Басты бет / Заң / Теории и истории государства и права, конституционного и административного права / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Теории и истории государства и права, конституционного и административного права

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Ибраева А. С. Есетова С.К. Некоторые вопросы правового воспитания как средства предупреждения экстремизма и терроризма 2012 - г. 5 - стр.

2

Баймаханова Д. М. К вопросу о роли Парламента РК и законодательства процесса в становлении системы конституционализма и укрепления механизма защиты прав граждан в РК 2012 - г. 8 - стр.

3

Баймаханова Д. М. К вопросу о функциях Конституции в современным период 2012 - г. 7 - стр.

4

Баймаханова Д. М. Функции Конституции в современном период: некоторые аспекты 2012 - г. 4 - стр.

5

Баймаханова Д. М. Развитие системы конституционализма в РК как одно из направлений модернизации общества - политической сферы 2012 - г. 7 - стр.

6

Баймаханова Д. М. К теоретическим вопросам права на информационный безопасность 2012 - г. 7 - стр.

7

Ибраева А. С. Есетова С.К. BASIC DIRECTIONS OF LEGAL MIGRATION POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2012 - г. 4 - стр.

8

Ибраева А. С. Есетова С.К. SOME PROBLEMS IN THE TRANSITION TO COMPETENCE APPROACH WHEN YOU TRAIN THE LAWYERS IN THE MODERN HIGHER EDUCATION 2012 - г. 2 - стр.

9

Усеинова К. Р. Международное сотрудничество в сфере противодействия экстремизму 2012 - г. 4 - стр.

10

Усеинова К. Р. Право интеллектуальной собственности в традиционном обществе 2012 - г. 4 - стр.

11

Усеинова К. Р. К вопросу о религиозном экстремизме 2012 - г. 3 - стр.

12

Сагинаев М. Е. Статья "Принципы избирательного права и проблемы участия молодежи в выборах". 2012 - г. 4 - стр.

13

Сагинаев М. Е. "Некоторые аспекты правового противодействия современным формам терроризма и религиозного экстремизма". 2012 - г. 7 - стр.

14

Мынбатырова Н. К. Қазақ әдет-ғұрып құқығында ана мен бала мүддесінің қорғалуы 2012 - г. 4 - стр.

15

Каратаева А. М. Демографические процессы как объект государственного регулирования 2012 - г. 5 - стр.

16

Каратаева А. М. Современная функция государства 2012 - г. 2 - стр.

17

Ахатов У. А. Түркістан АССР-і және автономия мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

18

Ахатов У. А. Түркістан өлкесінде Кеңес үкіметінің орнауы: Себептері мен салдары 2012 - г. 3 - стр.

19

Ахатов У. А. XIX ғасырдың соңы мен XX бас кезіндегі Түркістан аймағының мемлекеттік дамуының басты кезеңдері 2012 - г. 3 - стр.

20

Каратаева А. М. Выявление угроз безопасности как основная задача в системе профилактики терроризма и экстремизма 2012 - г. 5 - стр.

21

Мынбатырова Н. К. Құқықтық және саяси ілімде халық билігі тұжырымдамасының қалыптасуы 2012 - г. 8 - стр.

22

Мынбатырова Н. К. Қазақ қоғамындағы билік айту дәстүрі (кейбір билік шешімдерге талдау) 2012 - г. 6 - стр.

23

Мынбатырова Н. К. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билер мектебінен өтудің жолдары мен ерекшеліктері 2012 - г. 6 - стр.

24

Ибраева А. С. Некоторые проблемы совершенствования деятельности Парламента РК: обобщение различных точек зрения 2012 - г. 6 - стр.

25

Сагинаев М. Е. Нездемковский В.В. Методологические аспекты преподавания курса "История государства и права зарубежных стран" 2012 - г. 4 - стр.

26

Жарболова А. Ж. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың біртұтастығы қағидасының сипаты және оның өзгертілуі. 2012 - г. 5 - стр.

27

Кенжалиев З. Ж. Некоторые итоги и перспективы конституционно-правового развития Республики Казахстан (1991-2011 г.) 2012 - г. 7 - стр.

28

Кенжалиев З. Ж. Жатканбаева А.Е. К вопросу о государственно-правовом регулировании информационного воздействия 2012 - г. 15 - стр.

29

Кенжалиев З. Ж. Конституционно-правовые проблемы брака и семьи 2012 - г. 6 - стр.

30

Кенжалиев З. Ж. Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы конституциялық нормалардың шынайы мақсаты мен міндеттерін оқыту мәселелері 2012 - г. 6 - стр.

31

Жарболова А. Ж. ҚР конституциялық құқығы пәні бойынша семинар сабақтарын өткізу әдістемесі 2012 - г. 5 - стр.

32

Жарболова А. Ж. Конституциялық құқықты терең меңгеруде үйірменің маңызы және қажеттігі 2012 - г. 4 - стр.

33

Жарболова А. Ж. Конституциялық құқық тәртібін оқытудың өзектілігі және оның ғылыммен байланысы. 2012 - г. 4 - стр.

34

Баймаханова Д. М. Поиск новых подходов и специфика преподавания учебного курса «Конституционное право РК» на современном этапе 2012 - г. 6 - стр.

35

Баймаханова Д. М. Специфика и особенности предмета и метода муниципального права 2012 - г. 6 - стр.

36

Баймаханова Д. М. Жатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане 2012 - г. 13 - стр.

37

Баймаханова Д. М. Жатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане 2012 - г. 13 - стр.

38

Мынбатырова Н. К. Некоторые методические аспекты преподавания современного курса "История государства и права зарубежных стран" 2012 - г. 4 - стр.

39

Мынбатырова Н. К. Оқу процесінде студенттердің белсенділігін арттыру жолдары мен тәсілдерінің кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

40

Сартаев С. А. Жоғары оқу орындарында құқықтық тәрбие нысандарын ұйымдастырудың кейбір мәселелеріМатериалы методического семинара «Методика преподавания государственно-правовых дисциплин в условиях модернизации казахстанского общества». – Алматы, 2012. - 23 февраля - С. 44-47. 2012 - г. 3 - стр.