Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

41

Джансараева Р. Е. Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

42

Джансараева Р. Е. Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

43

Джансараева Р. Е. Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

44

Джансараева Р. Е. Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

45

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

46

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

47

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

48

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

49

Шуланбекова Г. К. Қазақстандағы мал шаруашылығының тұрақтану жағдайы Республиканская научно-практическая конференция, «Конституционализм и проблемы обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан». 25 января 2013г. 0 - г. 0 - стр.

50

Шуланбекова Г. К. Қазақстандағы мал шаруашылығының тұрақтану жағдайы Республиканская научно-практическая конференция, «Конституционализм и проблемы обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан». 25 января 2013г. 0 - г. 0 - стр.

51

Шуланбекова Г. К. Елдегі мақта шаруашылығын құқықтық реттеу мәселелері г. Талдыкорган Вестник Жетысуского Государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

52

Шуланбекова Г. К. Елдегі мақта шаруашылығын құқықтық реттеу мәселелері г. Талдыкорган Вестник Жетысуского Государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

53

Шуланбекова Г. К. Food safety system in the Republic of Kazakhstan Die Sammlung der Materialien der Internationalen wissenschaftlichen Konferenzen zum Thema:Aktuelle Probleme der Beziehung der Philosophie und der Rechte in der ara der Globalisierung. 13-15th may 2013. Tubinger. Germany 0 - г. 0 - стр.

54

Шуланбекова Г. К. Food safety system in the Republic of Kazakhstan Die Sammlung der Materialien der Internationalen wissenschaftlichen Konferenzen zum Thema:Aktuelle Probleme der Beziehung der Philosophie und der Rechte in der ara der Globalisierung. 13-15th may 2013. Tubinger. Germany 0 - г. 0 - стр.

55

Избасова А. Б. Wirtschaftspolitische, rechtliche und soziale Entwicklungsprobleme des modernen Kasachstan Die Umsetzung von Kontrollfunktionen der Gerichtsorgane in den Vollzugseinrichtungen Kasachstans. Verlag Dr. Koster Berlin P. 78-85. ISBN 978-3-89574-811-0 0 - г. 0 - стр.

56

Избасова А. Б. Wirtschaftspolitische, rechtliche und soziale Entwicklungsprobleme des modernen Kasachstan Die Umsetzung von Kontrollfunktionen der Gerichtsorgane in den Vollzugseinrichtungen Kasachstans. Verlag Dr. Koster Berlin P. 78-85. ISBN 978-3-89574-811-0 0 - г. 0 - стр.

57

Арын А. А. Некоторые особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений по горячим следам Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

58

Арын А. А. Некоторые особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений по горячим следам Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

59

Куаналиева Г. А. Соттық құқықтық реформалардың кейбір мәселелері Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

60

Куаналиева Г. А. Соттық құқықтық реформалардың кейбір мәселелері Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

61

Агыбаев А. Н. Контрабанда үшін қылмыстық жауаптылық Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру жағдайында Кеден одағының дамуынын мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы 2013 0 - г. 0 - стр.

62

Агыбаев А. Н. Контрабанда үшін қылмыстық жауаптылық Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру жағдайында Кеден одағының дамуынын мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы 2013 0 - г. 0 - стр.

63

Агыбаев А. Н. Жаңа туған нәрестені далаға тастап кеткен аналарды жазалау керек. Алаш айнасы № 74 04.05.2013ж 0 - г. 0 - стр.

64

Агыбаев А. Н. Жаңа туған нәрестені далаға тастап кеткен аналарды жазалау керек. Алаш айнасы № 74 04.05.2013ж 0 - г. 0 - стр.

65

Агыбаев А. Н. Адам және азамат құқығының конституциялық мәртебесі. Заң журналы №1, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

66

Агыбаев А. Н. Адам және азамат құқығының конституциялық мәртебесі. Заң журналы №1, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

67

Агыбаев А. Н. Адам саудасы үшін жауаптылық көзделген. Заң журналы № 2, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

68

Агыбаев А. Н. Адам саудасы үшін жауаптылық көзделген. Заң журналы № 2, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

69

Агыбаев А. Н. Ветериналдық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының азық-түлік және ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері. Халықаралық дөңгелек үстел бағдарламасы. 26 сәуір 2013 жыл Алматы. 0 - г. 0 - стр.

70

Агыбаев А. Н. Ветериналдық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының азық-түлік және ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері. Халықаралық дөңгелек үстел бағдарламасы. 26 сәуір 2013 жыл Алматы. 0 - г. 0 - стр.

71

Агыбаев А. Н. Бір басында сан қасиет (С. Матаевтың мерейтойы туралы) Президент және халық газеті № 16 19.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

72

Агыбаев А. Н. Бір басында сан қасиет (С. Матаевтың мерейтойы туралы) Президент және халық газеті № 16 19.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

73

Агыбаев А. Н. Салық комитетінің кәсіпорын есепшотын тұтқындауы негізді ме? Алаш айнасы № 46 20.03.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

74

Агыбаев А. Н. Салық комитетінің кәсіпорын есепшотын тұтқындауы негізді ме? Алаш айнасы № 46 20.03.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

75

Агыбаев А. Н. Білімді шәкірт – университетіміздің беделі Аманат. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і аксакалдар кеңесі мүшелерінің мақалалар жинағы. Алматы университеті баспасы 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

76

Агыбаев А. Н. Білімді шәкірт – университетіміздің беделі Аманат. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і аксакалдар кеңесі мүшелерінің мақалалар жинағы. Алматы университеті баспасы 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

77

Агыбаев А. Н. Құқық тақырыбын жазатын журналистерге заң білімі тереңдетіліп берілуі керек. Заң газеті №52 10.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

78

Агыбаев А. Н. Құқық тақырыбын жазатын журналистерге заң білімі тереңдетіліп берілуі керек. Заң газеті №52 10.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

79

Агыбаев А. Н. Хамза қажы Президент және халық газеті №14 05.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

80

Агыбаев А. Н. Хамза қажы Президент және халық газеті №14 05.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.