Басты бет / Философия және саясаттану / Ғылыми мақалалар

Философия және саясаттану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Байтенова Н. Ж. Может ли религия учить убивать? Колокол Герцена разбудил декабристов, взрывы в Атырау разбудили казахстанцев. Аргументы и Факты 0 - г. 0 - стр.

82

Аликбаева М. Б. Конституция қоғамды демократиялаудың негізі ретінде «Ата Заң – тәуелсіздік тірегі» Қазақстан Республикасының Конституциясының 16 жылдығына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел материалдар жинағы 0 - г. 0 - стр.

83

Байтенова Н. Ж. Қазақстандағы исламдық білім беру мәселесі Қазақ елі – Жерұйық. Материалы международной конференции. А., Қазақ универстеті 0 - г. 0 - стр.

84

Байтенова Н. Ж. Взгляни на религию трезвым взглядом Вечерний Алматы 0 - г. 0 - стр.

85

Құранбек Ә. А. Жан мен тән мәдениетінің қалыптасуының құндылықтық негіздері Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

86

Байтенова Н. Ж. Музыка в ритуале. Музыка как язык культуры. Культурологическая наука за 20 лет развития независимого Казахстана: проблемы, п 0 - г. 0 - стр.

87

Байтенова Н. Ж. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И СТАТУСА ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ Аль-Фараби, №1 (37), 2012 0 - г. 0 - стр.

88

Құранбек Ә. А. Антикалық өркениет кеңмәтініндегі тән мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

89

Байтенова Н. Ж. СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ И ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Зерттеу Университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

90

Байтенова Н. Ж. ОРТА АЗИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАНДА ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ ШЫҒУ СЕБЕПТЕРІ Зерттеу Университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

91

Байтенова Н. Ж. ИСЛАМНЫҢ БАТЫС ЕУРОПАҒА ТАРАЛУЫ Зерттеу Университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

92

Байтенова Н. Ж. ҚР ДІНИ АХУАЛДЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ДІНТАНУЛЫҚ БІЛІМНІҢ ОРНЫ Зерттеу Университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

93

Байтенова Н. Ж. ҚАЗАҚСТАНҒА ИСЛАМ ДІНІНІҢ КЕЛУІ. Зерттеу Университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

94

Құранбек Ә. А. Қазақ медиамәдениетіндегі дәстүр мен жаңашылдық құбылыстары Евразийское сообщество: Экономика. Политика. Культура. 0 - г. 0 - стр.

95

Байтенова Н. Ж. WOMEN HEAD WRAPS IN CENTRAL ASIA Dil.9. Historie filosofiie administrative. – Praha: “Education and Science 0 - г. 0 - стр.

96

Мынбаева А. К. Профессиональные деформации педагога // Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия «Педагогические науки». – 2011. - №2. – С. 25-30. Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" 0 - г. 0 - стр.

97

Мынбаева А. К. Happiness Understanding Depending on Features of Coping Behavior World Akademy of Science. Engineering and technology 0 - г. 0 - стр.

98

Ташимова Ф. С. Happiness Understanding Depending on Features of Coping Behavior World Akademy of Science. Engineering and technology 0 - г. 0 - стр.

99

Абдирайымова Г. С. Happiness Understanding Depending on Features of Coping Behavior World Akademy of Science. Engineering and technology 0 - г. 0 - стр.

100

Байтенова Н. Ж. Ортағасырлық Батыс Еуропада философиялық ойдың даму барысы және ерекшелігі. "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

101

Мынбаева А. К. Реформы высшего образования Казахстана:20-лет независимости // Вестник КазНУ. Серия педагогические науки – 2011. - №3(34). - С.5-8. Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 0 - г. 0 - стр.

102

Садырова М. С. Қартаюдың әлеуметтік сипаты. Әлеумет тынысы 0 - г. 0 - стр.

103

Байтенова Н. Ж. Исламдағы сопылық бағыт және оның Қазақстанда таралуы. "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

104

Құранбек Ә. А. Қазіргі Қазақстан қоғамындағы тәндік мәдениетті дамытудың өзекті мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

105

Мынбаева А. К. Социокультурные основания модернизации образовательных систем // Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». – 2012. - №1(35). – С. 26-31 Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 0 - г. 0 - стр.

106

Аликбаева М. Б. Мұсылмандық ренессанс және музыка өнері зерртеу университетіне трансформациялану аясыындағы дінтанушы білім Филос.ғ.д. профессор Байтенова Н.Ж. мерейтойына арналған халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

107

Мынбаева А. К. Стратегические принципы проектирования образовательных программ высшей школы // Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». – 2012. - №1(35). – С. 84-92. // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 0 - г. 0 - стр.

108

Садырова М. С. Проблема равенства и неравенства в социологии М.С. Аженова. Социология- Sociology 0 - г. 0 - стр.

109

Садырова М. С. Социализация в семье. Вопросы гуманитарных исследовании 0 - г. 0 - стр.

110

Құранбек Ә. А. Дәстүр философиясы ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

111

Рамазанова А. Х. Дәстүр философиясы ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

112

Садырова М. С. . Migration as a form of occupational mobility and intellectuals Вестник КазНУ Серия психология и социология 0 - г. 0 - стр.

113

Байтенова Н. Ж. Діни экстремизм және оның алдын алу Ислам экстремизм мен ланкестікке қарсы 0 - г. 0 - стр.

114

Құранбек Ә. А. Социальные мифы в аспекте современности ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

115

Рамазанова А. Х. Социальные мифы в аспекте современности ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

116

Садырова М. С. «Socio-occupational mobility of intellectuals in the modern Kazakh society». Вестник КазНПУ. Серия «Социологические и политические науки». 0 - г. 0 - стр.

117

Садырова М. С. Основные направления и тенденции развития социальных учреждений в Казахстане Вестник КазНПУ. Серия «Социологические и политические науки». 0 - г. 0 - стр.

118

Құранбек Ә. А. Қазіргі қоғам болмысындағы коммуникацияның рөлі Евразийское сообщество: Экономика. Политика. Культура. 0 - г. 0 - стр.

119

Рамазанова А. Х. Қазіргі қоғам болмысындағы коммуникацияның рөлі Евразийское сообщество: Экономика. Политика. Культура. 0 - г. 0 - стр.

120

Садырова М. С. Қазақстандағы демографиялық ахуалға сипаттама Вестник КазНПУ. Серия «Социологические и политические науки». 0 - г. 0 - стр.