Басты бет / Физика-техникалық / Кітаптар, монографиялар

Физика-техникалық

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Кунаков С. К. Physics for University Students " Қазақ университеті " 2019 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кунаков С. К. Physics for University Students " Қазақ университеті " 2019 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кунаков С. К. Physics of fissioning plasma " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кунаков С. К. Physics of fissioning plasma " Қазақ университеті " 2019 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Ильин А. М. Physics of Nanomaterials " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3731-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Саутбеков С. С. An Essential Guide to ElectrodynamicsAn Essential Guide to Electrodynamics Nova Science Publishers, 2019 - г. ISBN 978-1-53615-705-5 11 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

7

Саутбеков С. С. An Essential Guide to ElectrodynamicsAn Essential Guide to Electrodynamics Nova Science Publishers, 2019 - г. ISBN 978-1-53615-705-5 11 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

8

Нурмуханова А. З. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Куйкабаева А.А. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Нурмуханова А. З. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Куйкабаева А.А. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Куйкабаева А. А. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Куйкабаева А. А. Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Болегенова С. А. Шортанбаева Ж.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Болегенова С. А. Шортанбаева Ж.К., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Шортанбаева Ж. К. Болегенова С.А., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Шортанбаева Ж. К. Болегенова С.А., Куйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3865-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Куйкабаева А. А. Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Куйкабаева А. А. Нурмуханова А.З. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Нурмуханова А. З. Куйкабаева А.А. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Нурмуханова А. З. Куйкабаева А.А. Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3745-6 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Болегенова С. А. Сборник тестов для подготовки Внешней оценки учебных достижений (ВОУД) «Котельные установки и парогенераторы» / Авторы Болегенова С.А., Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Оспанова Ш.С. - Aлматы, 2018. - 103 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438651 92 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Болегенова С. А. Сборник тестов для подготовки Внешней оценки учебных достижений (ВОУД) «Котельные установки и парогенераторы» / Авторы Болегенова С.А., Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Оспанова Ш.С. - Aлматы, 2018. - 103 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438651 92 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Аскарова А. С. Моделирование процессов тепломассопереноса в топочных камерах ТЭЦ: Монография/А.С. Аскарова, С.А. Болегенова, З.Х.Габитова - Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 166 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438439 136 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Аскарова А. С. Моделирование процессов тепломассопереноса в топочных камерах ТЭЦ: Монография/А.С. Аскарова, С.А. Болегенова, З.Х.Габитова - Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 166 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438439 136 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Аскарова А. С. Askarova A.S., Bolegenova S.A., Bolegenova S.A. Special Fuel Combustion Issues: Study Guide.- Almaty: Kazakh University, 2018. – p. 146. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437371 123 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Аскарова А. С. Askarova A.S., Bolegenova S.A., Bolegenova S.A. Special Fuel Combustion Issues: Study Guide.- Almaty: Kazakh University, 2018. – p. 146. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437371 123 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Аскарова А. С. Metrology, standardization and certification in energy sector: Manual for graduate students / Askarova A.S., Bolegenova S.A, Bolegenova S.A., Lavrischev O.A., Maksimov V.Yu., Maksutkhanova A.M., Shortanbayeva Zh.K. - Almaty: Kazakh University, 2018. – 145 p. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438965 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Аскарова А. С. Metrology, standardization and certification in energy sector: Manual for graduate students / Askarova A.S., Bolegenova S.A, Bolegenova S.A., Lavrischev O.A., Maksimov V.Yu., Maksutkhanova A.M., Shortanbayeva Zh.K. - Almaty: Kazakh University, 2018. – 145 p. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010438965 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Аскарова А. С. 3D simulation of reactive flows in combustion chambers. Student Training Manual. /A.S.Askarova, S.A.Bolegenova, Bolegenova S.A. Al-maty: Al-Farabi KazNU, 2018. – p.158. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437364 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Аскарова А. С. 3D simulation of reactive flows in combustion chambers. Student Training Manual. /A.S.Askarova, S.A.Bolegenova, Bolegenova S.A. Al-maty: Al-Farabi KazNU, 2018. – p.158. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010437364 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Аскарова А. С. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl/Аskаrovа А.S., Bolegenovа S.А., Lаvrishchev O.А., Bolegenovа S.А., Mаximov V.Yu., Mаxsutkhаnovа А.M., Manatbaev R.K. Shortаnbаevа Zh.K., - Аlmаty: University, 2018. – p.130. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010439238 130 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Аскарова А. С. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl/Аskаrovа А.S., Bolegenovа S.А., Lаvrishchev O.А., Bolegenovа S.А., Mаximov V.Yu., Mаxsutkhаnovа А.M., Manatbaev R.K. Shortаnbаevа Zh.K., - Аlmаty: University, 2018. – p.130. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9786010439238 130 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Икрамова С. Б. Электр тізбектер теориясы курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Икрамова С. Б. Электр тізбектер теориясы курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Бекалай Н. Қ. Теплотехнические измерения и автоматизация теплотехнических процессов " Қазақ университеті " 2019 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Бекалай Н. Қ. Теплотехнические измерения и автоматизация теплотехнических процессов " Қазақ университеті " 2019 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Икрамова С. Б. Алимгазинова Н.Ш., Манаков С.М. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Икрамова С. Б. Алимгазинова Н.Ш., Манаков С.М. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Манаков С. М. Алимгазинова Н.Ш., Икрамова С.Б. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Манаков С. М. Алимгазинова Н.Ш., Икрамова С.Б. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Алимгазинова Н. Ш. Манаков С.М., Икрамова С.Б. «Электр тізбектер теориясы» курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3904-7 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН