Main / Oriental Studies / Turksoy / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Turksoy

List of publications

Year of publication:

1

Теменова Г. К. Османлы мұрағаттарында кездескен Жапон құжаттарының құндылықтары 2013 - г. 6 - стр.

2

Теменова Г. К. "Тілді үйретуде инновациялық технологияларды пайдалану тиімділігі". 2013 - г. 4 - стр.

3

Теменова Г. К. "Шет тілін модульдік жүйе бойынша оқыту әдістері". 2013 - г. 5 - стр.

4

Теменова Г. К. "Түрік тіліндегі фразеологизмдерді оқыту тәсілдері". 2013 - г. 6 - стр.

5

Теменова Г. К. ТІЛДІ ҮЙРЕТУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР 2013 - г. 4 - стр.

6

Эгамбердиев М. Ш. Challenges Of Adaptation Returnees In Kazakhstan 2013 - г. 6 - стр.