Main / Philosophy and Political Science / Pedagogy and Educational Management / Books, monographs

Pedagogy and Educational Management

List of publications

Year of publication:

1

Кудайбергенова А. М. Қасен Г.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр.

2

Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр.

3

Ахметова Г. К. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

4

Алгожаева Н. С. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

5

Мукашева А. Б. Развитие высшего музыкального образования в Республике Казахстан Қазақ университетi 2012 - г. 14 - стр.

6

Мукашева А. Б. История развития музыкального образования и воспитания в Казахстане Издательство в Астане 2011 - г. ISBN 978-601-278-121-2 9 - стр.

7

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

8

Алгожаева Н. С. «Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары контекстінде тұлғаның рухани дүниесін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері» "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-384-1 11 - стр.

9

Алгожаева Н. С. Әлеуметтік педагогика "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-316-2 8 - стр.

10

Алгожаева Н. С. Тұлғааралық қарым-қатынас педагогикасы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-248-261-5 11 - стр.

11

Алгожаева Н. С. Қазақ ертегілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын имандылыққа тірбиелеу ЖШС"Алла прима" 2011 - г. 8 - стр.

12

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр.

13

Таубаева Ш. Методология и методика педагогического исследования Издательство КазГосЖенПУ. 2011 - г. ISBN 978601-224-269-0 8 - стр.

14

Алгожаева Н. С. Алматы: Қазақ университеті,2012 Издательство "Қазақ университеті" 2012 - г. 28 - стр.

15

Мамырбекова Г. А. Методическая служба в системе высшего образования:теория и практика "Қазақ университет" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-567-8 206 - стр.

16

Касымова Р. С. «Психология және адам дамуы» курсынан жаттығулар жинағы Әрекет-Нұр принт» 2012 - г. 13 - стр.

17

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Педагогическая наука в Казахском национальном университете имени аль-Фараби: история и современность Қазақ университі 2011 - г. 4 - стр.

18

Ертарғынқызы Д. Әлқожаева Н., Ертарғынқызы Д. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0250-8 80 - стр.

19

Ахметова Г. К. Мынбаева А.К. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж: теория и тренинги "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0147-1 6 - стр.

20

Аринова Б. А. қазақ әдебиеті пробн учебн для 11 кл общ-гум напр Мектеп 2013 - г. 304 - стр.

21

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нұсқау.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 120 - стр.

22

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия 12- жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 368 - стр.

23

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 232 - стр.

24

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті .Әдістемелік нұсқау. 12-жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 104 - стр.

25

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті.Хрестоматия 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 272 - стр.

26

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 208 - стр.

27

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком Мектеп 2013 - г. 256 - стр.

28

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 160 - стр.

29

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 160 - стр.

30

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Методическое руководство. Пробное пособие для учителей 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 96 - стр.

31

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. І–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 92 - стр.

32

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. І –жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау жұмыс дәптері Мектеп 2013 - г. 88 - стр.

33

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. 2 –жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 108 - стр.

34

Аринова Б. А. Менің ортам. 1-сынып. 2–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау жұмыс дәптері Мектеп 2013 - г. 107 - стр.

35

Алгожаева Н. С. Әлеуметтік педагогика "Қазақ университеті" 2011 - г. 8 - стр.

36

Алгожаева Н. С. Девиантты мінез- құлықты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0250-8 4 - стр.

37

Асанов Н. Тұлғаның рухани-адамгершілік тәрбиесі. " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр.

38

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті: Дидактикалық материалдар. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы . Авторлары: Б.Әрінова., Ғ.Сүйіндікова Өңд.,толықт.3-бас.-Алматы «Мектеп»2014.- 96 б Мектеп 2014 - г. 96 - стр.

39

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. (ХІХғ.)Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. Авторлары: С.Қирабаев, Ұ.Асыл, К.Құрманбай, С.Дүйсебаев, Б.Әрінова. Өңд.,толықт.3-бас.- Алматы «Мектеп» 2014.-296 б Мектеп 2014 - г. 296 - стр.

40

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті: Әдістемелік нұсқау. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. Авторлары: Ұ.Асыл, К.Құрманбай,С.Дүйсебаев,Б.Әрінова.Өңд.,толықт.3-бас. - Алматы «Мектеп»2014.-104 б Мектеп 2014 - г. 104 - стр.