Главная / Философии и политологии / Педагогика и образовательный менеджмент / Книги, монографии

Педагогика и образовательный менеджмент

Список публикаций

Год публикации:

1

Кудайбергенова А. М. Қасен Г.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

2

Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

3

Ахметова Г. К. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

4

Алгожаева Н. С. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

5

Мукашева А. Б. Развитие высшего музыкального образования в Республике Казахстан Қазақ университетi 2012 - г. 14 - стр. КАЗАХСТАН

6

Мукашева А. Б. История развития музыкального образования и воспитания в Казахстане Издательство в Астане 2011 - г. ISBN 978-601-278-121-2 9 - стр. КАЗАХСТАН

7

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

8

Алгожаева Н. С. «Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары контекстінде тұлғаның рухани дүниесін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері» "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-384-1 11 - стр. КАЗАХСТАН

9

Алгожаева Н. С. Әлеуметтік педагогика "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-316-2 8 - стр. КАЗАХСТАН

10

Алгожаева Н. С. Тұлғааралық қарым-қатынас педагогикасы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-248-261-5 11 - стр. КАЗАХСТАН

11

Алгожаева Н. С. Қазақ ертегілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын имандылыққа тірбиелеу ЖШС"Алла прима" 2011 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

12

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр. КАЗАХСТАН

13

Минажева Г. С. 1. Минажева Г.С. Теоретико-педагогические основы и технологии системы менеджмента качества высшего учебного заведения. Рекомендовано к изданию научно-методическим советом (НМС) и редакционно-издательским советом (РИСО) КазНУ им. аль-Фараби. –Алматы, 2011. Изд-во «Қазақ университеті». - 331 с. (20,5 печ.л.) "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-279-0 20 - стр. КАЗАХСТАН

14

Таубаева Ш. Методология и методика педагогического исследования Издательство КазГосЖенПУ. 2011 - г. ISBN 978601-224-269-0 8 - стр. КАЗАХСТАН

15

Жубаназарова Н. С. ПЕдагогика, Әлеуметтік педагогика, өзін-өзі тану құралы Алматы: Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-224-039-9 10 - стр. КАЗАХСТАН

16

Жубаназарова Н. С. Дарындылықтың психологиялқы диагностикасы Дарындылықтың психологиялық диагностикасы 2012 - г. ISBN 9965-522-35-9 216 - стр. КАЗАХСТАН

17

Алгожаева Н. С. Алматы: Қазақ университеті,2012 Издательство "Қазақ университеті" 2012 - г. 28 - стр. КАЗАХСТАН

18

Жубаназарова Н. С. Жас ерекшелік психологиясы "Алла Прима" 2012 - г. ISBN 978-601-80305-0-5 17 - стр. КАЗАХСТАН

19

Жубаназарова Н. С. Денсаулық психологиясы "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 10 - стр. КАЗАХСТАН

20

Жубаназарова Н. С. Жас ерекшелік психологиясы "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 17 - стр. КАЗАХСТАН

21

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Педагогическая наука в Казахском национальном университете имени аль-Фараби: история и современность Қазақ университі 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

22

Ертарғынқызы Д. Әлқожаева Н., Ертарғынқызы Д. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0250-8 80 - стр. КАЗАХСТАН

23

Ахметова Г. К. Мынбаева А.К. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж: теория и тренинги "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0147-1 6 - стр. КАЗАХСТАН

24

Аринова Б. А. қазақ әдебиеті пробн учебн для 11 кл общ-гум напр Мектеп 2013 - г. 304 - стр. КАЗАХСТАН

25

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нұсқау.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 120 - стр. КАЗАХСТАН

26

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия 12- жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 368 - стр. КАЗАХСТАН

27

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 232 - стр. КАЗАХСТАН

28

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті .Әдістемелік нұсқау. 12-жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 104 - стр. КАЗАХСТАН

29

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті.Хрестоматия 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 272 - стр. КАЗАХСТАН

30

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 208 - стр. КАЗАХСТАН

31

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком Мектеп 2013 - г. 256 - стр. КАЗАХСТАН

32

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 160 - стр. КАЗАХСТАН

33

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 160 - стр. КАЗАХСТАН

34

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Методическое руководство. Пробное пособие для учителей 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 96 - стр. КАЗАХСТАН

35

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. І–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 92 - стр. КАЗАХСТАН

36

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. І –жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау жұмыс дәптері Мектеп 2013 - г. 88 - стр. КАЗАХСТАН

37

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. 2 –жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 108 - стр. КАЗАХСТАН

38

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. 2–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау жұмыс дәптері Мектеп 2013 - г. 107 - стр. КАЗАХСТАН

39

Жубаназарова Н. С. Жас ерекшелік психологиясы "Қазақ университеті" 2014 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

40

Жубаназарова Н. С. Тұлға психодиагностикасы "Қазақ университеті" 2014 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН