Главная / Физико-технический / Книги, монографии

Физико-технический

Список публикаций.

Год публикации:

1

Кунаков С. К. Physics for University Students " Қазақ университеті " 2019 - г. 15 - стр. КАЗАХСТАН

2

Кунаков С. К. Physics of fissioning plasma " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

3

Саутбеков С. С. An Essential Guide to ElectrodynamicsAn Essential Guide to Electrodynamics Nova Science Publishers, 2019 - г. ISBN 978-1-53615-705-5 11 - стр. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

4

Нурмуханова А. З. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Куйкабаева А.А. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. КАЗАХСТАН

5

Болегенова С. А. Шортанбаева Ж.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. КАЗАХСТАН

6

Шортанбаева Ж. К. Болегенова С.А., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. КАЗАХСТАН

7

Куйкабаева А. А. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. КАЗАХСТАН

8

Куйкабаева А. А. Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр. КАЗАХСТАН

9

Нурмуханова А. З. Куйкабаева А.А. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр. КАЗАХСТАН

10

Болегенова С. А. Сборник тестов для подготовки Внешней оценки учебных достижений (ВОУД) «Котельные установки и парогенераторы» / Авторы Болегенова С.А., Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Оспанова Ш.С. - Aлматы, 2018. - 103 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438651 92 - стр. КАЗАХСТАН

11

Аскарова А. С. Моделирование процессов тепломассопереноса в топочных камерах ТЭЦ: Монография/А.С. Аскарова, С.А. Болегенова, З.Х.Габитова - Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 166 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438439 136 - стр. КАЗАХСТАН

12

Аскарова А. С. Askarova A.S., Bolegenova S.A., Bolegenova S.A. Special Fuel Combustion Issues: Study Guide.- Almaty: Kazakh University, 2018. – p. 146. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437371 123 - стр. КАЗАХСТАН

13

Аскарова А. С. Metrology, standardization and certification in energy sector: Manual for graduate students / Askarova A.S., Bolegenova S.A, Bolegenova S.A., Lavrischev O.A., Maksimov V.Yu., Maksutkhanova A.M., Shortanbayeva Zh.K. - Almaty: Kazakh University, 2018. – 145 p. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438965 129 - стр. КАЗАХСТАН

14

Аскарова А. С. 3D simulation of reactive flows in combustion chambers. Student Training Manual. /A.S.Askarova, S.A.Bolegenova, Bolegenova S.A. Al-maty: Al-Farabi KazNU, 2018. – p.158. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437364 129 - стр. КАЗАХСТАН

15

Аскарова А. С. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl/Аskаrovа А.S., Bolegenovа S.А., Lаvrishchev O.А., Bolegenovа S.А., Mаximov V.Yu., Mаxsutkhаnovа А.M., Manatbaev R.K. Shortаnbаevа Zh.K., - Аlmаty: University, 2018. – p.130. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010439238 130 - стр. КАЗАХСТАН

16

Икрамова С. Б. Электр тізбектер теориясы курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 16 - стр. КАЗАХСТАН

17

Бекалай Н. Қ. Теплотехнические измерения и автоматизация теплотехнических процессов " Қазақ университеті " 2019 - г. 13 - стр. КАЗАХСТАН

18

Икрамова С. Б. Алимгазинова Н.Ш., Манаков С.М. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. КАЗАХСТАН

19

Манаков С. М. Алимгазинова Н.Ш., Икрамова С.Б. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. КАЗАХСТАН

20

Алимгазинова Н. Ш. Манаков С.М., Икрамова С.Б. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. КАЗАХСТАН

21

Яр-Мухамедова Г. Ш. Applied Surface Science InTechOpen 2019 - г. 20 - стр. АНГИЛЬЯ (БРИТ.)

22

Яр-Мухамедова Г. Ш. Мурадов А.Д., Мұсабек Г.Қ. Optics " Қазақ университеті " 2019 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

23

Асембаева М. К. ЗАТТАРДЫҢ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3922-01 10 - стр. КАЗАХСТАН

24

Абдиева Ш. А. Релелік қорғаныс " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4227-6 111 - стр. КАЗАХСТАН

25

Исатаев М. С. Газдар мен сұйықтардағы конвективті жылуалмасу " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4023-4 6 - стр. КАЗАХСТАН

26

Таукенова А. С. Проблемы теоретической физики. Механика " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4302-0 161 - стр. КАЗАХСТАН

27

Калкозова Ж. К. Мырыш оксиді негізіндегі наноқұрылымдалған материалдардың синтезі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3984-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

28

Асембаева М. К. Молдабекова М.С., Федоренко О.В., Мукамеденқызы В.. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. 188 - стр. КАЗАХСТАН

29

Федоренко О. В. Асембаева М.К., Молдабекова М.С., Мукамеденқызы В.. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. 188 - стр. КАЗАХСТАН

30

Мукамеденқызы В. Асембаева М.К., Молдабекова М.С., Федоренко О.В. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. 188 - стр. КАЗАХСТАН

31

Болегенова С. А. 3D simulation of reactive flows in combustion chambers " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 97860110437364 129 - стр. КАЗАХСТАН

32

Болегенова С. А. Special Fuel Combustion " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437371 123 - стр. КАЗАХСТАН

33

Болегенова С. А. Metrology, standardization and certification in energy sector: Manual for graduate students " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438965 129 - стр. КАЗАХСТАН

34

Болегенова С. А. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010439238 108 - стр. КАЗАХСТАН

35

Болегенова С. А. Моделирование процессов тепломассопереноса в топочных камерах ТЭЦ " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438439 136 - стр. КАЗАХСТАН

36

Федоренко О. В. Асембаева М.К., Мукамеденқызы В.., Молдабекова М.С. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3922-1 170 - стр. КАЗАХСТАН

37

Асембаева М. К. Федоренко О.В., Мукамеденқызы В.., Молдабекова М.С. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3922-1 170 - стр. КАЗАХСТАН

38

Мукамеденқызы В. Асембаева М.К., Федоренко О.В., Молдабекова М.С. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3922-1 170 - стр. КАЗАХСТАН

39

Молдабекова М. С. Асембаева М.К., Федоренко О.В., Мукамеденқызы В.. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3922-1 170 - стр. КАЗАХСТАН

40

Максутханова А. М. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. Аskаrovа А.S., Bolegenovа S.А., Lаvrishchev O.А., Bolegenovа S.А., Mаximov V.Yu., Mаxsutkhаnovа А.M., Manatbaev R.K. Shortаnbаevа Zh.K. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl. - Аlmаty: University, 2019. – p.108. "Қазак университеті" 2019 - г. ISBN 978-601-04-3896-5 8 - стр. КАЗАХСТАН