Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев

Список публикаций

Год публикации:

1

Азнабакиева М. А. Нусупбаева С.А. 1.«Қожалар шежіресі ҮІІ-ХІІ ғғ Қазақстан тарихының дерегі» «Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 3 - стр.

2

Азнабакиева М. А. Нусупбаева С.А. 1.«Қожалар шежіресі ҮІІ-ХІІ ғғ Қазақстан тарихының дерегі» «Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 3 - стр.

3

Мусаева Г. А. Түсініп тыңдау мен сөйлеуге үйрету 2012 - г. 6 - стр.

4

Мусаева Г. А. Түсініп тыңдау мен сөйлеуге үйрету 2012 - г. 6 - стр.

5

Мусаева Г. А. Сөйлем құрылымындағы етістік формалары (қазақ тілі) 2012 - г. 6 - стр.

6

Мусаева Г. А. Сөйлем құрылымындағы етістік формалары (қазақ тілі) 2012 - г. 6 - стр.

7

Мусаева Г. А. Тілді оқытуда аудтовизуалды материалды қолдану 2012 - г. 4 - стр.

8

Мусаева Г. А. Тілді оқытуда аудтовизуалды материалды қолдану 2012 - г. 4 - стр.

9

Машинбаева Г. А. 1. Тілге бейімдеу пәніннің тіл оқытудағы рөлі 2012 - г. 4 - стр.

10

Машинбаева Г. А. 1. Тілге бейімдеу пәніннің тіл оқытудағы рөлі 2012 - г. 4 - стр.

11

Ешимов М. П. 1) Өзге тілді азаматтарға тіл оқытудың тиімді әдістері 2012 - г. 5 - стр.

12

Ешимов М. П. 1) Өзге тілді азаматтарға тіл оқытудың тиімді әдістері 2012 - г. 5 - стр.

13

Ешимов М. П. 2) Дене мүшелері арқылы берілетін бейвербалды амалдар мен соматикалық фразеологизмдер 2012 - г. 5 - стр.

14

Ешимов М. П. 2) Дене мүшелері арқылы берілетін бейвербалды амалдар мен соматикалық фразеологизмдер 2012 - г. 5 - стр.

15

Ешимов М. П. 3) Шетелдіктерге әдебиет пәнін оқытудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

16

Ешимов М. П. 3) Шетелдіктерге әдебиет пәнін оқытудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

17

Ешимов М. П. 4) Көз кинемасы арқылы берілетін бейвербалды амалдар 2012 - г. 5 - стр.

18

Ешимов М. П. 4) Көз кинемасы арқылы берілетін бейвербалды амалдар 2012 - г. 5 - стр.

19

Ешимов М. П. 5) Шетелдік студенттерге күрделі етістіктерді оқыту 2013 - г. 6 - стр.

20

Ешимов М. П. 5) Шетелдік студенттерге күрделі етістіктерді оқыту 2013 - г. 6 - стр.

21

Дуйсенбаева Р. И. 1.Қазақ тілін оқытуда түсініп тыңдауды дамыту 2012 - г. 4 - стр.

22

Дуйсенбаева Р. И. 1.Қазақ тілін оқытуда түсініп тыңдауды дамыту 2012 - г. 4 - стр.

23

Дуйсенбаева Р. И. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеу дағдысын қалыптастыру 2012 - г. 7 - стр.

24

Дуйсенбаева Р. И. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеу дағдысын қалыптастыру 2012 - г. 7 - стр.

25

Дуйсенбаева Р. И. Іскерлік қазақ тілі курсын оқыту ұстанымдары 2012 - г. 4 - стр.

26

Дуйсенбаева Р. И. Іскерлік қазақ тілі курсын оқыту ұстанымдары 2012 - г. 4 - стр.

27

Машинбаева Г. А. 2. Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудағы мәтінмен жұмыс 2012 - г. 5 - стр.

28

Машинбаева Г. А. 2. Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудағы мәтінмен жұмыс 2012 - г. 5 - стр.

29

Машинбаева Г. А. 3. Жаттығу – тіл оқытудың элементарлы бірлігі 2012 - г. 7 - стр.

30

Машинбаева Г. А. 3. Жаттығу – тіл оқытудың элементарлы бірлігі 2012 - г. 7 - стр.

31

Машинбаева Г. А. 5.Тіл үйрету сабақтарындағы диалогтың рөлі 2012 - г. 4 - стр.

32

Машинбаева Г. А. 5.Тіл үйрету сабақтарындағы диалогтың рөлі 2012 - г. 4 - стр.

33

Машинбаева Г. А. 6. Тілге бейімдеу пәнін оқытудың тиімді жолдары 2012 - г. 4 - стр.

34

Машинбаева Г. А. 6. Тілге бейімдеу пәнін оқытудың тиімді жолдары 2012 - г. 4 - стр.

35

Машинбаева Г. А. 4. Тіл оқытудағы монологқа үйрету жолдары. 2012 - г. 5 - стр.

36

Машинбаева Г. А. 4. Тіл оқытудағы монологқа үйрету жолдары. 2012 - г. 5 - стр.

37

Мацко И. В. « Требования к составлению лексико-грамматических тестов по РКИ» 2012 - г. 5 - стр.

38

Мацко И. В. «К вопросу коммуникативной значимости ошибок в оценке продуктивных видов речевой деятельности». 2012 - г. 5 - стр.

39

Мацко И. В. Торохтий Л.С. Актуальные проблемы обучения лексике русского языка иностранных учащихся. 2012 - г. 5 - стр.

40

Мацко И. В. Статья Пути обогащения словарного запаса иностранных учащихся при обучении русскому языку» 2012 - г. 5 - стр.