Басты бет / Шығыстану / Ғылыми мақалалар

Шығыстану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Ақын Б. Қ. К опыту политической компаративистики модернизации Казахстана и Японии Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

2

Ем Н. Б. Теоретический аспект изучения межнациональных браков зарубежных корейцев Известия корееведения в Центральной Азии 0 - г. 0 - стр.

3

Койбакова А. С. Лао Шэ- ның "Бір жанұяның төрт ұрпағы" романындағы өмір шындығы ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

4

Шадкам З. сөз басында этикеттік қызмет атқаратын бейвербалды амал тәсілдер " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

5

Шадкам З. Қазақ және түрік тілдеріндегі туыстық қатнасты білдіретін сөздер және олардың аппелятивтік қызметі "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

6

Тен Ю. П. Фузия гласных в звучащей корейской речи Известия корееведения в Центральной Азии 0 - г. 0 - стр.

7

Жиекбаева А. Б. Араб, парсы тілдерінен енген кірме аффикстердің сөзжасамдық қызметі Терминологиялық хабаршы 0 - г. 0 - стр.

8

Жанатаева К. Б. Египеттегі лаңкестік іс-әрекеттермен күресу жолдары Қазақстан жоғары мектебі 0 - г. 0 - стр.

9

Габдуллин К. Т. Казахстан - Индия: грани сотрудничества " Вестник Казну" (серия востоковедения) 3(60)2012 0 - г. 0 - стр.

10

Керимбаев Е. А. Сун Ятсен и национальная политика Китая " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

11

Базаркулова Б. К. Ирано-иракская война: причины и последствия " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

12

Базаркулова Б. К. Политика Исламской Республики Иран в отношении Советского Союза Қазақ өркениеті 0 - г. 0 - стр.

13

Кайранбаева Н. Н. Исследования условно сложноподчинённых предложении в турецком языке " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

14

Кайранбаева Н. Н. Семантические особенности компонентов условно-сложного предложения в турецком и казахском языках Абай институтының хабаршысы. #4(4). Алматы, 2010. 0 - г. 0 - стр.

15

Маулит Б. ҚЫТАЙ ТІЛІН САПАЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИМДІ ӘДІСТЕРІ " Вестник национальной академии наук РК" 0 - г. 0 - стр.

16

Нурелова А. М. Глагол "стать" в казахском и японском языках " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.