттық танымы мен тәуелсіздік санасы - ұлттық біртұтастанудың ұйтқысы Халықаралық ғылыми - теориялық конференция материалы. 0 - г. 0 - стр.

76

Мұқаметханұлы Н. Қолымызда- "Қазақ ханы - Абылай" Түркістан 0 - г. 0 - стр.

77

Мұқаметханұлы Н. Қазақ диаспорасының ұлттық танымы мен санасы - ұлттық біртұтастықтың үйтқысы "Төртінші билік" 0 - г. 0 - стр.

78

Дәуен Д. Б. "Конфуций, конфуцийшілдік: қытайлықтардың конфуцийшілдікті таза дін ретінде қарастырмайтындығы байқалады" // Аңыз адам. №9 (45) мамыр 2012 жыл. б.50 "Аңыз адам" 0 - г. 0 - стр.

79

Сейтметова Ж. Р. Политический дискурс в системе электронных СМИ "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

80

Сейтметова Ж. Р. "Предания нашей улицы" Н.Махфуза и "Сто лет одиночества" Г.Гарсиа Маркеса:Попытка компаративного анализа "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.