Басты бет / Филология / Шет тілі / Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна

Лауазымы: аға оқытушы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
пед.институт Жоғары 1990

1

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1890-5 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1938-4 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Айсултанова К.А., Халенова А.Р., Алиярова Л.М., Махажанова Л.М. English for history stuents " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2106-6 131 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1757 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Халенова А.Р., Алиярова Л.М., Махажанова Л.М. English for History students " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5585-6 1125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Халенова А.Р., Алиярова Л.М., Махажанова Л.М. Тарих студентеріне арналған оқу құралы " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 9786010455856 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «The role of psychological sciences in cross-cultural communication». 2011 - г. 6 - стр. 3

2

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна "Использование видеофильмов на уроках английского языка" 2012 - г. 3 - стр. 2

3

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна "Шет тілін үйрену бағдарламасын ұялы телефон арқылы игеру: тәжірибе және нәтиже". 2012 - г. 5 - стр. 1

4

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 5 - стр. 3

5

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 3 - стр. 2

6

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Қазақстандағы тарихи-психологиялық зерттеулердің сапасын көтеру қажет» 2015 - г. 5 - стр. 4

7

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Шет тілін оқытудағы бейнематериалдар». 2015 - г. 5 - стр. 2

8

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 4 - стр. 157

9

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Мәдениет психологияның пәні заман талабы ретінде 2015 - г. 7 - стр. 54

10

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 4 - стр. 11

11

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2016 - г. 6 - стр. 2

12

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаРахимбаева Р.М., Артыкова Е.У. 2017 - г. 4 - стр. 2

13

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаРахимбаева Р.М. Статья «Ethnonyms “Xionghu” and “The Huns” in the Russian discourse: the corpus study» A. Bekalaeva, R. Rahimbaeva, Z. Tleugabylova/ Collection of Scientific and Methodological Papers “Topical problems of linguodidactics and translation studies”/ Eurasian Academy, Slovakia, Bratislava 2016. стр. 27-34 2016 - г. 9 - стр. 1

14

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 6 - стр. 1

15

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 6 - стр. 1

16

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаБекалаева А.У. 2018 - г. 5 - стр. 1

17

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаБекалаева А.У. 2017 - г. 4 - стр. 4

18

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаБекалаева А.У. 2018 - г. 7 - стр. 2

19

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Статья «Comparative analysis of English and Kazakh phraseological units denoting colours» 2020 - г. 6 - стр. 32

20

Тлеугабылова Зейнегуль АнапияевнаРустемова А.И., Оразбекова И.Г. Жарнамалық мәтіндерді орыс тілінен қазақ тіліне аудару тәсілдері 2022 - г. 9 - стр. 185

1

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Teaching technologies and techniques in writing» 2011 - г. 4 - стр. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

2

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Шет тілдерін ұйренуде ұялы телефонды колдану тәжірибе және пікірлер». 2012 - г. 6 - стр. КазУМОиМЯ им. Абылай Хана

3

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Современные технологии обучения английскому языку в неязыковом вузе 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Инновациялық білім берудегі этномәдениқұзыреттілік факторы». 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Ғаламтор ақпараттарын шетел тілін үйретуде қолдану тәсілдері: тәжірибе және пікірлер» 2013 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Акимбекова М.А. «Ғаламтор ақпараттарын шет тілін оқыту үдерісінде пайдалану» 2013 - г. 2 - стр. Алматы,КазНУ

7

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Акимбекова М.А. Инновациялық білім берудегі этномәдени құзіреттілік факторы 2013 - г. 4 - стр. Алматы,КазНУ

8

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Қашықтықтан білім беру қазіргі заманғы оқыту технологиясы ретінде 2014 - г. 4 - стр. КазНПУ им. Абая

9

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Студенттердің білімдерін бағалаудағы кейбір мәселелер 2014 - г. 5 - стр. Жамбылский гуманитарно-технический университет.

10

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 5 - стр. Университет Кайнар

11

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Жаһандану дәуіріндегі білім беру психологиясы. 2014 - г. 5 - стр. Университет Кайнар

12

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 5 - стр. Университет Права и Транспорта им. Д. Кунаева.

13

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 5 - стр. Дубай

14

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 6 - стр. Дубай

15

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Білім және ғылым тоғысуының психологиялық мәселелері». 2015 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Иранға қатысты түркі топонимдері» 2015 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2015 - г. 5 - стр. ФМО КАзНУ им. аль-Фараби

19

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна «Білім беру бағдарламасын жаңартуда Қазақстандық ерекшеліктерді ескеру» 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Сейітнұр Ж.С. Статья «Көптілді топтарда психологияны оқыту тәжірибесі» 2017 - г. 4 - стр. Алматы

21

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна Статья «Educational and educative potential of spiritual and moral education programme of self-knowledge» Arinova B.A., Seitkerim B.E., Tleugabylova Z.A. Материалы международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы полиязычия и преподавания иностранных языков в неязыковых вузах». Алматы, Қазақ университ 2017 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақстан

22

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақстан

23

Тлеугабылова Зейнегуль Анапияевна 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби ФМО
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0