Main / Information technology / Books, monographs

Information technology

List of publications.

Year of publication:

321

Айтуганова Ж. Т. Бағдарламаларды өңдеудің құрал- жабдықтары Алматы, АТУ 2020 - г. ISBN 9786012635287 228 - стр.

322

Мансурова М. Е. AUTOMATIC RECOGNITION OF TERMS IN TEXTS IN NATURAL LANGUAGE " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4735-6 96 - стр.

323

Тергеусизова А. С. Желілік технологиялар " Қазақ университеті " 2020 - г. 185 - стр.

324

Рахимжанова Л. Б. Информатика: учебник для 11 класса естественно-мат. направления для общеобр. школы Алматы: Атамура 2020 - г. ISBN 978-601-331-732-8 14 - стр.

325

Кубаев К. Е. Управление проектами информационных бизнес- систем " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4499-7 14 - стр.

326

Байшоланова К. С. Управление проектами информационных бизнес- систем " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4499-7 14 - стр.

327

Керімбаев Н. Н. Современные инновационные технологии в информатизации образования " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4702-8 126 - стр.

328

Тергеусизова А. С. Джомартова Ш.А. Желілік технологиялар " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5092-9 17 - стр.

329

Джомартова Ш. А. Тергеусизова А.С. Желілік технологиялар " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5092-9 17 - стр.

330

Найзабаева Л. Модели и методы системы логистики в управлении перевозками. Разработка комплекса информационно-логистическх моделей и методов управления трнаспортными перевозками «LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG» 2020 - г. ISBN 978-620-2-67000-5 268 - стр.

331

Йоцов В. С. Garvanova, M., Garvanov, I., and Jotsov, V. Data Science Modeling and Constraint-Based Data Selection for EEG Signals Denoising Using Wavelet Transforms (V. Sgurev, V. Jotsov, J. Kacprzyk, Eds.), volume 379, chapter 11, Series Studies in Systems, Decision and Control, Springer, Nature Switzerland AG, Gham, 2022, (390p) Springer Nature 2021 - г. ISBN in print 25 - стр.

332

Тюлепбердинова Г. А. Бейресми және мультимедиялық жағдайда оқуды бағалау және құжаттау ТОО "Издательство "Фортуна полиграф" 2020 - г. ISBN 978-601-329-171-0 128 - стр.

333

Тюлепбердинова Г. А. С программалау тілі ТОО "Издательство "Фортуна полиграф" 2020 - г. ISBN 978-601-329-172-7 392 - стр.

334

Тюлепбердинова Г. А. Сынып жұмыстары: бастауыш мектепке арналған ойындар, идеялар мен іс-шаралар ТОО "Издательство "Фортуна полиграф" 2020 - г. ISBN 978-601-329-176-5 158 - стр.

335

Тюлепбердинова Г. А. Оралбекова Ж.О. КЕРІ ЕСЕПТЕРДІ САНДЫҚ ШЕШУ АЛГОРИТМДЕРІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4951-0 218 - стр.

336

Оралбекова Ж. О. Тюлепбердинова Г.А. КЕРІ ЕСЕПТЕРДІ САНДЫҚ ШЕШУ АЛГОРИТМДЕРІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4951-0 218 - стр.

337

Ашимов Е. К. Жунусова Ж.Х. Elsevier. Mechanics and Physics of Structured Media. In memory of L.A. Filshtinsky Chapter: Many particles inverse problem for two-dimensional composites, V. Mityushev, N. Rylko, Zh. Zhunussova, Ye. Ashimov Elsevier 2021 - г. 1 - стр.

338

Жунусова Ж. Х. Ашимов Е.К. Elsevier. Mechanics and Physics of Structured Media. In memory of L.A. Filshtinsky Chapter: Many particles inverse problem for two-dimensional composites, V. Mityushev, N. Rylko, Zh. Zhunussova, Ye. Ashimov Elsevier 2021 - г. 1 - стр.

339

Жунусова Ж. Х. Кульмамиров С.А. Кульмамиров С. А., Жунусова Ж.Х. Основы Интернет вещей: учебное пособие. / С. А. Кульмамиров, Ж. Жунусова. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 128 с. Рекомендовано РИСО " Қазақ университеті " 2021 - г. 8 - стр.

340

Кульмамиров С. А. Жунусова Ж.Х. Кульмамиров С. А., Жунусова Ж.Х. Основы Интернет вещей: учебное пособие. / С. А. Кульмамиров, Ж. Жунусова. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 128 с. Рекомендовано РИСО " Қазақ университеті " 2021 - г. 8 - стр.

341

Гусманова Ф. Р. Ойындар теориясы Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0940-6 6 - стр.

342

Гусманова Ф. Р. Дарибаев Б.С. Сызықтық программалау Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0939-0 8 - стр.

343

Дарибаев Б. С. Гусманова Ф.Р. Сызықтық программалау Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0939-0 8 - стр.

344

Гусманова Ф. Р. Турганбаева А.Р. Дискреттік математика элементтері Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0938-3 8 - стр.

345

Турганбаева А. Р. Гусманова Ф.Р. Дискреттік математика элементтері Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0938-3 8 - стр.

346

Абдилдаева А. А. Development of an intelli-gent information complex and mathematical models for modern electric power systems Мастер Принт 2020 - г. 161 - стр.

347

TEREIKOVSKYI I. Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров безопасности интернет-ориентированных информационных систем,[Монография] ТОВ "Наш Формат" 2016 - г. 275 - стр.

348

Ордабаева Г. К. Программа для ЭВМ-электронный учебник-операционная система Linux Авторлық куәлік 2021 - г. 5 - стр.

349

Ордабаева Г. К. Программа для ЭВМ-электронный учебник-Сетевая безопасность Авторлық куәлік 2021 - г. 7 - стр.

350

Рахимова Д. Р. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4698-4 9 - стр.

351

Джомартова Ш. А. Computer Networks " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5244-2 19 - стр.

352

Тасболатұлы Н. Жоғары ретті анықталмаған шын мәніндегі сызықтық емес жүйелерді глобальды практикалық бақылау MasterPrint 2021 - г. ISBN 978-601-337-503-8 101 - стр.

353

Кубаев К. Е. Байшоланова К.С. Способы построения информационных систем по управлению проектами Типография ЕНУ 2019 - г. ISBN 978-5-906314-22 15 - стр.

354

Байшоланова К. С. Кубаев К.Е. Способы построения информационных систем по управлению проектами Типография ЕНУ 2019 - г. ISBN 978-5-906314-22 15 - стр.

355

Байшоланова К. С. Кубаев К.Е. Информационные подходы статистической обработки многомерных данных Типография ЕНУ им Л.Н. Гумилева 2019 - г. ISBN 978-5-906314-24 15 - стр.

356

Кубаев К. Е. Байшоланова К.С. Информационные подходы статистической обработки многомерных данных Типография ЕНУ им Л.Н. Гумилева 2019 - г. ISBN 978-5-906314-24 15 - стр.

357

Байшоланова К. С. Математические модели информационных систем в компьютерном управлении Типография ЕНУ им Л.Н. Гумилева 2019 - г. ISBN 978-5-906314-21 5 - стр.