Главная / Журналистики / Книги, монографии

Журналистики

Список публикаций.

Год публикации:

1

Ахметова Л. С. Яростный 1941. Размышления историков ИП Волкова Н.А. 2011 - г. ISBN 978-601-247-167-0 24 - стр. КАЗАХСТАН

2

Ибраева Г. Ж. «After the Сzars and Commissars» Journalism in Post-Soviet Central Asia. Eurasian Political Economy and Public Policy Studied Series Norman A.Graham, series Editor. Michigan State University press, East Lansing. Edited by Eric Freedman and Richard Shafer.c 217-232 2011 г. В соавторстве. Michigan State University Press 2011 - г. ISBN 978-1-61186-005-4 20 - стр. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

3

Тлепбергенова А. А. Страновой имидж Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978–601–247–28 5 - стр. КАЗАХСТАН

4

Альжанова А. Б. Западная публицистика о казахах в период царизма Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-764-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

5

Альжанова А. Б. Связь с общественностью Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-25-765-7 8 - стр. КАЗАХСТАН

6

Борибаева С. Б. Қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік құжаттарды рәсімдеу Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-732-0 20 - стр. КАЗАХСТАН

7

Негизбаева М. О. Организация маркетинговых коммуникаций в СМИ Қазақ университетi 2011 - г. 9 - стр. КАЗАХСТАН

8

Барлыбаева С. Х. Коммуникация в жизни подрастающего поколения "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

9

Барлыбаева С. Х. Телевизионная журналистика: Учебное пособие- "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 12 - стр. КАЗАХСТАН

10

Мухатаева К. Профессор Ысқақ Дүйсенбаев : Монография.- Алматы : Санат, 2011.- 204 б. – 13 баспа табақ. Санат 2011 - г. ISBN 9965-664-96-х 13 - стр. КАЗАХСТАН

11

Мухатаева К. . Мұқатаева Қ.М. Қазақстан Республикасы Кітап жылнамасы - Ежегодник книги Республик Казахстан.- Алматы, 2011. 789 бет. Қазақстан Республикасы Ұлттық кітап палатасы 2011 - г. ISBN 9965-412-82-0 45 - стр. КАЗАХСТАН

12

Майкотова Г. Т. Қайыржан Бекхожин. Естеліктер. Шығармалар.Очерктер. Кітап. -Алматы: Қазақ университеті. 2011. 350 бет. Редакция алқасының мүшесі: Мәдиев С., Майкотова Ғ.Т. т.б. Изд. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN n5063 350 - стр. КАЗАХСТАН

13

Кабылгазина К. Хабар технологиясы "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-256-1 76 - стр. КАЗАХСТАН

14

Ахметова Л. С. Лифанова Т.Ю., Веревкин А.В. Терроризм и экстремизм: история, теория и практика вопроса: учебное пособие. ИП Волкова Е.В. 2011 - г. ISBN 978-601-247-166-3 12 - стр. КАЗАХСТАН

15

Ахметова Л. С. Лифанова Т.Ю., Веревкин А.В. Қоғамдық ұйымдардын қызметін жариялаудағы БАҚ-тың рөлі. ИП Волкова Е.В. 2011 - г. ISBN 9965-23-311-х 7 - стр. КАЗАХСТАН

16

Ахметова Л. С. Лифанова Т.Ю., Веревкин А.В. Партнерство в сфере профориентационной работы ИП Волкова Е.В. 2011 - г. ISBN 978-601-247-168-7 8 - стр. КАЗАХСТАН

17

Медеубек С. М. Қазақ халқының Жетісу өңіріндегі күйшілік дәстүрі ARNA 2011 - г. ISBN 978-601-7221-46-1 1 - стр. КАЗАХСТАН

18

Козыбаев С. К. У. Султангазин. Жизнь замечательных людей. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 364 - стр. КАЗАХСТАН

19

Козыбаев С. К. А.Биримжанов. Жизнь замечательных людей. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 364 - стр. КАЗАХСТАН

20

Жаксылыкбаева Р. С. 2011 жылдың қазан айында университеттің республикалық баспа кеңесінің ұсынысымен (РБК) «Публицистің шығармашылық шеберханасы» атты оқу құралы (екінші басылым) баспадан шықты. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-692-8 15 - стр. КАЗАХСТАН

21

Жаксылыкбаева Р. С. 2011 жылдың қазан айында университеттің республикалық баспа кеңесінің ұсынысымен (РБК) «Публицистің шығармашылық шеберханасы» атты элеткронды оқу құралы баспадан шықты. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-692-8 15 - стр. КАЗАХСТАН

22

Жақып Б. Ө. Қазақстандағы әйелдер қозғалысы әлеуметтік жаңғырудың көрінісі Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-79-9 37 - стр. КАЗАХСТАН

23

Мектеп А. К. Қазақ телевизиясы энциклопедия. – Алматы, 2011. 40 баспа табақ. – 670 бет. Шығармашылық топ мүшесі және редакторының бірі "Асыл кітап" 2011 - г. 40 - стр. КАЗАХСТАН

24

Жақып Б. Ө. Жас шахматшылар энциклопедиясы. Энциклопедия юного шахматиста. Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-72-1 69 - стр. КАЗАХСТАН

25

Жақып Б. Ө. Межкультурные коммуникации:основные направления и формы Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-80-2 58 - стр. КАЗАХСТАН

26

Жақып Б. Ө. Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс: энциклопедиялық анықтамалық Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-69-1 80 - стр. КАЗАХСТАН

27

Жақып Б. Ө. Психология: энциклопедиялық сөздік Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-71-3 77 - стр. КАЗАХСТАН

28

Жақып Б. Ө. Қаныш Сәтбаев. энциклопедия Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-74-8 81 - стр. КАЗАХСТАН

29

Жақып Б. Ө. Атамекен. Географиялық энциклопедия Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-70-5 81 - стр. КАЗАХСТАН

30

Жақып Б. Ө. Айбын.әскери энциклопедия Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 99-65-893-73-х 110 - стр. КАЗАХСТАН

31

Жақып Б. Ө. Республика Казахстан: 20 лет прогресса и стабильности Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-76-4 26 - стр. КАЗАХСТАН

32

Жақып Б. Ө. Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс: энциклопедиялық анықтамалық Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-69-1 80 - стр. КАЗАХСТАН

33

Жақып Б. Ө. Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс: энциклопедиялық анықтамалық Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-69-1 80 - стр. КАЗАХСТАН

34

Жақып Б. Ө. Қазақстандағы әйелдер қозғалысы әлеуметтік жаңғырудың көрінісі Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-79-9 37 - стр. КАЗАХСТАН

35

Жақып Б. Ө. Қазақстандағы әйелдер қозғалысы әлеуметтік жаңғырудың көрінісі Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-79-9 37 - стр. КАЗАХСТАН

36

Жақып Б. Ө. Жас шахматшы энциклопедиясы. Энциклопедия юного шахматиста. Қазақ энциклопедиясы 2011 - г. ISBN 9965-893-72-1 69 - стр. КАЗАХСТАН

37

Барлыбаева С. Х. Коммуникация в жизни подрастающего поколения Коммуникация в жизни подрастающего поколения 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

38

Нурбеков С. Ж. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. 9-11 сыныптар. "Бөбек" ҰҒПББСО 2011 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

39

Кабылгазина К. "Ұлағатты ұстаз" ."Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 945-947- 340 - стр. КАЗАХСТАН

40

Ахметова Л. С. Становление местного самоуправления как основы устойчивого развития регионов. ИП Волкова Е.В. 2011 - г. ISBN 9965-23-310-1 11 - стр. КАЗАХСТАН