Басты бет / Журналистика / Баспасөз және электронды БАҚ / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Баспасөз және электронды БАҚ

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Тюлепбердинова Г. А. Тойганбаева Н.А., Газиз Г.Г., Адилжанова С.А., Сакыпбекова М.Ж. АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІК РЕСУРСТАРЫН ДИНАМИКАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 8 - стр.

2

Адилжанова С. А. Тойганбаева Н.А., Газиз Г.Г., Тюлепбердинова Г.А., Сакыпбекова М.Ж. АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІК РЕСУРСТАРЫН ДИНАМИКАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 8 - стр.

3

Тойганбаева Н. А. Газиз Г.Г., Тюлепбердинова Г.А., Адилжанова С.А., Сакыпбекова М.Ж. АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІК РЕСУРСТАРЫН ДИНАМИКАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 8 - стр.

4

Тойганбаева Н. А. Разработка программы преобразования графической информации геолого-литографических профилей в цифровую 2020 - г. 1 - стр.

5

Жаксылыкбаева Р. С. Қазақ журналистикасының дамуындағы жаңашылдық сипат 2020 - г. 3 - стр.

6

Алибиева Н. М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2020 - г. 6 - стр.

7

Ашимова А. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ КАЗАХСТАНА 2020 - г. 2 - стр.

8

Кабылгазина К. Global influences on the formation of Kazakh television 2020 - г. 10 - стр.

9

Султанбаева Г. С. Problems and perspectives of distance education in Kazakhstan: experience of al-Farabi Kazakh National University 2020 - г. 10 - стр.

10

Акынбекова А. Б. "Қызыл Қазақстан" журналы: Қазақстандағы ашаршылық және ұлт зиялылары 2020 - г. 10 - стр.

11

Акынбекова А. Б. Журнал Абай 2020 - г. 20 - стр.

12

Белгараева А. Т. Кабылгазина К.., Ашимова А.Б. ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2020 - г. 9 - стр.

13

Ашимова А. Б. Белгараева А.Т., Кабылгазина К.. ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2020 - г. 9 - стр.

14

Кабылгазина К. Белгараева А.Т., Ашимова А.Б. ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2020 - г. 9 - стр.

15

Жаксылыкбаева Р. С. Жақсылықбаева Р.С. Dата-журналистикадағы ақпараттық айқындылық, журналистік дерек // Журналист-ғалым, жазушы, профессор Клара Қабылғазинаның 70 жасқа толған мерейтойына арналған «Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция мате 2020 - г. 9 - стр.

16

Акынбекова А. Б. :Жас Қазақ - жастар үні 2020 - г. 5 - стр.

17

Нода Л. П. “ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ” 2020 - г. 5 - стр.

18

Султанбаева Г. С. PERSPECTIVES OF APPLICATION MACHINE LEARNING BASED SYSTEMS IN EDITORIAL WORK 2020 - г. 3 - стр.

19

Нода Л. П. Гармония литературы и жизни Светланы Сагалович 2020 - г. 10 - стр.

20

Нода Л. П. Рожков А.В. Гармония литературы и жизни Светланы Сагалович 2020 - г. 10 - стр.

21

Акынбекова А. Б. «ЖАС ҚАЗАҚ» – ҰЛТ ЖАСТАРЫНЫҢ ҮНІ 2020 - г. 8 - стр.

22

Акынбекова А. Б. ТАШКЕНТТЕ ШЫҚҚАН «ШОЛПАН» ЖУРНАЛЫНЫҢ САЯСИ БАҒЫТЫ 2020 - г. 8 - стр.

23

Нода Л. П. Опыт педагогической публицистики: от журналов до сторителлинга 2020 - г. 7 - стр.

24

Нода Л. П. Опыт педагогической публицистики: от журналов до сторителлинга 2020 - г. 7 - стр.

25

Жаксылыкбаева Р. С. Жақсылықбаева Р.С. Журналистер мектебінің майталман ұстаханасы 2020 - г. 4 - стр.

26

Жаксылыкбаева Р. С. Бақытжанова М. Ғылыми жетекші: Р.С. Жақсылықбаева, ф.ғ.к., доцент. Іскерлік басылымдардың заманауи жіктелісі //Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Н.О.Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «Ұлттық журналистика: зерттеу және білім беру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибе 2020 - г. 4 - стр.

27

Жаксылыкбаева Р. С. Қастай Д. Ғылыми жетекші: Р.С. Жақсылықбаева, ф.ғ.к., доцент. Әбіш Кекілбайұлы публицистикасы жайындағы философиялық рисала//Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Н.О.Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «Ұлттық журналистика: зерттеу және білім беру мәселелері» атты халықаралық ғы 2020 - г. 2 - стр.

28

Жаксылыкбаева Р. С. Жолшиева Д. Ғылыми жетекші: Р.С. Жақсылықбаева, ф.ғ.к., доцент. Шындықтың шарайнасы //Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Н.О.Омашевтың 70 жасқа толуына арналған «Ұлттық журналистика: зерттеу және білім беру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясыны 2020 - г. 2 - стр.

29

Жаксылыкбаева Р. С. Жақсылықбаева Р.С. Әбіштің шеберлік әлемін зерделеген ғалым/ БҰҰ Бүкіләлемдік телевидение күні аясында ғалым, ұстаз Молдахан Абдраевтың 60-жылдық мерейтойына арналған «Қазақ тележурналистикасы – ұлттық құндылықтардың капиталы» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік онлайн-конференциясының жинағы. 25 қараша 2020. -23-24 б 2020 - г. 2 - стр.

30

Ахметова Л. С. Бозжанов Жалмухамед – политрук 1 пульроты 1073 сп 316 стрелковой – 8 гвардейской дивизии имени генерала И.В. Панфилова 2020 - г. 7 - стр.

31

Ахметова Л. С. Евреи в первом составе командного и политического штата 316 стрелковой дивизии.// 2020 - г. 11 - стр.

32

Ахметова Л. С. Некоторые аспекты реализации целей устойчивого развития ЮНЕСКО 2020 - г. 9 - стр.

33

Ахметова Л. С. Первый состав 316 стрелковой – 8 Гвардейской имени генерала И.В. Панфилова дивизии в обороне Москвы в октябре-декабре 1941 года. 2020 - г. 10 - стр.

34

Ахметова Л. С. Память о войне в литературе Казахстана: Проблемы сохранения и передачи новым поколениям 2020 - г. 11 - стр.

35

Ахметова Л. С. Сакральные места Панфиловской дивизии 2020 - г. 8 - стр.

36

Акынбекова А. Б. «САНА» – ПЕРВЫЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 2020 - г. 10 - стр.

37

Майкотова Г. Т. Радиохабардың қоғамдық мәні мен табиғаты және бейнелеуіш құралдар сыры 2020 - г. 5 - стр.