Главная / Медицины и здравоохранения / Научные статьи

Медицины и здравоохранения

Список публикаций.

Год публикации:

41

Темирбекова Ж. Е. K MEANS АЛГОРИТМІН JAVA MPJ EXPRESS ЖӘНЕ HADOOP ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА САЛЫСТЫРУ // Вестник Казахского национального педагогического ун-та им. Абая : научный журнал. Серия Физико-математические науки 0 - г. 0 - стр.

42

Молдахметова А. Ш. Организация работы спортивных секций в общеобразовательном учреждении "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

43

Таганова Н. П. Влияние занятий баскетболом на физическую подготовку студенток ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

44

Темирбекова Ж. Е. MAPREDUCE HADOOP ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ НАҚТЫ УАҚЫТТА СУРЕТТІ ПАРАЛЛЕЛЬДІ МАСШТАБТАУ Вестник КазНТУ имени К.И. Сатпаева 0 - г. 0 - стр.

45

Темирбекова Ж. Е. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНОЛОГИЯЛАР Вестник КазНТУ 0 - г. 0 - стр.

46

Онгарбаева Д. Т. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

47

Мадиева Г. Б. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

48

Онгарбаева Д. Т. Қазіргі студент жастардыің өміріндегі салауатты өмір салтының қундылыгы ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

49

Синельникова Г. А. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

50

Синицына И. М. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

51

Ларионова О. П. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

52

Синицына И. М. «ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОК УПРАЖНЕНИЯМ ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

53

Юдаков Н. В. «ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОК УПРАЖНЕНИЯМ ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

54

Юдаков Н. В. 3. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО МЕТОДА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

55

Синицына И. М. 3. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО МЕТОДА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

56

Синицына И. М. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫМ ДЫХАТЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

57

Синицына И. М. «СПОРТТЫҚ ІРІКТЕУДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ » "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

58

Сабырбекова Л. А. «СПОРТТЫҚ ІРІКТЕУДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ » "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

59

Молдахметова А. Ш. Тоғызқумулақ - қазақтың ұлттық зияткерлік ойыны Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

60

Молдахметова А. Ш. "Жылжымалы ойындары" пәнінде ұлттық ойындарды қолдану әдістемелері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

61

Бейсалиев Т. М. "Жылжымалы ойындары" пәнінде ұлттық ойындарды қолдану әдістемелері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

62

Молдахметова А. Ш. Тоғызқұмалақ ойынын ұлттық патриоттық тәрбие құралы ретінде дене тәрбиесі сабақтарында қолдану әдістемесі ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

63

Молдахметова А. Ш. Методические рекомендации по использованию функции игроков в футболе на занятиях физической культуры ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

64

Алимханов Е. Спорттық күрестегі жарыс ережелерінің қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторлар ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

65

Абдулжанова М. А. Microbial Biodegradation of Low Value Waste in Protein Feed Products International Conference on Advances in Management Science and Engineering (AMSE2015) 0 - г. 0 - стр.

66

Абдулжанова М. А. Impact of feed additives SUBACIL-1 and SUBACIL-2 on productivity of chicken-broilers International Journal of Biology and Chemistry 0 - г. 0 - стр.

67

Иванова Е. Г. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

68

Кириенко С. А. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

69

Кириенко С. А. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

70

Иванова Е. Г. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

71

Иванова Е. Г. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

72

Кириенко С. А. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

73

Синицына И. М. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

74

Ларионова О. П. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

75

Синельникова Г. А. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

76

Синельникова Г. А. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

77

Ларионова О. П. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

78

Синельникова Г. А. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

79

Юдаков Н. В. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

80

Синицына И. М. Мектеп жасына дейінгі балаларды ойындық әдісті қолдану арқылы жүзудің сауықтыру түріне оқыту әдістемесі. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.