Басты бет / Заң / Кеден, қаржы және экологиялық құқық / Кітаптар, монографиялар

Кеден, қаржы және экологиялық құқық

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Шуланбекова Г. К. Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шуланбекова Г. К. Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Шуланбекова Г. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Шуланбекова Г. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Жатканбаева А. Е. Жатканбаева А.Е., Джаксылыккызы Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Издательство Персона. Полиграфический салон. 2016 - г. ISBN 978-601-7047-65 195 - стр. ҚЫРГЫЗСТАН

6

Жатканбаева А. Е. Жатканбаева А.Е., Джаксылыккызы Г. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Издательство Персона. Полиграфический салон. 2016 - г. ISBN 978-601-7047-65 195 - стр. ҚЫРГЫЗСТАН

7

Қалымбек Б. Проблемы правового регулирование охраны окуружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в Республике Казахстан Роза баспаханасы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-22-4 165 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Қалымбек Б. Проблемы правового регулирование охраны окуружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в Республике Казахстан Роза баспаханасы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-22-4 165 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Қалымбек Б. Правовое регулирование использования возхобновляемых источников энергии В Республике Казахстан Роза баспалық орталығы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-23-1 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Қалымбек Б. Правовое регулирование использования возхобновляемых источников энергии В Республике Казахстан Роза баспалық орталығы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-23-1 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Калиева Г. С. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Masterprint 2016 - г. ISBN 978-601-7047-70 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Агыбаев А. Н. Қылмыстық құқық.Жалпы бөлім " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1630-7 276 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Агыбаев А. Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1631-4 450 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Есекеева А. А. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АУЫЛДЫК АУМАКТАР ЖЕРЛЕРіНіҢ КҰКЫКТЫҚ ЖАҒДАЙЫ "Print master" 2016 - г. ISBN 978-601-7047-68-9 145 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Есекеева А. А. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АУЫЛДЫК АУМАКТАР ЖЕРЛЕРіНіҢ КҰКЫКТЫҚ ЖАҒДАЙЫ "Print master" 2016 - г. ISBN 978-601-7047-68-9 145 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Туякбаева Н. С. International legal regulation of North Atlantic Treaty organization activity PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-247-236-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Туякбаева Н. С. International legal regulation of North Atlantic Treaty organization activity PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-247-236-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Туякбаева Н. С. Теоретико-правовые основы банковской тайны: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-7047-80-1 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Туякбаева Н. С. Теоретико-правовые основы банковской тайны: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран PRINT MASTER 2016 - г. ISBN 978-601-7047-80-1 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Бердибаева А. К. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы келісім-шарт институты "Print master" 2016 - г. 87 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Бердибаева А. К. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы келісім-шарт институты "Print master" 2016 - г. 87 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін құқықтық реттеу "Роза" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0284-7 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін құқықтық реттеу "Роза" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0284-7 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Мадияр А. С. Трудовые правоотношения: правовые основы контрольной и надзорной деятельности " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 125 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Кабанбаева Г. Б. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОСМОС Принт Мастер 2016 - г. ISBN 978-601-04-0375 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Кабанбаева Г. Б. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҒАРЫШ Принт Мастер 2016 - г. ISBN 978-601-04-0377 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Кабанбаева Г. Б. ECOLOGICAL SAFETY AND SPACE ACTIVITIES Принт Мастер 2016 - г. ISBN 978-601-04-0978 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Мадияр А. С. Рыскалиев Д.У. Трудовые правоотношения: правовые основы контрольной и надзорной деятельности " Қазақ университеті " 2016 - г. 100 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Есекеева А. А. Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері,құралдары «Қазақ университеті» Алматы 2016 - г. 51 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Есекеева А. А. Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері,құралдары «Қазақ университеті» Алматы 2016 - г. 51 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Есекеева А. А. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2016 - г. 31 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Есекеева А. А. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2016 - г. 31 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Куаналиева Г. А. Бюджеттік жүйе және мемлекеттің бюджеттік қызметі: Монография.- Алматы, 2016.- 182 бет. Дәуір 2016 - г. ISBN 978-601-07-1970-9 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Куаналиева Г. А. Бюджеттік жүйе және мемлекеттің бюджеттік қызметі: Монография.- Алматы, 2016.- 182 бет. Дәуір 2016 - г. ISBN 978-601-07-1970-9 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Куаналиева Г. А. Салық салу саласындағы құқықтық реттеу мәселелері: Монография.- Алматы, 2016.- 144 бет. Гридиан-Полиграф 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Куаналиева Г. А. Салық салу саласындағы құқықтық реттеу мәселелері: Монография.- Алматы, 2016.- 144 бет. Гридиан-Полиграф 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Куаналиева Г. А. Сақтандыру қызметін реттеудің құқықтық негіздері: Монография.- Алматы, 2016.- 142 бет. Інжу-маржан 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Куаналиева Г. А. Сақтандыру қызметін реттеудің құқықтық негіздері: Монография.- Алматы, 2016.- 142 бет. Інжу-маржан 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Ережепқызы Р. Правовое регулирование доступа общественности к экологической Информации "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Ережепқызы Р. Правовое регулирование доступа общественности к экологической Информации "PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр. ҚАЗАҚСТАН