Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

Жунусбаева Ж. К.
Омирбекова Н.Ж. МАЛЫЙ ПРАКТИКУМ П ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКЕ
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN : 978-601-04-162 6 - стр.

1

Омирбекова Н. Ж.
Жунусбаева Ж.К. МАЛЫЙ ПРАКТИКУМ П ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКЕ
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN : 978-601-04-162 6 - стр.

2

Чилдибаева А. Ж.
Куатбаев А.Т. Қазақстан флорасындағы өсімдіктер тұқымдастары мен туыстарының қазақша-орысша-латынша және орысша-қазақша-латынша атаулары
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2178-3 88 - стр.

3

Есжанов Б.
Жалпы гидробиология
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2166-0 28 - стр.

4

Есжанов Б.
Балықтар қорын қалыптастыру теориясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2224-7 14 - стр.

5

Аскарова З. А.
Физиология возбудимых систем
"Казак университетi"
2017 - г. ISBN 978-601-04-2273-5 6 - стр.

6

Чунетова Ж. Ж.
1 - курс студенттеріне арналған пайдалы кеңестер
"Copyland" баспа орталығы
2017 - г. 2 - стр.

7

Тулеуханов С.
Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Кулбаева М.С. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр.

8

Швецова Е. В.
Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Кулбаева М.С. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр.

9

Аблайханова Н. Т.
Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Торманов Н.., Кулбаева М.С. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр.

10

Торманов Н.
Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр.

11

Кулбаева М. С.
Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы, «Қазақ университеті» 2017.
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2248-3 76 - стр.

12

Тусупбекова Г. А.
Қызыл сүйек кемігі мен шеткері қан клеткаларының морфологиясы мен физиологиясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. 115 - стр.

13

Чунетова Ж. Ж.
Шулембаева К.К., Токубаева А.А. Өсімдіктер цитогенетикасы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2282-7 9 - стр.

14

Кожабаева Э. Б.
Балықтар қорын қалыптастыру теориясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2224-7 14 - стр.

15

Бержанова Р. Ж.
Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д., Кистаубаева А.С. М.Х. Шығаева. Библиографиялық көрсеткіш
" Қазақ университеті "
2017 - г. 135 - стр.

16

Сыдыкбекова Р. К.
Бержанова Р.Ж., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д., Кистаубаева А.С. М.Х. Шығаева. Библиографиялық көрсеткіш
" Қазақ университеті "
2017 - г. 135 - стр.

17

Игнатова Л. В.
Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Мукашева Т.Д., Кистаубаева А.С. М.Х. Шығаева. Библиографиялық көрсеткіш
" Қазақ университеті "
2017 - г. 135 - стр.

18

Мукашева Т. Д.
Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Кистаубаева А.С. М.Х. Шығаева. Библиографиялық көрсеткіш
" Қазақ университеті "
2017 - г. 135 - стр.

19

Кистаубаева А. С.
Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д. М.Х. Шығаева. Библиографиялық көрсеткіш
" Қазақ университеті "
2017 - г. 135 - стр.

20

Гончарова А. В.
Карпенюк Т.А., Бейсембаева Р.У. Медицинская биотехнология
"Казак университетi"
2017 - г. ISBN 978-601-04-1346-7 315 - стр.

21

Карпенюк Т. А.
Гончарова А.В., Бейсембаева Р.У. Медицинская биотехнология
"Казак университетi"
2017 - г. ISBN 978-601-04-1346-7 315 - стр.

22

Бержанова Р. Ж.
Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии». ІV Международные Фарабиевские чтения
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2198 147 - стр.

23

Сыдыкбекова Р. К.
Бержанова Р.Ж., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии». ІV Международные Фарабиевские чтения
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2198 147 - стр.

24

Игнатова Л. В.
Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Мукашева Т.Д., Бектилеуова Н.К. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии». ІV Международные Фарабиевские чтения
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2198 147 - стр.

25

Мукашева Т. Д.
Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Бектилеуова Н.К. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии». ІV Международные Фарабиевские чтения
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2198 147 - стр.

26

Бектилеуова Н. К.
Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Игнатова Л.В., Мукашева Т.Д. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии». ІV Международные Фарабиевские чтения
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2198 147 - стр.

27

Сраилова Г. Т.
физиология возбудимых тканей
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2273-5 6 - стр.

28

Жунусбаева Ж. К.
Омирбекова Н.Ж. Жалпы және молекулалық генетика бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тест тапсырмалары
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2246-9 225 - стр.

29

Омирбекова Н. Ж.
Жунусбаева Ж.К. Жалпы және молекулалық генетика бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тест тапсырмалары
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2246-9 225 - стр.

30

Курманбаева М. С.
Изучение устойчивости фотосинтетическогог аппарата мягкой пшеницы (T. aestivum L.) и ее диких сородичей к абиотическим стрессорам in vivo и in vitro
ИП Волкова Е.В.
2017 - г. ISBN 978-601-7343-20-0 171 - стр.

31

Тулеуханов С.
Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Экологическая биофизика
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр.

32

Швецова Е. В.
Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Экологическая биофизика
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр.

33

Гумарова Л. Ж.
Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Кулбаева М.С. Экологическая биофизика
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр.

34

Кулбаева М. С.
Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Экологическая биофизика
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-2297-1 8 - стр.

35

Жусупова А. И.
Жусупова Г.Е. Биоорганическая химия. Часть II
" Қазақ университеті "
2017 - г. 154 - стр.

36

Жусупова А. И.
Жусупова Г.Е. Табиғи проантоцианидиндердің химиясы мен технологиясы
" Қазақ университеті "
2017 - г. 102 - стр.

37

Омирбекова Н. Ж.
Аблайханова Н.Т., Орманова Г.Ж., Нурмаханова А.С. Сборник тестовых задании по олимпиаде аль-Фараби
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-17571 160 - стр.

38

Аблайханова Н. Т.
Омирбекова Н.Ж., Орманова Г.Ж., Нурмаханова А.С. Сборник тестовых задании по олимпиаде аль-Фараби
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-17571 160 - стр.

39

Нурмаханова А. С.
Омирбекова Н.Ж., Аблайханова Н.Т., Орманова Г.Ж. Сборник тестовых задании по олимпиаде аль-Фараби
" Қазақ университеті "
2017 - г. ISBN 978-601-04-17571 160 - стр.

40