Главная / Филологический / Иностранной филологии и переводческого дела / Дадебаев Жанкара

Дадебаев Жанкара

Должность: Профессор
Иностранной филологии и переводческого дела
Scopus author ID: 57191291743
       Жанғара Дәдебаев - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 1975 жылғы түлегі, филология ғылымдарының докторы, профессор. Әдебиет сыншысы. Ғылыми мамандығы – әдебиеттану. Шығармашылық еңбегінің басты бағыттары: тарих және әдебиет; әдеби шығармашылық процесс; жазушы еңбегі; көркемдік шеберлік. 1977-2008 жылдары ол өзі түлеп ұшқан университетінде ассистент, аспирант, аға оқытушы, доцент, докторант (СНС), профессор, декан, кафедра меңгерушісі, проректор қызметтерін атқарды.1990-1991 жж. қазіргі Білім академиясының директоры болды. 2008 жылдан бермен қарай аталған университетте профессор, Абай ғылыми-зерттеу институтының директоры. Оның жеке авторлығымен 500-ден астам еңбегі жарияланды, ғылыми жетекшілігімен 20-дан астам кандидаттық және докторлық диссертация орындалды. Ғалымның «Өмір шындығы және көркемдік шешім», «Жазушы еңбегі», «Адам және заман», «Қазақ әдебиеті: ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін», «Мұхтар Әуезов», «Абайдың антропологизмі» секілді монографиялары әдебиеттану ғылымындағы жаратылысы бөлек, дара сипаттағы еңбектер қатарына жатады. Оларда тарихи шындық және оның көркемдік пайымдалуы секілді өзекті, әлеуметтік мәні терең, өте ірі ғылыми мәселелер шешімін тапқан. Тарихи шындықты көркем бейнелеу құралдарына тән жалпы мен жалқы құбылыстарды танып, білу мен бағалаудың ғылыми ұстанымдары жасалған. Ж.Дәдебайұлы қоғамдық қызметте де белсенді: Білім және ғылым министрлігінің әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесінің төрағасы, Жоғары аттестаттау комитеті сараптау комиссиясының төрағасы, Білім мен ғылым саласындағы бақылау мен қадағалау комитеті президиумының мүшесі бола жүріп, жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық мамандарды дайындауға елеулі үлес қосты. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ҚР Ұлттық жоғары мектеп ғылым академиясының, Халықаралық Жоғары мектеп ғылым академиясының, ҚР Білім академиясының, Халықаралық Айтматов академиясының академигі ретінде ол өзінің интеллектуалдық қуаты мен кісілік беделін білім мен ғылымның дамуы, қоғамның ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарын қорғау, нығайту, байыту жолында жұмсауда. Жанғара Дәдебайұлы - тікелей өз зерттеулері, ұжымдық ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру, сондай-ақ осы ғылыми жұмыстарға басшылық жасау арқылы жоғары мектеп ғылымын инновациялық жетістіктермен байытқан, байытып келе жатқан көрнекті ғалымдарымыздың бірі. Ол өзінің үлгілі еңбегімен, қоғамдық және ғылыми-педагогикалық қызметімен жоғары білім мен ғылымның дамуына зор еңбек сіңірді.
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Знак "Ы.Алтынсарин" 16.12.2009
Медаль "Ветеран труда"


Название файла Заголовок Описание
Исследовательская
Литературоведческие аспекты перевода
Литературоведческие аспекты перевода
Учение Абая
Исследовательская
Исследовательская
Исследовательская
Исследовательская
Исследовательская
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Модели перевода
Исследовательская
Антропологизм Абая
Антропологизм Абая
Творческая лаборатория переводчика
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Антропологизм Абая
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Интерпретация и перевод художественного текста
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)

1

Дадебаев Жанкара "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-721-5 182 - стр. КАЗАХСТАН

2

Дадебаев Жанкара ЖШС РПБК "Дәуір" 2013 - г. ISBN 978-601-217-400 29 - стр. КАЗАХСТАН

3

Дадебаев Жанкара "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0320 14 - стр. КАЗАХСТАН

4

Дадебаев Жанкара Жазушы 1988 - г. ISBN 5-605-00014-4 9 - стр. КАЗАХСТАН

5

Дадебаев Жанкара Мектеп 1889 - г. ISBN 5-625-00601-6 3 - стр. КАЗАХСТАН

6

Дадебаев Жанкара Ғылым 1991 - г. ISBN 5-628-00892-3 12 - стр. КАЗАХСТАН

7

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 1996 - г. ISBN 5-7667-1980-9 12 - стр. КАЗАХСТАН

8

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2001 - г. ISBN -9965-489-62-9 21 - стр. КАЗАХСТАН

9

Дадебаев Жанкара Нұрлы әлем 2002 - г. ISBN 9965-403-91-0 16 - стр. КАЗАХСТАН

10

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2002 - г. ISBN 9965-12-213-x 19 - стр. КАЗАХСТАН

11

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-516-3 17 - стр. КАЗАХСТАН

12

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-173-5 13 - стр. КАЗАХСТАН

13

Дадебаев Жанкара Өнер 2007 - г. ISBN 978-601-209-016 21 - стр. КАЗАХСТАН

14

Дадебаев Жанкара Өнер 2008 - г. ISBN 978-601-209-048 22 - стр. КАЗАХСТАН

15

Дадебаев Жанкара Нұрлы әлем 2005 - г. ISBN 9965-12-945-2 6 - стр. КАЗАХСТАН

16

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-30-997-3 13 - стр. КАЗАХСТАН

17

Дадебаев Жанкара Рауан 1997 - г. ISBN 5-625-03746-9 124 - стр. КАЗАХСТАН

18

Дадебаев Жанкара Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0586 25 - стр. КАЗАХСТАН

19

Дадебаев Жанкара Қазақ әдебиеті Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0585 21 - стр. КАЗАХСТАН

20

Дадебаев Жанкара ХХ-ХХІ ғасыр тоғысындағы қазақ романы және тәуелсіздік идеясы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0715 14 - стр. КАЗАХСТАН

21

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр. КАЗАХСТАН

22

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр. КАЗАХСТАН

23

Дадебаев Жанкара Жаксылыков А.Ж., Есембеков Т.У., Тараков А.С. Lssves of Literary Translation and Intercultural Communication. Monographic publication Братислава 2015 - г. ISBN 978-80-971536-4-9 12 - стр. ВЕНГРИЯ

24

Дадебаев Жанкара Бастау 1994 - г. ISBN 5-89840-610-7 1 - стр. КАЗАХСТАН

25

Дадебаев Жанкара Нұрлы әлем 2002 - г. ISBN 9965-403-92-9 4 - стр. КАЗАХСТАН

26

Дадебаев Жанкара Сейтжанов З.Н., Тараков А.С. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IX том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1717-5 18 - стр. КАЗАХСТАН

27

Дадебаев Жанкара Абайтану. Таңдамалы еңбектер. X том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1797-7 16 - стр. КАЗАХСТАН

28

Дадебаев Жанкара Шешендік өнер теориясының негіздері.2016-17 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1670-3 17 - стр. КАЗАХСТАН

29

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр. КАЗАХСТАН

30

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр. КАЗАХСТАН

31

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр. КАЗАХСТАН

32

Дадебаев Жанкара Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр. КАЗАХСТАН

33

Дадебаев Жанкара Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр. КАЗАХСТАН

34

Дадебаев Жанкара Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр. КАЗАХСТАН

35

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Карагойшиева Д.А. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. КАЗАХСТАН

36

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Карагойшиева Д.А. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. КАЗАХСТАН

37

Дадебаев Жанкара Есембеков Т.У. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІІ том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 16 - стр. КАЗАХСТАН

38

Дадебаев Жанкара Шарипова Г.. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 15 - стр. КАЗАХСТАН

39

Дадебаев Жанкара Жанабекова М.А. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 15 - стр. КАЗАХСТАН

40

Дадебаев Жанкара Есембеков Т.У., Тараков А.С. Аударматанудың заманауи мәселелері.2016-17 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 13 - стр. КАЗАХСТАН

41

Дадебаев Жанкара Тараков А.С., Азимбаева И.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 19 - стр. КАЗАХСТАН

42

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІ - " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр. КАЗАХСТАН

43

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2266 297 - стр. КАЗАХСТАН

44

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2269 264 - стр. КАЗАХСТАН

45

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІҮ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2302 254 - стр. КАЗАХСТАН

46

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2316 308 - стр. КАЗАХСТАН

47

Дадебаев Жанкара Әбдиманұлы Ө.., Темірболат А.Б., Солтанаева Е.М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. КАЗАХСТАН

48

Дадебаев Жанкара Есембеков Т.У. Абайтану. Таңдамалы еңбектер.ХҮІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 18 - стр. КАЗАХСТАН

49

Дадебаев Жанкара Шортанбай Ш.А., Абдулина А.Б. Отражение национальной идеи «МӘҢГІЛІК ЕЛ» в литературе XIX ВЕКА " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646 1 - стр. КАЗАХСТАН

50

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 16 - стр. КАЗАХСТАН

51

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2990-1 1 - стр. КАЗАХСТАН

52

Дадебаев Жанкара Баязитов Б.Б. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3220 270 - стр. КАЗАХСТАН

53

Дадебаев Жанкара Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-298-691 21 - стр. КАЗАХСТАН

54

Дадебаев Жанкара :ЖШС РПБК "Дәуір" 2020 - г. ISBN 978-601-217-672 29 - стр. КАЗАХСТАН

55

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3371 23 - стр. КАЗАХСТАН

56

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3824 3 - стр. КАЗАХСТАН

57

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-1617 18 - стр. КАЗАХСТАН

58

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04--161 17 - стр. КАЗАХСТАН

59

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 17 - стр. КАЗАХСТАН

60

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 17 - стр. КАЗАХСТАН

61

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 15 - стр. КАЗАХСТАН

62

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 16 - стр. КАЗАХСТАН

63

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 18 - стр. КАЗАХСТАН

64

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 17 - стр. КАЗАХСТАН

65

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 19 - стр. КАЗАХСТАН

66

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 21 - стр. КАЗАХСТАН

67

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617 19 - стр. КАЗАХСТАН

68

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5086 12 - стр. КАЗАХСТАН

69

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-217-672 29 - стр. КАЗАХСТАН

70

Дадебаев Жанкара "СЕНІМ" ЖБО, 2020 2020 - г. ISBN 978-601-7820-64 23 - стр. КАЗАХСТАН

71

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-217-672 16 - стр. КАЗАХСТАН

72

Дадебаев Жанкара " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-217-672 28 - стр. КАЗАХСТАН

1

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 9 - стр. 0

2

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 7 - стр. 0

3

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 3 - стр. 0

5

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 8 - стр. 0

6

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 7 - стр. 13

7

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 6 - стр. 14

8

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 7 - стр. 14

9

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 7 - стр. 17

10

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 14 - стр. 15

11

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 7 - стр. 17

12

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 8 - стр. 19

13

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 10 - стр. 7

14

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 4 - стр. 7

15

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 5 - стр. 18

16

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 8 - стр. 8

17

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 9 - стр. 20

18

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 13 - стр. 1

19

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 10 - стр. 1

20

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 11 - стр. 9

21

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 11 - стр. 14

22

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 27 - стр. 17

23

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 6 - стр. 33

24

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 7 - стр. 40

25

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 6 - стр. 37

26

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 13 - стр. 76

27

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 153

28

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс 2015 - г. 4 - стр. 35

29

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 156

30

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 8 - стр. 1

31

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 14 - стр. 1

32

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 20 - стр. 1

33

Дадебаев Жанкара Мұсалы Л.Ж. Ш. Мұртазаның "Қызыл жебе" романындағы көркемдк шындық 2015 - г. 5 - стр. 6

34

Дадебаев Жанкара 2016 - г. 47 - стр. 2

35

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Жиренше шешен – тарихи тұлға 2016 - г. 6 - стр. 80

36

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе) 2015 - г. 6 - стр. 79

37

Дадебаев Жанкара Карбозов Е.К., Бисенбаев П.К. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 7 - стр. 159

38

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 6 - стр. 159

39

Дадебаев Жанкара 2016 - г. 6 - стр. 7

40

Дадебаев Жанкара Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016-2017 2016 - г. 5 - стр. 83

41

Дадебаев Жанкара 2019 - г. 7 - стр. 1

42

Дадебаев Жанкара 2019 - г. 10 - стр. 176

43

Дадебаев Жанкара 2019 - г. 7 - стр. 1

44

Дадебаев Жанкара 2019 - г. 12 - стр. 96

45

Дадебаев Жанкара 2020 - г. 16 - стр. 0

46

Дадебаев Жанкара 2020 - г. 6 - стр. 146

1

Дадебаев Жанкара 2012 - г. 4 - стр. Алматы

2

Дадебаев Жанкара 2011 - г. 6 - стр. Шымкент

3

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 6 - стр. Алматы

4

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 17 - стр. Алматы

5

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 3 - стр. Алматы

6

Дадебаев Жанкара 2014 - г. 4 - стр. Тараз

7

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 5 - стр. Алматы

8

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 4 - стр. Алматы

9

Дадебаев Жанкара 2010 - г. 7 - стр. Алматы

10

Дадебаев Жанкара 2013 - г. 7 - стр. Алматы

11

Дадебаев Жанкара 2018 - г. 12 - стр.

12

Дадебаев Жанкара 2019 - г. 5 - стр. Нұр-Сұлтан

13

Дадебаев Жанкара 2020 - г. 6 - стр. Тараз. М.Хү Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

14

Дадебаев Жанкара 2020 - г. 3 - стр. Алматы, КазГУ им. аль-Фараби.
Документы автора

1

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

The conceptual metaphor in Abay Kunanbayev's poetics

Zhaparova, A.Z., Dadebaev, Z., Zhaksylykov, A.

2016

Journal of Language and Literature
7, с. 54-59

0

Цитирований