Главная / Юридический / Таможенного, финансового и экологического права / Книги, монографии

Таможенного, финансового и экологического права

Список публикаций

Год публикации:

1

Шуланбекова Г. К. Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр. КАЗАХСТАН

2

Шуланбекова Г. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр. КАЗАХСТАН

3

Жатканбаева А. Е. Жатканбаева А.Е., Джаксылыккызы Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Издательство Персона. Полиграфический салон. 2016 - г. ISBN 978-601-7047-65 195 - стр. КЫРГЫЗСТАН

4

Жатканбаева А. Е. Жатканбаева А.Е., Джаксылыккызы Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Издательство Персона. Полиграфический салон. 2016 - г. ISBN 978-601-7047-65 195 - стр. КЫРГЫЗСТАН

5

Қалымбек Б. Проблемы правового регулирование охраны окуружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в Республике Казахстан Роза баспаханасы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-22-4 165 - стр. КАЗАХСТАН

6

Қалымбек Б. Правовое регулирование использования возхобновляемых источников энергии В Республике Казахстан Роза баспалық орталығы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-23-1 125 - стр. КАЗАХСТАН

7

Агыбаев А. Н. Қылмыстық құқық.Жалпы бөлім " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1630-7 276 - стр. КАЗАХСТАН

8

Агыбаев А. Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1631-4 450 - стр. КАЗАХСТАН

9

Есекеева А. А. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АУЫЛДЫК АУМАКТАР ЖЕРЛЕРіНіҢ КҰКЫКТЫҚ ЖАҒДАЙЫ "Print master" 2016 - г. ISBN 978-601-7047-68-9 145 - стр. КАЗАХСТАН

10

Туякбаева Н. С. International legal regulation of North Atlantic Treaty organization activity PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-247-236-3 6 - стр. КАЗАХСТАН

11

Туякбаева Н. С. Теоретико-правовые основы банковской тайны: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-7047-80-1 5 - стр. КАЗАХСТАН

12

Бердибаева А. К. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы келісім-шарт институты "Print master" 2016 - г. 87 - стр. КАЗАХСТАН

13

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін құқықтық реттеу "Роза" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0284-7 1 - стр. КАЗАХСТАН

14

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін құқықтық реттеу "Роза" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0284-7 1 - стр. КАЗАХСТАН

15

Мадияр А. С. Трудовые правоотношения: правовые основы контрольной и надзорной деятельности " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 125 170 - стр. КАЗАХСТАН

16

Мадияр А. С. Рыскалиев Д.У. Трудовые правоотношения: правовые основы контрольной и надзорной деятельности " Қазақ университеті " 2016 - г. 100 - стр. КАЗАХСТАН

17

Есекеева А. А. Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері,құралдары «Қазақ университеті» Алматы 2016 - г. 51 - стр. КАЗАХСТАН

18

Есекеева А. А. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2016 - г. 31 - стр. КАЗАХСТАН

19

Куаналиева Г. А. Бюджеттік жүйе және мемлекеттің бюджеттік қызметі: Монография.- Алматы, 2016.- 182 бет. Дәуір 2016 - г. ISBN 978-601-07-1970-9 11 - стр. КАЗАХСТАН

20

Куаналиева Г. А. Бюджеттік жүйе және мемлекеттің бюджеттік қызметі: Монография.- Алматы, 2016.- 182 бет. Дәуір 2016 - г. ISBN 978-601-07-1970-9 11 - стр. КАЗАХСТАН

21

Куаналиева Г. А. Салық салу саласындағы құқықтық реттеу мәселелері: Монография.- Алматы, 2016.- 144 бет. Гридиан-Полиграф 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-8 9 - стр. КАЗАХСТАН

22

Куаналиева Г. А. Салық салу саласындағы құқықтық реттеу мәселелері: Монография.- Алматы, 2016.- 144 бет. Гридиан-Полиграф 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-8 9 - стр. КАЗАХСТАН

23

Куаналиева Г. А. Сақтандыру қызметін реттеудің құқықтық негіздері: Монография.- Алматы, 2016.- 142 бет. Інжу-маржан 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-1 8 - стр. КАЗАХСТАН

24

Куаналиева Г. А. Сақтандыру қызметін реттеудің құқықтық негіздері: Монография.- Алматы, 2016.- 142 бет. Інжу-маржан 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-1 8 - стр. КАЗАХСТАН

25

Ережепқызы Р. Правовое регулирование доступа общественности к экологической Информации "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр. КАЗАХСТАН

26

Ережепқызы Р. Правовое регулирование доступа общественности к экологической Информации "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр. КАЗАХСТАН

27

Шуланбекова Г. К. Қалымбек Б.. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр. КАЗАХСТАН

28

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр. КАЗАХСТАН

29

Куаналиева Г. А. А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева Қазақстан Республикасының тау-кен құқығы: оқу құралы /А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 120 б. Издательский дом «Казак университеті» 2016 - г. ISBN 978-601-04-1402-0 7 - стр. КАЗАХСТАН

30

Куаналиева Г. А. А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева Қазақстан Республикасының тау-кен құқығы: оқу құралы /А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 120 б. Издательский дом «Казак университеті» 2016 - г. ISBN 978-601-04-1402-0 7 - стр. КАЗАХСТАН

31

Байдельдинов Д. Л. DISPUTE RESOLUTION MECHANISM FOR THE BELT AND ROAD INTERNATIONAL ACADEMY OF THE BELT AND ROAD 2016 - г. 620 - стр. КИТАЙ

32

Байдельдинов Д. Л. Problems of legal protection of the environment from radiation contamination by the example of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and the United States of America "PRINT MASTER" 2016 - г. 135 - стр. КАЗАХСТАН