Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

41

Аметов А. Ботаника "Дәуір" баспасы 2017 - г. ISBN 978-601-217-571-4 25 - стр.

42

Садвакасова А. К. Кистаубаева А.С., Сарсембаев М.С. Өндірістік биотехнологиядағы теориялық негіздер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2119-6 103 - стр.

43

Кистаубаева А. С. Садвакасова А.К., Сарсембаев М.С. Өндірістік биотехнологиядағы теориялық негіздер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2119-6 103 - стр.

44

Садвакасова А. К. Кистаубаева А.С., Сарсембаев М.С. Өндірістік биотехнологиядағы теориялық негіздер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2119 104 - стр.

45

Кистаубаева А. С. Садвакасова А.К., Сарсембаев М.С. Өндірістік биотехнологиядағы теориялық негіздер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2119 104 - стр.

46

Есжанов Б. Шарахметов С.Е. Омыртқалылар зоологиясы: практикум " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2808-9 14 - стр.

47

Шарахметов С. Е. Есжанов Б.. Омыртқалылар зоологиясы: практикум " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2808-9 14 - стр.

48

Мухитдинов Н. Аметов А.. The state of cenopopulations of a rare species, Iris alberti Regel. LAP LAMBERT Academic Pablishing 2017 - г. ISBN 978-620-2-06301-2 3 - стр.

49

Аметов А. Мухитдинов Н.. The state of cenopopulations of a rare species, Iris alberti Regel. LAP LAMBERT Academic Pablishing 2017 - г. ISBN 978-620-2-06301-2 3 - стр.

50

Бияшева З. М. Introduction to biostatistics (biometry) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2745-7 181 - стр.

51

Бияшева З. М. Ловинская А.В. Introduction to biostatistics (biometry) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2745-7 10 - стр.

52

Ловинская А. В. Бияшева З.М. Introduction to biostatistics (biometry) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2745-7 10 - стр.

53

Камзанова А. Т. Current Trends in Psychology " Қазақ университеті " 2017 - г. 119 - стр.

54

Есжанов Б. Шарахметов С.Е. Омыртқалылар зоологиясы. Практикум " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2808-9 14 - стр.

55

Шарахметов С. Е. Есжанов Б.. Омыртқалылар зоологиясы. Практикум " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2808-9 14 - стр.

56

Бигалиев А. Б. Ecological genetics " Қазақ университеті " 2017 - г. 205 - стр.

57

Инелова З. А. Нестерова С.Г. Флора Илейского Алатау "Қазақ университет" баспасы 2017 - г. ISBN 978-601-04-2906-2. 15 - стр.

58

Инелова З. А. Оценка риска воздействия техногенного влияния для населения казахстанской части Прикаспия " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3203-1 184 - стр.

59

Инелова З. А. Рекомендации об уровне риска употребления кормовых наземных растений Казахстанской части Прикаспия. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2913-0 30 - стр.

60

Гончарова А. В. Карпенюк Т.А., Бейсембаева Р.У. Иммунобиотехнология " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2829-4 19 - стр.

61

Карпенюк Т. А. Гончарова А.В., Бейсембаева Р.У. Иммунобиотехнология " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2829-4 19 - стр.

62

Заядан Б. К. Акмуханова Н.Р. Каталог коллекции культур микроводорослей и цианобактерий Абзал-ай 2017 - г. ISBN 978-601-7172-69-5 136 - стр.

63

Акмуханова Н. Р. Заядан Б.К. Каталог коллекции культур микроводорослей и цианобактерий Абзал-ай 2017 - г. ISBN 978-601-7172-69-5 136 - стр.

64

Заядан Б. К. Акмуханова Н.Р. Су тоғандарының микрофлорасы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2450-0 272 - стр.

65

Акмуханова Н. Р. Заядан Б.К. Су тоғандарының микрофлорасы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2450-0 272 - стр.

66

Атабаева С. Д. Atabayeva S. «Plant physiology: Physiology of Plant Tolerance». Qazaq University. Almaty 2017.192 p. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2880-5 12 - стр.

67

Чилдибаева А. Ж. Қазақстан өсімдіктерінің заманауи номенклатурасы (Латынша-қазақша атаулары) (Қазақстан флорасы басылымына материалдар). "Ұлағат" баспасы 2017 - г. ISBN 978-601-298-414-2 364 - стр.

68

Кожабаева Э. Б. Балықитар қорын қалыптастыру теориясы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2224-7 14 - стр.

69

Кожабаева Э. Б. Разнообразие и биология короткоцикличных видов рыб Южного Казахстана " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2931-4 16 - стр.

70

Тусупбекова Г. А. Өндірістік факторлардың әсерінде қан түзуші жүйе клеткаларының цитоморфологиялық өзгерулері (эксперимент жүзінде) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3081-5 134 - стр.

71

Аблайханова Н. Т. Жануарлар терісіндегі электрофизиологиялық көрсеткіштер мен жүректің жиырылу функциясының хроноқұрылымдық динамикасын эксперименттік гипоксия жағдайында зерттеу " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3068-6 191 - стр.

72

Бержанова Р. Ж. Сыдыкбекова Р.К., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. Микроорганизмдерді бөліп алу және өсіру " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3045-7 132 - стр.

73

Сыдыкбекова Р. К. Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. Микроорганизмдерді бөліп алу және өсіру " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3045-7 132 - стр.

74

Мукашева Т. Д. Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Бектилеуова Н.К. Микроорганизмдерді бөліп алу және өсіру " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3045-7 132 - стр.

75

Бектилеуова Н. К. Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Мукашева Т.Д. Микроорганизмдерді бөліп алу және өсіру " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3045-7 132 - стр.

76

Жусупова А. И. Жусупова Г.Е. Ғ.Е. Жусупова, А.И. Жусупова /Табиғи проантоцианидиндердің химиясы мен технологиясы. - Монография, Алматы: Қазақ университеті ». - 2017. - 102 б. Qazaq universitety 2017 - г. 6 - стр.

77

Камзанова А. Т. Баймолдина Л.О., Жолдасова М.К., Мун М.В. Сот психологиясы Казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі 2017 - г. ISBN 978-601-217-606-3 364 - стр.

78

Мурзахметова М. Аралбаева А.Н. Введение в мембранологию "Ұлағат" Каз НПУ им. Абая 2017 - г. ISBN 978-601-263-400 6 - стр.