Main / Philosophy and Political Science / Деканат факультета философии и политологии / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Деканат факультета философии и политологии

List of publications

Year of publication:

1

Омирбекова А. О. Кейс-стади әдісі – білімді бағалаудың жаңа формасы 2015 - г. 5 - стр.

2

Омирбекова А. О. Қазіргі нарықтық қоғамдағы білім мен жұмыс берушілердің ынтымақтастығы аясындағы заманауи білім беру бағдарламалары 2015 - г. 5 - стр.