Басты бет / Заң / қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Тапалова Р. Б. «Некоторые вопросы криминалистической классификации преступлений в сфере экономики» 2011 - г. 6 - стр.

2

Тапалова Р. Б. «Понятия судебной и криминалистической экспертиз» 2011 - г. 4 - стр.

3

Тапалова Р. Б. «Научные основы криминалистической идентификации» 2012 - г. 4 - стр.

4

Алимкулов Е. Т. Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот тергеуін жүргізу ерекшеліктері 2012 - г. 11 - стр.

5

Алимкулов Е. Т. Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы адвокаттың сот жарыссөзіне қатысуы 2012 - г. 4 - стр.

6

Алимкулов Е. Т. Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер жүйесі және олардың ерекшеліктері 2012 - г. 14 - стр.

7

Алимкулов Е. Т. Инновациооные методы в преподавании правовых дисциплин 2012 - г. 4 - стр.

8

Алимкулов Е. Т. Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер 2011 - г. 3 - стр.

9

Құрманғали М. Ш. «Имплементация международных пенитенциарных стандартов в целях предупреждения коррупционных правонарушений в уголовно-исполнительной сфере» 2012 - г. 10 - стр.

10

Джансараева Р. Е. Қазақстан Республикасындағы заң білімін беруді жетілдірудің өзекті бағыттары 2011 - г. 4 - стр.

11

Құрманғали М. Ш. «К вопросу о понятии международно-правовых стандартов работы администрации и сотрудников пенитенциарных учреждений» 2012 - г. 3 - стр.

12

Джансараева Р. Е. Общая характеристика экономической преступности 2011 - г. 6 - стр.

13

Құрманғали М. Ш. «Европейские стандарты в пенитенциарной сфере: практико-правовые вопросы их имплементации в национальное законодательство РК» 2011 - г. 6 - стр.

14

Джансараева Р. Е. Избасова А.Б. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования 2011 - г. 6 - стр.

15

Избасова А. Б. Джансараева Р.Е. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования 2011 - г. 6 - стр.

16

Джансараева Р. Е. О проекте Концепции Уголовного кодекса Республики Казахстан новой редакции 2012 - г. 5 - стр.

17

Құрманғали М. Ш. Основные проблемы и перспективы совершенствования пенитенциарной системы РК 2012 - г. 6 - стр.

18

Джансараева Р. Е. Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2011 - г. 3 - стр.

19

Джансараева Р. Е. Акболатова М.Е. Пенитенциарлық қылмыстарды арнайы алдын-алу проблемалары 2011 - г. 6 - стр.

20

Акболатова М. Е. Джансараева Р.Е. Пенитенциарлық қылмыстарды арнайы алдын-алу проблемалары 2011 - г. 6 - стр.

21

Құрманғали М. Ш. «Вопросы имплементации международно-правовых стандартов по обращению с заключенными в уголовно-исполнительное законодательство РК» 2012 - г. 3 - стр.

22

Акболатова М. Е. Исторический анализ законодательства об ответственности из мест лишения свободы 2011 - г. 5 - стр.

23

Бисенова М. К. Жеке тұлғаның рухани қалыптасу жағдайлары 2011 - г. 4 - стр.

24

Атаханова Г. М. Қылмыстық заңеамадағы меншікке қарсы қылмыстардың жүйесін теориялық тұрғыдан талдау 2011 - г. 4 - стр.

25

Бисенова М. К. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ КІНӘНІҢ КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛАРЫ 2012 - г. 10 - стр.

26

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстарды туындататын себептердің теориялық мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

27

Берсугурова Л. Ш. Интерактивные методы проведения занятий по уголовному процессу: Материалы 42-ой международной научно-методической конференции «Инновации в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения», 27-28 января 2012г. – КазНУ им. аль-Фараби. – С. 63-66. 2012 - г. 5 - стр.

28

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстардың детерминациясы 2011 - г. 5 - стр.

29

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстардың статистикалық көрсеткіштері 2011 - г. 5 - стр.

30

Бисенова М. К. қОҒАМДЫҚ ҚАУІПТІ ҰҒЫНУ КІНӘНІҢ БЕЛГІСІ РЕТІНДЕ 2011 - г. 4 - стр.

31

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстармен күресу стратегиясы 2011 - г. 5 - стр.

32

Берсугурова Л. Ш. Проект нового УПК и вопросы процессуальной формы: Материалы Международной научно-практической конференции «Мировые и региональные тенденции современной преступности и стратегии развития противодействия» г.Алматы, 17 сентября 2011г. – С. 251-253). 2012 - г. 3 - стр.

33

Бисенова М. К. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2011 - г. 2 - стр.

34

Атаханова Г. М. «Мүлік» ұғымына шет мемлекеттердің қылмыстық заңнамасындағы ұғымымен салыстырмалы талдау жасау 2011 - г. 4 - стр.

35

Бисенова М. К. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері. 2012 - г. 4 - стр.

36

Атаханова Г. М. Заңгерлерді оқытудың танымдық іс-әрекетін жетілдіру 2010 - г. 5 - стр.

37

Атаханова Г. М. Студенттерді құқұықтық білімін арттыру 2011 - г. 3 - стр.

38

Бисенова М. К. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 2012 - г. 3 - стр.

39

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстарды туындататын объективті және субъективті себептер 2011 - г. 4 - стр.

40

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстармен күресу стратегиясы 2011 - г. 5 - стр.