Главная / Истории / Книги, монографии

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

281

Нурпеисова Б. Е. Основы документоведения " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1304 72 - стр. КАЗАХСТАН

282

Нурпеисова Б. Е. Основы документоведения " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1304 72 - стр. КАЗАХСТАН

283

Нурпеисова Б. Е. Қазақ автономиялық Кеңестік социалистік Республиканың қаржы жүйесінің құрылу тарихы мұрағат құжаттары негізінде (1920-1932 жж) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1495 196 - стр. КАЗАХСТАН

284

Нурпеисова Б. Е. Қазақ автономиялық Кеңестік социалистік Республиканың қаржы жүйесінің құрылу тарихы мұрағат құжаттары негізінде (1920-1932 жж) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1495 196 - стр. КАЗАХСТАН

285

Нурпеисова Б. Е. Очерки по истории и современной организации архивного дела в Казахстане LAP LAMBERT Academic Publishing 2015 - г. ISBN -13: 978-3-659-4 80 - стр. ГЕРМАНИЯ

286

Нурпеисова Б. Е. Очерки по истории и современной организации архивного дела в Казахстане LAP LAMBERT Academic Publishing 2015 - г. ISBN -13: 978-3-659-4 80 - стр. ГЕРМАНИЯ

287

Мырзабекова Р. С. Орта ғасырлар тарихы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр. КАЗАХСТАН

288

Мырзабекова Р. С. Орта ғасырлар тарихы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр. КАЗАХСТАН

289

Жумагулов К. Т. Орта ғасырлар тарихы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010410848 16 - стр. КАЗАХСТАН

290

Жумагулов К. Т. Орта ғасырлар тарихы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010410848 16 - стр. КАЗАХСТАН

291

Жумагулов К. Т. Еуропа және Америка елдеренің жаңа және қазіргі заман тарихы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010410862 22 - стр. КАЗАХСТАН

292

Жумагулов К. Т. Еуропа және Америка елдеренің жаңа және қазіргі заман тарихы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010410862 22 - стр. КАЗАХСТАН

293

Жумагулов К. Т. Еуропадағы түркі әлемі: Авар тарихы (VI-VIII ғ.). " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010412705 10 - стр. КАЗАХСТАН

294

Жумагулов К. Т. Еуропадағы түркі әлемі: Авар тарихы (VI-VIII ғ.). " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010412705 10 - стр. КАЗАХСТАН

295

Жумагулов К. Т. Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республиканың қаржы жүйесінің құрылуы тарихы мұрағат құжаттары негізінде (1920-1932 ж.) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010414955 12 - стр. КАЗАХСТАН

296

Жумагулов К. Т. Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республиканың қаржы жүйесінің құрылуы тарихы мұрағат құжаттары негізінде (1920-1932 ж.) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010414955 12 - стр. КАЗАХСТАН

297

Султангалиева Г. С. Кочевые народы Центральной Евразии ХVIII-XIX вв.: сравнительно – исторический анализ политики Российской империи. Сборник научных статей (отв. редактор Г.С. Султангалиева) – Алматы: Қазақ университеті, 2015.293с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1426-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

298

Султангалиева Г. С. Кочевые народы Центральной Евразии ХVIII-XIX вв.: сравнительно – исторический анализ политики Российской империи. Сборник научных статей (отв. редактор Г.С. Султангалиева) – Алматы: Қазақ университеті, 2015.293с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1426-6 19 - стр. КАЗАХСТАН

299

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов / отв. ред. Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 418 с. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

300

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов / отв. ред. Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 418 с. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

301

Султангалиева Г. С. . G.S Sultangalieva NEW APPROACHES TO THE STUDY OF HISTORY OF KAZAKHSTAN IN 19TH CENTURY Almaty: Qazaq universitety, 2015. – 151p " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1271-2 9 - стр. КАЗАХСТАН

302

Султангалиева Г. С. . G.S Sultangalieva NEW APPROACHES TO THE STUDY OF HISTORY OF KAZAKHSTAN IN 19TH CENTURY Almaty: Qazaq universitety, 2015. – 151p " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1271-2 9 - стр. КАЗАХСТАН

303

Егизбаева М. К. Қазақ халқының дәстүрлі материалдық мәдениеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 152. " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-407-581- 10 - стр. КАЗАХСТАН

304

Егизбаева М. К. Қазақ халқының дәстүрлі материалдық мәдениеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 152. " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-407-581- 10 - стр. КАЗАХСТАН

305

Егизбаева М. К. Музей педагогикасы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-585-2 10 - стр. КАЗАХСТАН

306

Егизбаева М. К. Музей педагогикасы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-585-2 10 - стр. КАЗАХСТАН

307

Терекбаева Ж. М. Музейлердегі қор жұмысын жасақтау " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-510 98 - стр. КАЗАХСТАН

308

Беделова Г. С. Қытай мен Үндістанның ортағасырлық тарихы (ХІ-ХVI ғ.) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1216-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

309

Беделова Г. С. Қытай мен Үндістанның ортағасырлық тарихы (ХІ-ХVI ғ.) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1216-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

310

Сабденова Г. Е. Қаранақ құлпытастары. Талдықорған, 2013. САПА ТАЛДЫКОРГАН 2013 - г. ISBN 987-601-7443-11 2 - стр. КАЗАХСТАН

311

Сабденова Г. Е. Қаранақ құлпытастары. Талдықорған, 2013. САПА ТАЛДЫКОРГАН 2013 - г. ISBN 987-601-7443-11 2 - стр. КАЗАХСТАН

312

Сабденова Г. Е. Күркілдеуік петроглифтері. Талдықорған, 2015. САПА ТАЛДЫКОРГАН 2015 - г. ISBN 978-7443-52-8 4 - стр. КАЗАХСТАН

313

Сабденова Г. Е. Күркілдеуік петроглифтері. Талдықорған, 2015. САПА ТАЛДЫКОРГАН 2015 - г. ISBN 978-7443-52-8 4 - стр. КАЗАХСТАН

314

Мырзабекова Р. С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 17 - стр. КАЗАХСТАН

315

Мырзабекова Р. С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1624-6 17 - стр. КАЗАХСТАН

316

Мырзабекова Р. С. Орта ғасырлар тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр. КАЗАХСТАН

317

Мырзабекова Р. С. Орта ғасырлар тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1084-8 21 - стр. КАЗАХСТАН

318

Мырзабекова Р. С. Орта ғасырлар тарихының термин сөздіктері " Қазақ университеті " 2016 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН

319

Мырзабекова Р. С. Орта ғасырлар тарихының термин сөздіктері " Қазақ университеті " 2016 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН

320

Жумагулов К. Т. Нурпеисова Б.Е. Очерки по истории и организации архивного дела в Казахстане. LAMBERT Academic Publishing 2015 - г. 70 - стр. ГЕРМАНИЯ