Main / Philosophy and Political Science / Science articles

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

241

Токсанбаева Н. К. Қарым – қатынас процесінде тұлғаның танымдық іс - әрекетінің даму ерекшеліктерін талдау « Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы » Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20- жылдығына арналған « Мемлекет пен дін қарым –қатынасы модельдерін жасау жолындағы ізденіс» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, Қазақстан, 2011ж 25 наурыз 0 - г. 0 - стр.

242

Аймаганбетова О. Х. Cross-cultural research of ethnic stereotypes in polyethnic Kazakhstan International Conference on Behavioral and Psychological Sciences. World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

243

Токсанбаева Н. К. Дарынды баланың тұлғалық және психологиялық ерекшеліктері « Дарындылық мәселесіне жаңаша көзқарас» халықаралық ғылыми – практикалық конференциясы материалдар жинағы. І часть Астана , 15 -16 0 - г. 0 - стр.

244

Токсанбаева Н. К. Оқушының қарым –қатынастағы өзін -өзі танудағы дарындылық қабілетін дамытудың теориялық негіздері « Дарындылық мәселесіне жаңаша көзқарас» халықаралық ғылыми – практикалық конференциясы материалдар жинағы. ІІ часть Астана , 15 -16 тамыз 2011 ж 0 - г. 0 - стр.

245

Токсанбаева Н. К. Дау – дамайдың тұлғааралық қарым – қатынаста қарастырылуы « Дарындылық мәселесіне жаңаша көзқарас» халықаралық ғылыми – практикалық конференциясы материалдар жинағы. ІІ часть Астана , 15 -16 тамыз 2011 ж 0 - г. 0 - стр.

246

Дуйсенбеков Д. Д. Этнопсихологические особенности социально-правовой активности молодых репатриантов Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

247

Баймолдина Л. О. Этнопсихологические особенности социально-правовой активности молодых репатриантов Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

248

Лифанова Т. Ю. Метафизические основания социологического знания Вестник КазНУ им аль-Фараби. Серия Философия. Культурология. Политология. 0 - г. 0 - стр.

249

Сихимбаева Д. А. Демократиялық мемлекеттердің діни ұйымдар мен конфессияларға қатысты мемлекеттік саясаты. Суверенный Казахстан: достижения и приоритеты стратегического развития. Международная конференция 0 - г. 0 - стр.

250

Токсанбаева Н. К. Қарым – қатынастың адам өміріндегі мәнін бірлескен іс - әрекет тұрғысынан қарау және оның бағыттары ҚазҰУ хабаршысы Психология және социология сериясы № 2 (37) 2011 ж Алматы 0 - г. 0 - стр.

251

Токсанбаева Н. К. Проблема общения в психологии Материали за VII международна научна практична конференция Бъдещето въпроси от света на науката – 2011 17 – 25 декември, 2011 Том 22 Психология и социология София 0 - г. 0 - стр.

252

Токсанбаева Н. К. Psychological Features of Adaptation in Ethnocultural Environment. The 12 th European congress of psychology Istanbul 2011 04/ 08 july 0 - г. 0 - стр.

253

Токсанбаева Н. К. Қарым – қатынастың коммуникация ретіндегі және оны бірлескен іс - әрекетті жүйелендіруді эксперименталдық зерттеулерді теориялық талдау Қайнар университеті Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция Тәуелсіздік талаптары контексіндегі отандық білім 20-21 желтоқсан 2011 жыл 0 - г. 0 - стр.

254

Ахтаева Н. С. Анализ чувств сопереживания в разных культурах. – Материалы международной научно-практической конференции, Прага, 2013 Анализ чувств сопереживания в разных культурах. – Материалы международной научно-практической конференции, Прага, 2013 0 - г. 0 - стр.

255

Лиясова А. А. Тұлғаның өзін-өзі тану мен турбиелеу аспектісіндегі дамуының психологиялық ерекшеліктері. Білім технологиялары 0 - г. 0 - стр.

256

Курманалиева А. Д. Қазіргі Қазақстанның инновациялық дамуындағы дінтану пәнінің қажеттілігі KZ:ZHAS GALYM 0 - г. 0 - стр.

257

Курманалиева А. Д. Діни жағдайды реттестірудің заңнамалық негіздері – діни экстремимге жол бермеудің кепілі ретінде Келісім әлемі 0 - г. 0 - стр.

258

Лиясова А. А. Қақтығыстармен жұмыс жасауға арналған психологиялық ойындар. Жантану мәселелері 0 - г. 0 - стр.

259

Лиясова А. А. Ерлі-зайыпты жұптардың қатынасы психологиялық құбылыс ретінде //Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия "Психология и социология " 0 - г. 0 - стр.

260

Лиясова А. А. Әдістемелік тренинг қатысушыларының ең жиі қоятын сұрақтары жайында // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

261

Ташимова Ф. С. Субъект как носитель многоликого мира и интегратор целостности человека Вестник КазНПУ им. Абая 0 - г. 0 - стр.

262

Насимова Г. О. Уровень социальной конфликтности в Казахстане Центральная Азия и Кавказ 0 - г. 0 - стр.

263

Серікжанова С. С. Социальное значение и функции городского публичного пространства KZ: Zhas GALYM 0 - г. 0 - стр.

264

Аташ Б. М. Бейнелеу өнері туындыларын талдау мәселесінің теориялық-әдіснамалық бағдарлары ҚР ҰҒА Х абарлары Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 0 - г. 0 - стр.

265

Саитова Н. А. Культура толерантности как фактор политической стабильности в Республике Казахстан Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.