List of publications

1

Калиолла А.
Жалпыға арналған қытай тілі

Шыңжаң Оқулық баспасы 2011 - г. ISBN 830049 200 - стр.

2

Калиолла А.
Қытай тілі (жалпыға арналған)

Қытай тілі (жалпыға арналған) 2014 - г. ISBN 978-7-5370-7736-1 17 - стр.

3

Калиолла А.
Тілдерді оқытудағы мәдениеттін рөлі

" Қазақ университеті " 2013 - г. 3 - стр.

4

Калиолла А.
Бірінші сыныпка арналган 1-белім Қытай тілі

Білім баспасы 2010 - г. 73 - стр.

5

Калиолла А.
Қытай тілі жалпыға арналған

Қытай тілі жалпыға арналған 2011 - г. 268 - стр.

6

Калиолла А.
«ШЫГЫС Т1ЛДЕР1Н ОК;ЫТУ ДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЬЩ Б АГЫТ-БАГДАР Л АР » АТТЫ РЕСПУБЛИКЛЛЫК ЕЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЬЩ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 29 казан МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ» 29 октября THE MATERIALS REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: «INNOVA

" Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр.

7

Калиолла А.
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION RESEARCH

Қытай тілі 2011 - г. 5 - стр.

8

Калиолла А.
JOURNAL OF XINJIANG UNIVERSITY

JOURNAL OF XINJIANG UNIVERSITY 2012 - г. 3 - стр.

9

Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К.
"Қазақстан тарихы пәнін оқыту: әдістемелік нұсқаулық" ISBN 978-601-04-1049-7. "Қазақ университеті", Алматы-2015ж.

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1049-7 16 - стр.

10

Калиолла А. Жалпыға арналған қытай тілі

新疆教育出版社 2017 - г. ISBN 978-7-5573-0114-9 309 - стр.

11

Хан Р. А.
Учись учиться

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3222-2 126 - стр.