Главная / Филологический / Иностранного языка / Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна

Должность: Ст.преподаватель
Иностранного языка
       Гуманитарлық факультеттердің шет тілі кафедрасының аға оқытушысы Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна, 1968 жылы, жоғары білімді Өмірбаян 1990 жылы Павлодар педагогикалық институтының шет тілдері факультетін бітірдім. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1994 жылдан бастап жұмыс істеймін, ал 2000 жылдан бастап университетте аға оқытушы қызметін атқарамын. Шығыстану факультеті мен Экономика және Бизнес Жоғары Мектебі (ЭжБЖМ) студенттеріне ағылшын тілінен практикалық сабақтар жүргіземін. ЭжБЖМ магистранттары мен бакалавриат студенттерінің ерекшеліктерін ескере отыра, мен 2009 жылы Қазақ қатынас жолдары университетінің 050506-Экономика жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасын толық меңгеріп шықтым. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының шешімімен 2009 жылғы 6 сәуірде маған экономика бакалавры біліктілігі мен бакалавр академиялық дәрежесі берілді. 2010 жылы Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің 6М050600- Экономика мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі академиялық дәрежесіне ие болдым. Әр жыл сайын ғылыми-әдістемелік конференцияларға қатысамын. Бірлескен авторлықта 4 әдістемелік оқу құралын әзірледім және 23 мақала жарияладым. Өзімнің педагогикалық тәжірибе жетілдіру мақсатында жыл сайын өз әріптестерімнің сабақтарына қатысамын. Оқу пәндерінің материалдарын жаңартумен үнемі жұмыс істеймін. Оқу бағдарламалары, емтихан тестілері мен аралық бақылау жұмыстарын құрастыруға және тәрбие жұмыстарымен де белсенді түрде айналысамын. 2011-2012ж. уақытта ғылыми-инновациялық істер жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары қызметін атқардым. Бірнеше жылдар бойы кафедраның менеджмент сапасы жүйесі жұмысына жауап беремін.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
Пед.Инст Высшее 1990

1

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Министерство образования и науки Республики Казахстан. Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Факультет довузовского образования. Сборник тестовых заданий по Олимпиаде аль-Фараби (149 стр.). Алматы "Казак Университеты" 2016. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1890-5 6 - стр. КАЗАХСТАН

2

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Пособие «Business English Tests» B.N. Akshalova, Z.A. Tleugabylova - Almaty, Qazaq university, 2016. -124стр. ISBN 978-601-04-1938-4 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1938-4 124 - стр. КАЗАХСТАН

3

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Айсултанова К.А., Халенова А.Р., Алиярова Л.М., Махажанова Л.М. English for history stuents " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2106-6 131 - стр. КАЗАХСТАН

4

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Министерство образования и науки Республики Казахстан. Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Факультет довузовского образования. Сборник тестовых заданий по Олимпиаде аль-Фараби (96 стр.). Алматы "Казак Университеты" 2017. Английский язык Стр.5-12 Составители: Карипбаева Г.А., Сарбаева Р.Е., Айсултанова К. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1757 12 - стр. КАЗАХСТАН

5

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Халенова А.Р., Алиярова Л.М., Махажанова Л.М. English for History students " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5585-6 1125 - стр. КАЗАХСТАН

6

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Халенова А.Р., Алиярова Л.М., Махажанова Л.М. учебно методичесое пособие для историков по английскому языку " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 9786010455856 180 - стр. КАЗАХСТАН

1

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2011 - г. 6 - стр. 3

2

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2012 - г. 3 - стр. 2

3

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2012 - г. 5 - стр. 1

4

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «О роли ситуативных упражнений в обучении иностранному языку» 2014 - г. 5 - стр. 3

5

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 3 - стр. 2

6

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 5 - стр. 4

7

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 5 - стр. 2

8

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 4 - стр. 157

9

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 7 - стр. 54

10

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Описание казахских и английских фразеологизмов, включающих географические наименования 2015 - г. 4 - стр. 11

11

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Статья «Application of clustering method in the work with oral topics at the lessons of English» 2016 - г. 6 - стр. 2

12

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаРахимбаева Р.М., Артыкова Е.У. 2017 - г. 4 - стр. 2

13

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаРахимбаева Р.М. Статья «Ethnonyms “Xionghu” and “The Huns” in the Russian discourse: the corpus study» A. Bekalaeva, R. Rahimbaeva, Z. Tleugabylova/ Collection of Scientific and Methodological Papers “Topical problems of linguodidactics and translation studies”/ Eurasian Academy, Slovakia, Bratislava 2016. стр. 27-34 2016 - г. 9 - стр. 1

14

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 6 - стр. 1

15

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 6 - стр. 1

16

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаБекалаева А.У. Особенности и способы перевода окказионализмов в жанрах фэнтэзи и научной фантастики 2018 - г. 5 - стр. 1

17

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаБекалаева А.У. 2017 - г. 4 - стр. 4

18

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаБекалаева А.У. 2018 - г. 7 - стр. 2

19

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Статья «Comparative analysis of English and Kazakh phraseological units denoting colours» 2020 - г. 6 - стр. 32

20

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаРустемова А.И., Оразбекова И.Г. Способы перевода рекламных текстов с русского на казахский язык 2022 - г. 9 - стр. 185

1

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2011 - г. 4 - стр. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

2

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2012 - г. 6 - стр. КазУМОиМЯ им. Абылай Хана

3

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2013 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Акимбекова М.А. «Ғаламтор ақпараттарын шет тілін оқыту үдерісінде пайдалану» 2013 - г. 2 - стр. Алматы,КазНУ

7

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Акимбекова М.А. Инновациялық білім берудегі этномәдени құзіреттілік факторы 2013 - г. 4 - стр. Алматы,КазНУ

8

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 4 - стр. КазНПУ им. Абая

9

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 5 - стр. Жамбылский гуманитарно-технический университет.

10

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 5 - стр. Университет Кайнар

11

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 5 - стр. Университет Кайнар

12

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Языковые и коммуникативные стереотипы: междометия в английском и русском языках 2014 - г. 5 - стр. Университет Права и Транспорта им. Д. Кунаева.

13

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна "Видеоматериалы при обучении иностранному языку" 2015 - г. 5 - стр. Дубай

14

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 6 - стр. Дубай

15

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Коммуникативный подход в обучении иностранному языку 2015 - г. 5 - стр. ФМО КАзНУ им. аль-Фараби

19

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Сейітнұр Ж.С. 2017 - г. 4 - стр. Алматы

21

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Статья «Educational and educative potential of spiritual and moral education programme of self-knowledge» Arinova B.A., Seitkerim B.E., Tleugabylova Z.A. Материалы международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы полиязычия и преподавания иностранных языков в неязыковых вузах». Алматы, Қазақ университ 2017 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақстан

22

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Статья «The place of art pedagogy in the development of children» Turekhanova A.T., Tleugabylova Z.A./ Материалы международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы полиязычия и преподавания иностранных языков в неязыковых вузах». Алматы, Қазақ университеті, 20 апреля 2017г. стр.68-71 2017 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақстан

23

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби ФМО
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0