Басты бет / Медицина және денсаулық сақтау / Ғылыми мақалалар

Медицина және денсаулық сақтау

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Сабырбекова Л. А. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің дене қабілеттерін бағалау ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

42

Темирбекова Ж. Е. K MEANS АЛГОРИТМІН JAVA MPJ EXPRESS ЖӘНЕ HADOOP ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА САЛЫСТЫРУ // Вестник Казахского национального педагогического ун-та им. Абая : научный журнал. Серия Физико-математические науки 0 - г. 0 - стр.

43

Молдахметова А. Ш. Организация работы спортивных секций в общеобразовательном учреждении "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

44

Таганова Н. П. Влияние занятий баскетболом на физическую подготовку студенток ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

45

Темирбекова Ж. Е. MAPREDUCE HADOOP ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ НАҚТЫ УАҚЫТТА СУРЕТТІ ПАРАЛЛЕЛЬДІ МАСШТАБТАУ Вестник КазНТУ имени К.И. Сатпаева 0 - г. 0 - стр.

46

Темирбекова Ж. Е. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНОЛОГИЯЛАР Вестник КазНТУ 0 - г. 0 - стр.

47

Онгарбаева Д. Т. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

48

Мадиева Г. Б. Исследование состояния физического здоровья студенток КазНУ им.аль-Фараби ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

49

Онгарбаева Д. Т. Қазіргі студент жастардыің өміріндегі салауатты өмір салтының қундылыгы ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

50

Синельникова Г. А. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

51

Синицына И. М. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

52

Ларионова О. П. «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

53

Синицына И. М. «ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОК УПРАЖНЕНИЯМ ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

54

Юдаков Н. В. «ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОК УПРАЖНЕНИЯМ ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

55

Юдаков Н. В. 3. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО МЕТОДА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

56

Синицына И. М. 3. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО МЕТОДА». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

57

Синицына И. М. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫМ ДЫХАТЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

58

Синицына И. М. «СПОРТТЫҚ ІРІКТЕУДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ » "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

59

Сабырбекова Л. А. «СПОРТТЫҚ ІРІКТЕУДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ » "ВЕСТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 0 - г. 0 - стр.

60

Молдахметова А. Ш. Тоғызқумулақ - қазақтың ұлттық зияткерлік ойыны Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

61

Молдахметова А. Ш. "Жылжымалы ойындары" пәнінде ұлттық ойындарды қолдану әдістемелері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

62

Бейсалиев Т. М. "Жылжымалы ойындары" пәнінде ұлттық ойындарды қолдану әдістемелері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

63

Молдахметова А. Ш. Тоғызқұмалақ ойынын ұлттық патриоттық тәрбие құралы ретінде дене тәрбиесі сабақтарында қолдану әдістемесі ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

64

Молдахметова А. Ш. Методические рекомендации по использованию функции игроков в футболе на занятиях физической культуры ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

65

Нурпеисова Ж. А. Redox- and glucose-responsive hydrogels from poly(vinylalcohol) and 4-mercaptophenylboronic acid European Polymer Journal 0 - г. 0 - стр.

66

Нурпеисова Ж. А. Метилцеллюлоза және полиакрил қышқылының сопролимерлену үрдісіне әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

67

Нурпеисова Ж. А. Влияние степени прививки на свойства сополимеров на основе метилцеллюлозы и полиакриловой кислоты Вестник КазНУ. Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

68

Алимханов Е. Спорттық күрестегі жарыс ережелерінің қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторлар ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

69

Абдулжанова М. А. Microbial Biodegradation of Low Value Waste in Protein Feed Products International Conference on Advances in Management Science and Engineering (AMSE2015) 0 - г. 0 - стр.

70

Абдулжанова М. А. Impact of feed additives SUBACIL-1 and SUBACIL-2 on productivity of chicken-broilers International Journal of Biology and Chemistry 0 - г. 0 - стр.

71

Иванова Е. Г. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

72

Кириенко С. А. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

73

Кириенко С. А. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

74

Иванова Е. Г. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

75

Иванова Е. Г. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

76

Кириенко С. А. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

77

Синицына И. М. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

78

Ларионова О. П. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

79

Синельникова Г. А. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

80

Синельникова Г. А. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.