Басты бет / Медицина және денсаулық сақтау / Ғылыми мақалалар

Медицина және денсаулық сақтау

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Арещенко А. И. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

2

Мартыненко И. И. Обучение студентов специальных медицинских групп методам контроля и самоконтроля в процессе физического воспитания "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

3

Мартыненко И. И. Обучение студентов специальных медицинских групп методам контроля и самоконтроля в процессе физического воспитания "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

4

Мартыненко И. И. Методика обучения основным элементам техники игры в баскетбол в группах начального обучения вуза. "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

5

Мартыненко И. И. Методика обучения основным элементам техники игры в баскетбол в группах начального обучения вуза. "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

6

Мартыненко И. И. Применение игрового метода физического воспитания на практических занятиях физической культуры со студентами с отклонениями в здоровье. "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

7

Мартыненко И. И. Применение игрового метода физического воспитания на практических занятиях физической культуры со студентами с отклонениями в здоровье. "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

8

Отаралы С. Ж. "Клубная система работы со студентами КазНУ" "Вестник физической культуры " 0 - г. 0 - стр.

9

Мадиева Г. Б. "К вопросу формирования современной концепции физической культуры студенческой молодежи" "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

10

Онгарбаева Д. Т. "К вопросу формирования современной концепции физической культуры студенческой молодежи" "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

11

Онгарбаева Д. Т. "К вопросу формирования современной концепции физической культуры студенческой молодежи" "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

12

Шепетюк Н. М. Особенности изменений показателей физической и функциональной подготовленности студенток, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

13

Шепетюк Н. М. Особенности изменений показателей физической и функциональной подготовленности студенток, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

14

Шепетюк Н. М. Физическая подготовка дзюдоисток ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

15

Шепетюк Н. М. Физическая подготовка дзюдоисток ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

16

Испамбетова Г. А. ӘЙЕЛ АДАМДАРДЫҢ ЖҮКТЕМЕГЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ БЕЙІМДЕЛУ КЕЗЕҢІНДЕГІ МОРФОФУНКЦИОНАЛДЫ МҮМКІНДІКТЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

17

Испамбетова Г. А. Спорттық іріктеудегі спортшылардың физиолого-генетикалық ерекшеліктері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

18

Испамбетова Г. А. Жекпе жек спорт түрлеріндегі дайындық тактикасының құрылымын зерттеу ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

19

Испамбетова Г. А. Спортшылардың сыртқы тыныс алуындағы ерекшеліктері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

20

Испамбетова Г. А. Спортшы студенттердің дене жүктемесі кезіндегі қан қысымының көрсеткіштері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

21

Испамбетова Г. А. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің дене қабілеттерін бағалау ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

22

Мадиева Г. Б. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

23

Онгарбаева Д. Т. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

24

Онгарбаева Д. Т. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

25

Отаралы С. Ж. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

26

Отаралы С. Ж. Қазіргі студент жастардыің өміріндегі салауатты өмір салтының қундылыгы ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

27

Онгарбаева Д. Т. Қазіргі студент жастардыің өміріндегі салауатты өмір салтының қундылыгы ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

28

Онгарбаева Д. Т. Қазіргі студент жастардыің өміріндегі салауатты өмір салтының қундылыгы ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

29

Отаралы С. Ж. Волейболшы студенттердің жалпы дене күш және техникалық даярлығы ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

30

Испамбетова Г. А. «СПОРТТЫҚ ІРІКТЕУДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ » "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

31

Алимханов Е. Спорттық күрестегі жарыс ережелерінің қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторлар ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

32

Алимханов Е. Спорттық күрестегі жарыс ережелерінің қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторлар ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

33

Испамбетова Г. А. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

34

Испамбетова Г. А. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

35

Испамбетова Г. А. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

36

Испамбетова Г. А. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

37

Отаралы С. Ж. ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОККЕИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

38

Отаралы С. Ж. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

39

Онгарбаева Д. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОК СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХОККЕЕ НА ЛЬДУ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

40

Онгарбаева Д. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОК СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХОККЕЕ НА ЛЬДУ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.