Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы

Position Зам.зав.каф. по научно-инновационной работе и межд.связям, И.о. доцента
Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics
Scopus author ID: 57216531449
       Duzbayeva Saltanat Bekbolatkyzy was born on December 26, 1988 in the Atyrau region, Kulsary, Kazakhstan. From 2006 to 2010 she studied at the bachelor's degree of the faculty of law of al-Farabi Kazakh National University majoring in "Jurisprudence", from 2010 to 2012 she studied at the master's degree, scientific and pedagogical dissertation of the faculty of law of al-Farabi Kazakh National University majoring in "Jurisprudence" too. And followed to doctor PhD of Kazakh National University. In 2016 and successfully graduated in 2018. In 2012, she was accepted to the post of Assistant of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the Al- Farabi Kazakh National University. From 2013 she worked as a lecturer in the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of Al-Farabi Kazakh National University. Currently working as a senior lecturer at the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics. She is the curator - adviser. Since 2014, she has been the head of the student scientific club "Mediator".
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2012
КазНУ им. аль-Фараби Бакалавриат 2010
Academic degree
File name Headline Description
Theoretical bases of research and analysis of latent crime
Theoretical and applied problems of a kriminopenologiya
Liability for damage caused by illegal actions of bodies of inquiry, preliminary investigation, Prosecutor
Theory and Practice of Operational Search Activity
Theory and Practice of Operational Search Activity

1

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыАрын А.А. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 2014 - г. 9 - стр. 0

2

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 6 - стр. 0

3

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. Қылмыстық процесте жанама дәлелдемелерді қолдану ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

4

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. Қылмыстық іс бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамалары 2015 - г. 6 - стр. 0

5

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Акболатова М.Е. 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыАкболатова М.Е. Ұйымдасқан қылмыскерлік ұғымының қылмыстық жағдайы мен алдын алу шаралары 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. Кәмелет жасқа толмағандардың қылмыс жасау себептері мен оларды жасауға әсер ететін факторлар 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. 2015 - г. 6 - стр. 0

10

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыАкболатова М.Е., Таубаев Б.Р. 2015 - г. 5 - стр. 0

11

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыТаубаев Б.Р., Акболатова М.Е. 2015 - г. 5 - стр. 0

12

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыТаубаев Б.Р., Акболатова М.Е. 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. 2015 - г. 4 - стр. 0

14

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыАкболатова М.Е. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕ МЕДИАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2015 - г. 4 - стр. 0

15

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыАкболатова М.Е. Ұйымдасқан қылмыскерлік ұғымының қылмыстық жағдайымен алдын алу шаралары 2015 - г. 4 - стр. 0

16

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыТаубаев Б.Р., Акболатова М.Е. 2015 - г. 6 - стр. 0

17

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыТаубаев Б.Р., Акболатова М.Е. 2015 - г. 4 - стр. 0

18

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыЖанибеков А.К., Арын А.А. 2015 - г. 4 - стр. 0

19

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыАкболатова М.Е., Таубаев Б.Р. 2015 - г. 4 - стр. 0

20

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

21

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

22

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

23

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

24

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

25

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

26

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

27

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

28

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

29

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. 0

30

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыДжансараева Р.Е. 2016 - г. 5 - стр. 0

31

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыДжансараева Р.Е. 2016 - г. 3 - стр. 0

32

Дүзбаева Салтанат БекболатқызыДжансараева Р.Е. 2016 - г. 3 - стр. 0

1

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Саяси экстремизмге криминалистикалық қарсы тұрудың қазіргі заманғы мәселелері 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2013 - г. 3 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

3

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Акболатова М.Е., Арын А.А. 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Алдын ала тергеуде дәлелдемелерді бағалаудың субъектілері. 2014 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

5

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу негіздері. 2014 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

6

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Қазақстан Республикасының пенитенциарлық қауіпсіздігінің өзекті мәселелері 2014 - г. 6 - стр. Алматы: КазНУ им. аль-Фараби

7

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 6 - стр. Алматы: КазНУ им. аль-Фараби

8

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Жанибеков А.К., Акболатова М.Е. 2014 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

11

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

12

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

13

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

14

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

15

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

18

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Прокуратура органдарының сотта мемлекет мүддесін білдіру мәселелері 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

21

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

22

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

23

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

25

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Избасова А.Б., Арын А.А. 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фраби

26

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Арын А.А. Болашақ заңгерлерді оқытудың белсенді тәсілдері 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

27

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Жанибеков А.К., Арын А.А. ЖОО-ҒЫ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 2014 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

28

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Құқықтық тәрбие беру-жасөспірімдердің құқыққа қайшы әрекеттерінің алдын алу әдістемесі ретінде 2014 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

29

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Кəмелет жасқа толмағандардың қылмыс жасау себептері мен оларды жасауға əсер ететін факторлар 2014 - г. 4 - стр. Алматы

30

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

31

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы Прокуратура органдарының сотта мемлекет мүддесін білдіру маңызы жəне міндеттері 2014 - г. 3 - стр. Алматы

32

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 6 - стр. Алматы

33

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 5 - стр. Алматы

34

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 2 - стр. Алматы

35

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

36

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 4 - стр. Алматы

37

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. Алматы

38

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 5 - стр. Алматы

39

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2014 - г. 3 - стр. New York

40

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 3 - стр. vienna

41

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 4 - стр. Вена

42

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 4 - стр. Вена

43

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. Вена

44

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 3 - стр. Вена

45

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 3 - стр. Вена

46

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. Вена

47

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 2 - стр. Вена

48

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 3 - стр. Вена

49

Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы 2016 - г. 3 - стр. Вена
Author Documents

2

Citations

7 по 7
documents

h-index

1

2020

American Journal of Criminal Justice
45, с. 1040-1059

1

Цитирований
Aging out of adolescent delinquency: Results from a longitudinal sample of youth and young adults

Bekbolatkyzy, D.S., Dzhansarayeva, R.Y., Maratuly, Y.A., Atakhanova, G.M., Beaver, K.M.

2019

Journal of Criminal Justice
60, с. 108-116

6

Цитирований