Main / Faculty for Pre-College Education / College / Books, monographs

College

List of publications

Year of publication:

1

Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К. "Қазақстан тарихы пәнін оқыту: әдістемелік нұсқаулық" ISBN 978-601-04-1049-7. "Қазақ университеті", Алматы-2015ж. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1049-7 16 - стр.