Басты бет / Шығыстану / Ғылыми мақалалар

Шығыстану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Надирова Г. Е. Переводы с арабского языка в Казахстане в период независимости Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

162

Надирова Г. Е. Центры дистанционного образования в арабских странах Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

163

Джубатова Б. Н. Место культуры в изучении иностранного языка Место культуры в изучении иностранного языка 0 - г. 0 - стр.

164

Джубатова Б. Н. Араб, парсы кірме фразеологизмдері этимондарының түпнұсқа тілдегі мәртебесі Вестник КазНУ7 Серия востоковедение 0 - г. 0 - стр.

165

Мұқаметханұлы Н. Қытайдың халықаралық саяси-экономикалық жаңа тәртіп орнату туралы ұстанымдары//G-GLOBAL және жаңа әлемдік тәртәп мәселесі» атты ҚР-ның тұңғыш Президентіне арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция метериалды. 23 қараша 2012. –Алмыты.263-267 бб. G-GLOBAL және жаңа әлемдік тәртәп мәселесі» атты ҚР-ның тұңғыш Президентіне арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция метериалды. 23 қараша 2012. 0 - г. 0 - стр.

166

Мұқаметханұлы Н. Қазақстан, Ресей, Қыатай қарым-қатынастарының кешегісі қандай, бүгіні және ертеңі қандай болмақ (сұқпат) //Ақиқат. 2013. № 3. 8-17 бб (Алматы қ. Абый даңғылы, 143 үй, 6 қабат. «Дәуір»ЖШС-ның Республикалық полиграфиялық баспа комплексінде басылып шықты). "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

167

Мұқаметханұлы Н. Қазақт-қытай арасындағы ресми сауданы Қабанбай батыр бастаған //Аңыз адам. № 9 (69), 34-37 бб. «Аңыз адам» 0 - г. 0 - стр.

168

Мионг С. О. Kazakhstani Koreans’ Conflict of Linguistic Identity: In–between the Sovietized and Kazakhstani Citizens Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

169

Чан Б. Kazakhstani Koreans’ Conflict of Linguistic Identity: In–between the Sovietized and Kazakhstani Citizens Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

170

Чан Б. Modern Kazakhstan in Global World. after Independence Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

171

Мионг С. О. Modern Kazakhstan in Global World. after Independence Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

172

Мен Д. Modern Kazakhstan in Global World. after Independence Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

173

Мионг С. О. Postmodern Media and Shifts in the Structure of Identity //Modern Issues in Kazakhstan. International Center for Education and Technology. 2012. P.124-128 0 - г. 0 - стр.

174

Мионг С. О. Кочевые культурные особенности древних корейцев Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

175

Чан Б. Будущее корееведения в Каазахстане - анализ специальности корееведения Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

176

Абаған А. Б. Будущее корееведения в Каазахстане - анализ специальности корееведения Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

177

Абаған А. Б. Будущее корееведения в Каазахстане - анализ специальности корееведения Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

178

Мен Д. Казахстан и Республика Корея в глобальном мире и 20 лет дипломатического сотрудичества Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

179

Чан Б. Казахстан и Республика Корея в глобальном мире и 20 лет дипломатического сотрудичества Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

180

Жиекбаева А. Б. Дін ғұламаларының қасиетті Құран мәтінідегі кірме сөздер жайындағы көзқарастары Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

181

Боранбаева А. Ж. Историческая роль персидского языка в распространении ислама и исламской культуры в Казахстане. Иран-наме. Научный востоковедческий журнал. 0 - г. 0 - стр.

182

Теменова Г. К. Студенттердің «Шет тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс сабақтарында ойбөліс (дебат) технологиясын қолданудың тиімділігі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

183

Теменова Г. К. «Шет тілін үйренуде аударманың ролі» "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

184

Чан Б. Northeast Asia Nuclear Issue Известия Научно-технического общества «КАХАК» 0 - г. 0 - стр.

185

Мен Д. Northeast Asia Nuclear Issue Известия Научно-технического общества «КАХАК» 0 - г. 0 - стр.

186

Чан Б. Современные отношения между Южной Кореей и Казахстан Общественный фонд «One Asia Almaty». КазНПУ им. Абая. 0 - г. 0 - стр.

187

Чан Б. Понимание других культур в 21 веке и сегодня люди живут Collection of Treatises in Celebration of the 21th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan «Exchange of Korean and Kazakh Studies». 0 - г. 0 - стр.

188

Ахметбекова А. К. Қазақ жыраулары және сопылық Вестник. Серия востококведения 0 - г. 0 - стр.

189

Ахметбекова А. К. ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясындағы сопылық сарын көріністері Вестник КазНУ. Серия Востоковедения 0 - г. 0 - стр.

190

Чан Б. Современный Казахстан в глобальном мире после получения независимости Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan «Exchange of Korean and Kazakh Studies». 0 - г. 0 - стр.

191

Мұқаметханұлы Н. Цин патшалығының Абылай хан жөніндегі танымы мен саясаты //ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. – 2014. - № 1. – 38-43 б. Вестник КазНУ серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

192

Мұқаметханұлы Н. Цин патшалығының Абылай хан жөніндегі танымы мен саясаты "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

193

Мұқаметханұлы Н. Қазақ тарихына қатысты қытай деректері Халық тарих толқынында ғылыми серия 0 - г. 0 - стр.

194

Мұқаметханұлы Н. Күй шежіресі – ел шежіресі Шежірелі шертпе күй 0 - г. 0 - стр.

195

Мұқаметханұлы Н. Қытай мен Ауғанстан қатынастары Сборник Материалов научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

196

Мұқаметханұлы Н. Шетелдерде қазақ қауымдастығының қалыптасуының тарихи себептеріне талдау Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

197

Мұқаметханұлы Н. Төле би қытай құжаттарында Қазақтың әйгілі тұлғалары 0 - г. 0 - стр.

198

Мұқаметханұлы Н. Түркеш тарихымен отандық тарихты түгендеген ғалым Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция матариалдары 0 - г. 0 - стр.

199

Мұқаметханұлы Н. Төле бидің қазақ қоғамындағы саяси орны мен рөлі Төбеби – қазақ тарихының биігінде 0 - г. 0 - стр.

200

Мұқаметханұлы Н. Төле бидің қазақ қоғамындағы саяси рөлі жөнінде Әз Төле би 0 - г. 0 - стр.