Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Шетелдіктердің тілдік және жалпы білім беру дайындығы / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Шетелдіктердің тілдік және жалпы білім беру дайындығы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Азнабакиева М. А. Нусупбаева С.А. 1.«Қожалар шежіресі ҮІІ-ХІІ ғғ Қазақстан тарихының дерегі» «Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 3 - стр.

2

Мусаева Г. А. Түсініп тыңдау мен сөйлеуге үйрету 2012 - г. 6 - стр.

3

Мусаева Г. А. Сөйлем құрылымындағы етістік формалары (қазақ тілі) 2012 - г. 6 - стр.

4

Мусаева Г. А. Тілді оқытуда аудтовизуалды материалды қолдану 2012 - г. 4 - стр.

5

Машинбаева Г. А. 1. Тілге бейімдеу пәніннің тіл оқытудағы рөлі 2012 - г. 4 - стр.

6

Ешимов М. П. 1) Өзге тілді азаматтарға тіл оқытудың тиімді әдістері 2012 - г. 5 - стр.

7

Ешимов М. П. 2) Дене мүшелері арқылы берілетін бейвербалды амалдар мен соматикалық фразеологизмдер 2012 - г. 5 - стр.

8

Ешимов М. П. 3) Шетелдіктерге әдебиет пәнін оқытудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

9

Ешимов М. П. 4) Көз кинемасы арқылы берілетін бейвербалды амалдар 2012 - г. 5 - стр.

10

Ешимов М. П. 5) Шетелдік студенттерге күрделі етістіктерді оқыту 2013 - г. 6 - стр.

11

Дуйсенбаева Р. И. 1.Қазақ тілін оқытуда түсініп тыңдауды дамыту 2012 - г. 4 - стр.

12

Дуйсенбаева Р. И. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеу дағдысын қалыптастыру 2012 - г. 7 - стр.

13

Дуйсенбаева Р. И. Іскерлік қазақ тілі курсын оқыту ұстанымдары 2012 - г. 4 - стр.

14

Машинбаева Г. А. 2. Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудағы мәтінмен жұмыс 2012 - г. 5 - стр.

15

Машинбаева Г. А. 3. Жаттығу – тіл оқытудың элементарлы бірлігі 2012 - г. 7 - стр.

16

Машинбаева Г. А. 5.Тіл үйрету сабақтарындағы диалогтың рөлі 2012 - г. 4 - стр.

17

Машинбаева Г. А. 6. Тілге бейімдеу пәнін оқытудың тиімді жолдары 2012 - г. 4 - стр.

18

Машинбаева Г. А. 4. Тіл оқытудағы монологқа үйрету жолдары. 2012 - г. 5 - стр.

19

Казмагамбетова А. С. Проксемы в языке художественной литературы 2012 - г. 4 - стр.

20

Казмагамбетова А. С. Алгоритм усвоения имени существительного в предложном падеже 2012 - г. 5 - стр.

21

Казмагамбетова А. С. О проблемах межкультурного общения в иноязычной аудитории 2012 - г. 5 - стр.

22

Азнабакиева М. А. Нусупбаева С.А. Императорлық Орыс Географиялық қоғамының қазақ өлкесін зерттеуге қосқан үлесі. 2012 - г. 6 - стр.

23

Азнабакиева М. А. Курманова Т.В., Сапронова И.И. Формирование коммуникативной компетенции студентов-иностранцев в общественно-политической сфере. 2012 - г. 6 - стр.

24

Курманова Т. В. Азнабакиева М.А., Сапронова И.И. Формирование коммуникативной компетенции студентов-иностранцев в общественно-политической сфере. 2012 - г. 6 - стр.

25

Саденова А. Е. Қазақ тілін жағдаят арқылы меңгертудің ерекшелігі 2011 - г. 5 - стр.

26

Саденова А. Е. Тіл үйретуде проблемалық жағдаяттарды қолданудың тиімділігі 2012 - г. 4 - стр.

27

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі уәждемеліктің ерекшелігі 2012 - г. 4 - стр.

28

Саденова А. Е. Қазақ тілін меңгертуде интерактив әдістерін қолдану 2012 - г. 5 - стр.

29

Айтпаева А. С. Мацко И.В. Организация самостоятельной работы студентов-проблемы и решения 2012 - г. 5 - стр.

30

Курманова Т. В. «Обучение РКИ на материалах текстов социально-экономического характера» 2012 - г. 6 - стр.

31

Саденова А. Е. Саденова А.Е. Ситуативное общение в процессе обучения иностранному языку 2012 - г. 5 - стр.

32

Мусаева Г. А. Интенсивное обучение казахскому языку 2012 - г. 6 - стр.

33

Мусаева Г. А. Қазақ тілін үйренудегі типтік қателер 2013 - г. 5 - стр.

34

Ешимов М. П. Ұялу эмоциясын білдіретін бейвербалды амалдар. 2013 - г. 5 - стр.

35

Ешимов М. П. Шетелдік студенттерге күрделі етістіктерді оқыту 2013 - г. 6 - стр.

36

Ешимов М. П. Бейвербалды амалдардың ерекшелігі: қол қимылдары 2013 - г. 5 - стр.

37

Ешимов М. П. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда бейвербалды амалдарды қолданудың тиімділігі 2013 - г. 3 - стр.

38

Курманова Т. В. О некоторых направлениях работы с материалами СМИ на уроках РКИ 2013 - г. 5 - стр.

39

Курманова Т. В. Сапронова И.И. Связь образовательных и воспитательных целей при обучении студентов иностранцев 2013 - г. 3 - стр.

40

Саденова А. Е. Қазақ тілін меңгеруде прагматикалық құзыреттіліктің қалыптасуы 2013 - г. 5 - стр.