Главная / Философии и политологии / Деканат факультета философии и политологии / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Деканат факультета философии и политологии

Список публикаций

Год публикации:

1

Омирбекова А. О. Кейс-стади әдісі – білімді бағалаудың жаңа формасы 2015 - г. 5 - стр.

2

Омирбекова А. О. Қазіргі нарықтық қоғамдағы білім мен жұмыс берушілердің ынтымақтастығы аясындағы заманауи білім беру бағдарламалары 2015 - г. 5 - стр.