Main / Information technology / Books, monographs

Information technology

List of publications.

Year of publication:

1

Сарбасова А. К. Экономика және Өндірісті ұйымдастыру. Оку куралы " Қазақ университеті " 2010 - г. 11 - стр.