Главная / Истории / Книги, монографии

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Телеуова Э. Т. HISTORY OF KAZAKHSTAN (Kazakh Eli) A FOUR-VOLUME TEXTBOOK Book 2 Kazakhstan in the XIII century – the first quarter of the XVIII century Approved by the Ministry of Education and Science " Қазақ университеті " 2021 - г. 300 - стр. КАЗАХСТАН

2

Хабижанова Г. Б. История Казахстана (Қазақ елі). - Алматы: казак университети, 2019. - т.1. " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3651 25 - стр. КАЗАХСТАН

3

Шалгинбаева С. Х. Методические рекомендации по эдвайзерской работе " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5231 3 - стр. КАЗАХСТАН

4

Шалгинбаева С. Х. Методические рекомендации по эдвайзерской работе " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5231 3 - стр. КАЗАХСТАН

5

Майданали З. История Казахстана (Қазақ елі) 2 Кітап. " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3653 17 - стр. КАЗАХСТАН

6

Майданали З. История Казахстана (Қазақ елі) 2 Кітап. " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3653 17 - стр. КАЗАХСТАН

7

Сайлан Б. С. HISTORY OF KAZAKHSTAN (Kazakh Eli) " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3654 17 - стр. КАЗАХСТАН

8

Сайлан Б. С. HISTORY OF KAZAKHAN (Kazakh Eli) A FOUR-VOLUME TEXTBOOK Book 4 " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3655 17 - стр. КАЗАХСТАН

9

Нуртазина Н. Д. 1. History of Kazakhstan (Kazakh Eli)- textbook. Book 1. Almaty, 2021- 402 p. ISBN 978-601-04-3651-0 (general) ISBN 978-601-04-3652-7 (1st book) член авторского коллектива " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3651 20 - стр. КАЗАХСТАН

10

Нуртазина Н. Д. History of Kazakhstan (Kazakh Eli)- textbook. Book 2. Almaty, 2021- 276 p " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN . 978-601-04-36 16 - стр. КАЗАХСТАН

11

Нуртазина Н. Д. Орталық Азия көшпелілер өркениетінің тарихы - 5 том. Алматы 2020- 433 б " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-1599 20 - стр. КАЗАХСТАН

12

Нурпеисова Б. Е. Құжаттану және басқаруды құжаттамамен қамтуды ұйымдастыру " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5698 156 - стр. КАЗАХСТАН

13

Нурпеисова Б. Е. Құжаттану және басқаруды құжаттамамен қамтуды ұйымдастыру " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5698 156 - стр. КАЗАХСТАН

14

Удербаева С. К. Казахские чиновники Туркестанского края " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5513-9 247 - стр. КАЗАХСТАН

15

Удербаева С. К. Казахские чиновники Туркестанского края " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5513-9 247 - стр. КАЗАХСТАН

16

Кудайбергенова А. И. Қазақстандағы ХХ ғасырдың 30-шы жж. басындағы ашаршылық және қазақтардың көршілес аумақтарға мәжбүрлі көші-қоны: зерттеу мәселелері» = «Голод начала 30-х гг. XX века в Казахстане и вынужденные миграции казахов на сопредельные территории: проблемы исследования»: респ.-тәжірб. конф. мат-ры. / Құраст. А.И. Құдайбергенова, «Литера-М» ЖШС 2021 - г. ISBN 978-601-80856-5-9 20 - стр. КАЗАХСТАН