Главная / Востоковедения / Научные статьи

Востоковедения

Список публикаций.

Год публикации:

1

Нурелова А. М. Қазақ және жапон тілдеріндегі еліктеуіш сөздер Хабаршы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

2

Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық прозасының зерттелуі және саралануы Хабаршы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

3

Ахметбекова А. К. Шәкәрім фәлсапасының сопылық поэзиядағы көрінісі Kultur Evreni 0 - г. 0 - стр.

4

Мен Д. Национальные ценности казахстанского народа в условиях независимости Сб-к «Осмысление ХХ-л. независимости РК». 0 - г. 0 - стр.

5

Мен Д. Корейцы Казахстана в условиях глобализации Известия корееведения в ЦА 0 - г. 0 - стр.

6

Мен Д. Казахстан в глобальном мире и сотрудничество с Республикой Корея Вестник КазНПУ. Серия «Социологические и политические науки». 0 - г. 0 - стр.

7

Ашинова Ж. Е. Жапон-қытай қатынастары дамуының құқықтық-саяси негізі Ақиқат 0 - г. 0 - стр.

8

Ашинова Ж. Е. Жапония және Қытайдың Орталық Азиядағы экономикалық мүдделері Вестник КазНУ. Серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

9

Анипина А. К. «Қытай дүниетанымындағы түстер» Хабаршы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

10

Катбаева Г. К. Астарлы сөздердің даму жолы. " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

11

Түргенбай А. А. Дәстүрлі Қытай қоғамындағы әйелдің орны Вестник Казну, серия востоковедения. 0 - г. 0 - стр.

12

Катбаева Г. К. Ауызекі қытай тілінде қолданылатын конструкциялар Хабаршы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

13

Түргенбай А. А. Қазақстан мен Қытай арасындағы энергетикалық ресурстар мәселесі Вестник КазНУ, серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

14

Түргенбай А. А. Қазақстандағы қытай диаспорасының қалыптасуы және олардың әлеуметтік жағдайы Вестник КазНУ, серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

15

Эгамбердиев М. Ш. 10. Түркия Республикасына жасалған іс-сапар ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

16

Абдуракын Н. 6. «Қазіргі қытай тіліндегі көп компанентті анықтауыш» Қазұу хабаршы. №2(55)2011С,41-45 Вестник КазНУ, востоковедения 0 - г. 0 - стр.

17

Катбаева Г. К. «Третий путь» Развития через призму реформ на Тайване. "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

18

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі синонимдердің анықтамалары мен айырым белгілері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

19

Сериккалиева А. Е. Социально-экономические реформы в современном Китае Ізденіс –Поиск. 0 - г. 0 - стр.

20

Сериккалиева А. Е. Влияние мирового финансового кризиса на деятельность КНР в ШОС Казахстан в глобальных процессах 0 - г. 0 - стр.

21

Сериккалиева А. Е. Деятельность Республики Казахстан по обеспечению региональной безопасности в рамках ШОС Сборник материалов международной научно-практической конференции «Роль суверенного Казахстана в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии». Рекомендовано к печати Ученым Советом ФМО КазНУ им. Аль-Фараби. Алматы. – 293 с. 0 - г. 0 - стр.

22

Сериккалиева А. Е. Дискурс восточной и западной традиции в рамках ШОС Вестник КазНУ серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

23

Назарова А. Ж. Жіктеу есімдіктерінің тәуелдік және жіктік жалғауларына айналуы». "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

24

Мұқаметханұлы Н. Елімізде қазақ-қытай қатынастарының зерттелуі Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

25

Ахметбекова А. К. "Зар заман" ақындар шығармаларындағы сопылық нышандар "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

26

Мұқаметханұлы Н. Сталин Шынжаңға өзін-өзімен күйрету тәсілін қолданды Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

27

Мұқаметханұлы Н. Төле би -ХҮІІІ ғасырдағы қазақстың саяси элитасындағы аса өрнекті тұлға Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

28

Мұқаметханұлы Н. Балапан әулие туралы аңыз бен ақиқат Іле айдыны 0 - г. 0 - стр.

29

Мұқаметханұлы Н. Ол халық үшін туған азамат еді Қытай ұлттары 0 - г. 0 - стр.

30

Мұқаметханұлы Н. Қазақ диаспорасының ұлттық танымы мен тәуелсіздік санасы - ұлттық біртұтастанудың ұйтқысы Халықаралық ғылыми - теориялық конференция материалы. 0 - г. 0 - стр.

31

Мұқаметханұлы Н. Қазақ диаспорасының ұлттық танымы мен санасы - ұлттық біртұтастықтың үйтқысы "Төртінші билік" 0 - г. 0 - стр.

32

Шадкам З. Türkiye Türkçesindeki Kalıp Sözlerinin Kazakçaya Çevrilmesinde Karşılaşılan Sorunlar СДУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

33

Ақын Б. Қ. Японский неолиберализм или коммунистический капитализм правительства Дж.Коидзуми Адам әлемі 0 - г. 0 - стр.

34

Ақын Б. Қ. Жаңғырудың жапондық үлгісі Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

35

Ақын Б. Қ. Қазіргі Жапониядағы неолибералды саяси реформалар ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

36

Ақын Б. Қ. КОНСЕРВАТИЗМ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ Вестник института философии Академии Кыргызской Республики 0 - г. 0 - стр.

37

Ақын Б. Қ. Идейно-теоретические позиции ЛДП Вестник института философии Академии Кыргызской Республики 0 - г. 0 - стр.

38

Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYASI’NIN TÜRKİSTAN’DAKİ EĞİTİM POLİTİKASI (1870-1917) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 - г. 0 - стр.

39

Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYASININ TÜRKİSTANI RUSYAYA ENTEGRASYONU POLİTİKASINDA TURKESTANSKİE VEDOMOSTİ GAZETESİNİN YERİ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN-1301-9058 0 - г. 0 - стр.

40

Эгамбердиев М. Ш. Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler Politikası Karadeniz Araştırmaları 0 - г. 0 - стр.