Басты бет / Журналистика / Баспасөз және электрондық ақпараттық құралдар / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Баспасөз және электрондық ақпараттық құралдар

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Барлыбаева С. Х. Информационное общество в стратегии развития Республики Казахстан 2012 - г. 5 - стр.

2

Барлыбаева С. Х. Роль новейших СМК в развитии общества 2011 - г. 6 - стр.

3

Барлыбаева С. Х. Развитие новых СМК суверенного Казахстана 2011 - г. 6 - стр.

4

Барлыбаева С. Х. Роль коммуникации в развитии личности, общества 2011 - г. 7 - стр.

5

Барлыбаева С. Х. Восточная и западная коммуникация: специфика и пути сотрудничества 2011 - г. 6 - стр.

6

Барлыбаева С. Х. Информационная безопасность Республики Казахстан в эру глобализации/ 2011 - г. 5 - стр.

7

Барлыбаева С. Х. Конвергенция и СМИ 2011 - г. 5 - стр.

8

Барлыбаева С. Х. Специфика образовательной дисциплины магистратуры: «Конвергентная журналистика» 2012 - г. 5 - стр.

9

Барлыбаева С. Х. Ценности в современной коммуникации Востока и Запада 2012 - г. 3 - стр.

10

Барлыбаева С. Х. Коммуникационные технологии Казахстана: перспективы развития 2012 - г. 7 - стр.

11

Барлыбаева С. Х. Евразийский Союз: путь развития 2012 - г. 4 - стр.

12

Барлыбаева С. Х. Электронные СМИ Казахстана: перспективы развития 2012 - г. 7 - стр.

13

Барлыбаева С. Х. СМК Казахстана в реализации государственных программ 2012 - г. 6 - стр.

14

Барлыбаева С. Х. ИКТ Казахстана и интеграция в мировое информационное пространство/ 2012 - г. 6 - стр.

15

Барлыбаева С. Х. Современные тенденции электронных СМИ 2012 - г. 6 - стр.

16

Барлыбаева С. Х. Перспективы коммуникационного развития Республики Казахстан/ 2012 - г. 6 - стр.

17

Барлыбаева С. Х. Перспективы развития конвергентной журналистики 2012 - г. 6 - стр.

18

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие в КАзахстане 2012 - г. 6 - стр.

19

Барлыбаева С. Х. Информационные технологии в подготовке ТВ специалистов/ 2012 - г. 8 - стр.

20

Барлыбаева С. Х. Информационное развитие Казахстана начала ХХ1 века 2012 - г. 5 - стр.

21

Барлыбаева С. Х. Тенденции развития правового регулирования теле-радиовещательной сферы Республики Казахстан/ 2012 - г. 7 - стр.

22

Султанбаева Г. С. БАҚ назарында - қазақстандық саяси реформалар 2011 - г. 3 - стр.

23

Есхуатова Н. Б. "Камал Смаилов - наставник и его методика преподавания". 2012 - г. 2 - стр.

24

Султанбаева Г. С. Саяси сана қалыптасуындағы жаңа көзқарастар мен пікір алуандығы 2011 - г. 5 - стр.

25

Султанбаева Г. С. Қазақ баспасөзі медиадемократия қалыптастыру жолында 2011 - г. 3 - стр.

26

Султанбаева Г. С. Бүгінгі қазақ қоғамындағы медиамәдениеттің саяси трендтері 2011 - г. 5 - стр.

27

Султанбаева Г. С. Қазақ баспасөзі – тәуелсіздік жаршысы 2011 - г. 4 - стр.

28

Султанбаева Г. С. Қазақ публицистикасындағы Камал Смайыловтың қолтаңбасы 2012 - г. 2 - стр.

29

Султанбаева Г. С. «Интеллектуалды ұлттан – интеллектуалды әлеуетке» 2012 - г. 6 - стр.

30

Султанбаева Г. С. Бұқаралық коммуникация арналары – демократиялану құралы ретінде 2012 - г. 4 - стр.

31

Султанбаева Г. С. Бұқаралық коммункиация құралдары – саяси коммуникацияның объектісі ретінде 2011 - г. 6 - стр.

32

Есхуатова Н. Б. "Жизнь, достойная подражания " 2012 - г. 3 - стр.

33

Есхуатова Н. Б. "Тема экологии в публицистике М.-С.Бабаджанова". 2010 - г. 2 - стр.

34

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие в Казахстане 2012 - г. 5 - стр.

35

Барлыбаева С. Х. Конвергенция и СМИ 2011 - г. 3 - стр.

36

Барлыбаева С. Х. Восточная и западная коммуникация: специфика и пути сотрудничества 2011 - г. 3 - стр.

37

Барлыбаева С. Х. Молодежное ТВ творчество в создании имиджа КазНУ им.аль-Фараби 2011 - г. 3 - стр.

38

Султанбаева Г. С. БАҚ – мемлекеттік және азаматтық сектор үндесетін алаң ретінде 2011 - г. 5 - стр.

39

Султанбаева Г. С. Бүгінгі қазақ қоғамы: медиамәдениеттің әлеуметтік жауапкершілігі 2011 - г. 6 - стр.

40

Султанбаева Г. С. Әйел саудасы: құқықтық және өнегелілік мәселелері. 2011 - г. 18 - стр.