Басты бет / Философия және саясаттану / Ғылыми мақалалар

Философия және саясаттану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Бердибаева С. К. EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF YOUTH INVOLVEMENT IN RELIGIOUS SECTS European Journal of Science and Theology 0 - г. 0 - стр.

2

Бердибаева С. К. «Psychological features of the value sphere structure of titular ethnic group of Kazakhstan»- INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY-(IupsyS) 0 - г. 0 - стр.

3

Бердибаева С. К. «Influence of creative abilities on choice of strategy to cope with difficult circumstances»- INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY-IUpsyS 0 - г. 0 - стр.

4

Молдасан Қ. Ш. Мен - тәуелсіз елімнің ұланымын. Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана Science and life of Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

5

Молдасан Қ. Ш. БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АРТИСТИЗМ «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

6

Молдасан Қ. Ш. Құқықтық мемлекет қалыптастырудағы әділетті билік Төлеген Тәжібаев және заманауи педагогикалық ғылым/еспубликалық ғылыми-тәжірибелік конференция 0 - г. 0 - стр.

7

Габитов Т. Х. Problems of formation of Kazakhstan culture in the context of cultural heritage «Адам әлемі» философский и общественно-гуманитарный журнал 0 - г. 0 - стр.

8

Акрамова А. С. LMS Moodle: Distance international education in cooperation of higher education institutions of different countries Education and Information Technologies 0 - г. 0 - стр.

9

Алгожаева Н. С. ЖАСТАРДЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ. "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

10

Алгожаева Н. С. ЖАСТАРДЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ. "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

11

Касымова Р. С. БІЛІМ - АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

12

Касымова Р. С. БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ - ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

13

Касымова Р. С. Әл-Фарабидің еңбектері негізінде студенттерге патриоттық тәрбие беру жолдары Материалы международной научно-методической конференции «Современное состояние психологической науки в Казахстане в условиях «Мәңгілік ел», проводимой в рамках ежегодных Тажибаевских чтений и посвященной 106-летию академика Т.Тажибаева.- 0 - г. 0 - стр.

14

Касымова Р. С. Жасөспірімдердің ұлтаралық қатынас мәдениетін қостілдік арқылы қалыптастыру жұмысының тиімді жолдары Қазақстандық қоғам жағдайындағы рухани-адамгершілік және отбасылық құндылықтардың трансформациясы 0 - г. 0 - стр.

15

Мынбаева А. К. SOCIAL-THERAPEUTIC TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL WORK OF SOCIAL PEDAGOGUES // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. - 2017. - V. XX. - P.36-44. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 0 - г. 0 - стр.

16

Мынбаева А. К. SOCIAL-THERAPEUTIC TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL WORK OF SOCIAL PEDAGOGUES // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. - 2017. - V. XX. - P.36-44. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 0 - г. 0 - стр.

17

Мынбаева А. К. GENDER DIFFERENCES IN TEACHERS' PEDAGOGICAL COMMUNICATION STYLES // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. - 2017. - V. XX. - P.54-63. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 0 - г. 0 - стр.

18

Мынбаева А. К. GENDER DIFFERENCES IN TEACHERS' PEDAGOGICAL COMMUNICATION STYLES // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. - 2017. - V. XX. - P.54-63. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 0 - г. 0 - стр.

19

Ахметова Г. К. GENDER DIFFERENCES IN TEACHERS' PEDAGOGICAL COMMUNICATION STYLES // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. - 2017. - V. XX. - P.54-63. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 0 - г. 0 - стр.

20

Булатбаева А. А. ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨМЕКТІН ЕРЕКШЕЛІГІ Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

21

Ахметжанов Д. Г. Документальные источники по истории периода НЭПа " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

22

Ахметжанов Д. Г. ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» И НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

23

Ахметжанов Д. Г. КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ ХХ Ғ. 20-ШЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ " Вестник национальной академии наук РК" 0 - г. 0 - стр.

24

Аринова Б. А. THE ROLE OF COMPREHENSIVE SCHOOL IN SOCIALIZATION OF PUPILS OF THE SENIOR CLASSES Наука и жизнь. Серия - Педагогика 0 - г. 0 - стр.

25

Мукашева А. Б. Результаты мини-исследования профессиональных намерений школьников Педагогика и психология 0 - г. 0 - стр.

26

Қасен Г. А. Результаты мини-исследования профессиональных намерений школьников Педагогика и психология 0 - г. 0 - стр.

27

Қасен Г. А. Прогнозирование развития и направления совершенствования содержания арт-педагогической и арт-терапевтической работы в Республике Казахстан Педагогика и психология 0 - г. 0 - стр.

28

Рамазанова С. А. Прогнозирование развития и направления совершенствования содержания арт-педагогической и арт-терапевтической работы в Республике Казахстан Педагогика и психология 0 - г. 0 - стр.

29

Махамбетова Ж. Т. «INVESTIGATION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTIVITY OF THE 1st COURSE STUDENTS TO TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS» Вестник АПНК 0 - г. 0 - стр.

30

Асанов Н. Студенттердің өзіндік жұмыстарының жаңа технологияларға сай ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

31

Асанов Н. Жоғары оқу орындарында мамандар (әлеуметтік педагогтар мысалында) дайындауда қолданылатын құжаттардың педагогикалық негіздері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

32

Асанов Н. Мектеп оқушыларының іс-әрекет белсенділігін қалыптастырудың теориялық негіздері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

33

Бердибаева С. К. EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF YOUTH INVOLVEMENT IN RELIGIOUS SECTS European Journal of Science and Theology 0 - г. 0 - стр.

34

Бердибаева С. К. Flexible cognitive control and two human signal systems Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology 0 - г. 0 - стр.

35

Таубаева Ш. Рухани- адамгершілік құндылықтар - тұлғаның өзіндік дамуының факторы Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

36

Аймаганбетова О. Х. Прикладное исследование религиозной идентичности в процессе самокатегоризации личности//Вестник КазНУ, серия психологии и социологии. 2016. - №4(59). - С.4-12. (соавторы Файзуллина, Мусихина) вестник казну.серия психология и социология 0 - г. 0 - стр.

37

Аймаганбетова О. Х. Students’ critical thinking as an aspect of informational and psychological safety of a person //Вестник КазНУ, серия психологии и социологии. 2017.- № 1(60). вестник казну.серия психология и социология 0 - г. 0 - стр.

38

Аймаганбетова О. Х. The process theories of motivation in cross-cultural context //Вестник КазНУ, серия психологии и социологии. 2017. - № 1(60).–соавтор Тургумбаева вестник казну. серия психологии и социологии. 0 - г. 0 - стр.

39

Борецкий О. М. Лицо и маска (по роману Кобо Абэ «Чужое лицо») Адам әлемi 0 - г. 0 - стр.

40

Ким Л. М. Лицо и маска (по роману Кобо Абэ «Чужое лицо») Адам әлемi 0 - г. 0 - стр.