Главная / Востоковедения / Научные статьи

Востоковедения

Список публикаций.

Год публикации:

1

Ахметбекова А. К. Көркем әдебиеттің сөз концептілерін ашудағы рөлі ҚазҰУ Хабаршысы. Шығыстану сериясы. №5(66) 0 - г. 0 - стр.

2

Калиева Ш. С. Араб әдебиетінде тарихи роман жанрының тууы ҚазҰУ Хабаршысы. Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

3

Надирова Г. Е. Переводы с арабского языка в Казахстане в период независимости Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

4

Надирова Г. Е. Центры дистанционного образования в арабских странах Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

5

Джубатова Б. Н. Место культуры в изучении иностранного языка Место культуры в изучении иностранного языка 0 - г. 0 - стр.

6

Джубатова Б. Н. Араб, парсы кірме фразеологизмдері этимондарының түпнұсқа тілдегі мәртебесі Вестник КазНУ7 Серия востоковедение 0 - г. 0 - стр.

7

Мұқаметханұлы Н. Қазақстан, Ресей, Қыатай қарым-қатынастарының кешегісі қандай, бүгіні және ертеңі қандай болмақ (сұқпат) //Ақиқат. 2013. № 3. 8-17 бб (Алматы қ. Абый даңғылы, 143 үй, 6 қабат. «Дәуір»ЖШС-ның Республикалық полиграфиялық баспа комплексінде басылып шықты). "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

8

Мұқаметханұлы Н. Қазақт-қытай арасындағы ресми сауданы Қабанбай батыр бастаған //Аңыз адам. № 9 (69), 34-37 бб. «Аңыз адам» 0 - г. 0 - стр.

9

Чан Б. Kazakhstani Koreans’ Conflict of Linguistic Identity: In–between the Sovietized and Kazakhstani Citizens Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

10

Мионг С. О. Kazakhstani Koreans’ Conflict of Linguistic Identity: In–between the Sovietized and Kazakhstani Citizens Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

11

Мионг С. О. Modern Kazakhstan in Global World. after Independence Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

12

Чан Б. Modern Kazakhstan in Global World. after Independence Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

13

Мен Д. Modern Kazakhstan in Global World. after Independence Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

14

Жиекбаева А. Б. Дін ғұламаларының қасиетті Құран мәтінідегі кірме сөздер жайындағы көзқарастары Вестник КазНУ серия Востоковедение 0 - г. 0 - стр.

15

Теменова Г. К. Студенттердің «Шет тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс сабақтарында ойбөліс (дебат) технологиясын қолданудың тиімділігі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

16

Чан Б. Northeast Asia Nuclear Issue Известия Научно-технического общества «КАХАК» 0 - г. 0 - стр.

17

Мен Д. Northeast Asia Nuclear Issue Известия Научно-технического общества «КАХАК» 0 - г. 0 - стр.

18

Чан Б. Современные отношения между Южной Кореей и Казахстан Общественный фонд «One Asia Almaty». КазНПУ им. Абая. 0 - г. 0 - стр.

19

Чан Б. Понимание других культур в 21 веке и сегодня люди живут Collection of Treatises in Celebration of the 21th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan «Exchange of Korean and Kazakh Studies». 0 - г. 0 - стр.

20

Ахметбекова А. К. Қазақ жыраулары және сопылық Вестник. Серия востококведения 0 - г. 0 - стр.

21

Ахметбекова А. К. ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясындағы сопылық сарын көріністері Вестник КазНУ. Серия Востоковедения 0 - г. 0 - стр.

22

Мұқаметханұлы Н. Қазақ тарихына қатысты қытай деректері Халық тарих толқынында ғылыми серия 0 - г. 0 - стр.

23

Мұқаметханұлы Н. Күй шежіресі – ел шежіресі Шежірелі шертпе күй 0 - г. 0 - стр.

24

Мұқаметханұлы Н. Қытай мен Ауғанстан қатынастары Сборник Материалов научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

25

Мұқаметханұлы Н. Шетелдерде қазақ қауымдастығының қалыптасуының тарихи себептеріне талдау Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

26

Мұқаметханұлы Н. Төле би қытай құжаттарында Қазақтың әйгілі тұлғалары 0 - г. 0 - стр.

27

Мұқаметханұлы Н. Түркеш тарихымен отандық тарихты түгендеген ғалым Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция матариалдары 0 - г. 0 - стр.

28

Мұқаметханұлы Н. Төле бидің қазақ қоғамындағы саяси орны мен рөлі Төбеби – қазақ тарихының биігінде 0 - г. 0 - стр.

29

Мұқаметханұлы Н. Төле бидің қазақ қоғамындағы саяси рөлі жөнінде Әз Төле би 0 - г. 0 - стр.

30

Мұқаметханұлы Н. Қытай қазақтарының этникалық қағидаттарындағы өзгерістер Қазақ диаспорасының заманауи эстетикалық және этикалық құндылықтары 0 - г. 0 - стр.

31

Мұқаметханұлы Н. Кеңестік Қазақстан мен Қытайдың Шыңжаң өлкесі арасындағы байланыстар Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары: тарихы мен болашағы 0 - г. 0 - стр.

32

Мұқаметханұлы Н. . Пәкістан сыртқы саясаты қалыптасу факторлары Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары 0 - г. 0 - стр.

33

Мустафаева А. А. Tapes of Transliteration and Rules of Transliterating Kazakh onyms in Arabic texts Wulfenia Journal 0 - г. 0 - стр.

34

Мустафаева А. А. Исламское возрождение в Казахстане в 90-е годы ХХ века Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

35

Мустафаева А. А. Creation of a stereotypical image of Islam in the West Вестник государственного университета имени Шакарима (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

36

Ахметбекова А. К. Мусульманство в досоветском казахском обществе Оралдың ғылым жаршысы 0 - г. 0 - стр.

37

Абдуракын Н. «Қытай тіліндегі көркем әдебиетті аударуда көңіл бөлетін бірнеше түйіндер»атты мақалам ҚазҰУ хабаршы журналының 4(65)2013ж санына шықты.34-37б "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

38

Абдуракын Н. 25.10.2013ж. Абай атындағы ҚазҰПУ өткен «Қазақсатнның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары» атты халқаралық ғылыми-практикалық конференцяда баяндама жасадым. Мақалам шықты. 91-93б. 25.10.2013ж. Абай атындағы ҚазҰПУ өткен «Қазақсатнның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары» атты халқаралық ғылыми-практикалық конференцяда баяндама жасадым. Мақалам шықты. 91-93б. 0 - г. 0 - стр.

39

Дәулет Ф. Н. Мифы о китайском языке и реальность Вестник КазНУ (Серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

40

Дәулет Ф. Н. Китайский язык: проблемы изучения и преподавания Вестник КазНУ (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.