Main / Journalism / Science articles

Journalism

List of publications.

Year of publication:

121

Рожков А. В. Специфика становления PR в Казахстане Научные записки Российской академии народного хозяйства и государственной службы 0 - г. 0 - стр.

122

Рожков А. В. Оптимизация приемов PR-воздействия Вестник КазНУ, серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

123

Медеубек С. М. Аузы дуалы абыз Амандосов "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

124

Медеубек С. М. Замансөздің ауызша түрі - шешенсөзді зерттеу мәселелері Камал Смаилов - публицист, государственный и общественный деятель 0 - г. 0 - стр.

125

Жаксылыкбаева Р. С. Әбу Насыр Әл-Фараби шығармаларында мораль, мінез-құлық, әдептілік нормаларының дәйектелуі ҚазҰУ хабаршысы, Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

126

Әбдіжәділқызы Ж. Тележурналистиканың пішіндері және кәсіби шеберлік "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

127

Әбдіжәділқызы Ж. Медицинадағы мемлекеттік тіл ахуалының негізгі аспектілері Вестник КазНМУ имени Асфендиярова 0 - г. 0 - стр.

128

Әбдіжәділқызы Ж. Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

129

Молдабеков А. А. Жаңа технология "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

130

Мектеп А. К. 1. Европейская легенда о происхождении казахов. Аманкос Мектеп-теги, Тайжан Досанов. – Мысль, 2011. – №3; "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

131

Мысаева К. Н. Проблемы использование Web – технологии в образовании. Материалы республиканской научно-практической конференции «Информационные технол 0 - г. 0 - стр.

132

Мектеп А. К. Қазақ ғылымы: ескі мен жаңаның тартысы. – Заң. – 2011. №174(1990). – 25 қараша; Заң газеті 0 - г. 0 - стр.

133

Мектеп А. К. Қазақ ғылымы: ескі мен жаңаның тартысы. – Заң. – 2011. №174(1990). – 25 қараша; "Заң" 0 - г. 0 - стр.

134

Мектеп А. К. Тамғалы – дала галереясы. – Ана тілі, 2011. – №50-51(1098-1099), – 15 – 21 желтоқсан; Ана тілі 0 - г. 0 - стр.

135

Ложникова О. П. Радиостанция классической музыки. Вестник Казну им. аль-Фараби. Серия журналистика.№2 (30),2011.С.58-61 Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

136

Мысаева К. Н. Развитие радиостанции в Казахстане Journal of Radio and Audio Media 0 - г. 0 - стр.

137

Камзин К. Ұстаз туралы бір ауыз лебіз Хайыржан Бекхожин 0 - г. 0 - стр.

138

Медеубек С. М. Кәсіби зерттеумен айлысатын журналисті қорғайтын заң қажет заң 0 - г. 0 - стр.

139

Медеубек С. М. Айтаман Түркістан 0 - г. 0 - стр.

140

Медеубек С. М. Аруана ұстаз АЛМАТЫ АҚШАМЫ 0 - г. 0 - стр.

141

Медеубек С. М. Күй тыңдай алмайтын қазақ көп Айқын 0 - г. 0 - стр.

142

Медеубек С. М. "Қилы замандағы" Ұзақ батыр Абай 0 - г. 0 - стр.

143

Медеубек С. М. Қоғамның шындығын көре білсек Түркістан 0 - г. 0 - стр.

144

Медеубек С. М. Қорқыттан қалған... түркі халықтарының шешенсөзі әлі зерттелген жоқ Түркістан 0 - г. 0 - стр.

145

Медеубек С. М. Тегін келмеге тәуелсіздік Қазақ әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

146

Медеубек С. М. Ұлт жолында жүк қалдырмас нар еді Түркістан 0 - г. 0 - стр.

147

Медеубек С. М. Фольклор және шешенсөз: ұқсастықтары мен айырмашылықтары Поиск 0 - г. 0 - стр.

148

Медеубек С. М. Шешенсөз және шешендік сөз мағыналары туралы Ұлт тағылымы. Достояние нации 0 - г. 0 - стр.

149

Рожков А. В. Как стать заметнее на медийном рынке Вестник Казахско-Американского университета 0 - г. 0 - стр.

150

Кундахбаева А. Т. Электронные СМИ Астаны как фактор глобализации телевидения Казахстана. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

151

Медеубек С. М. Әр жүрекке жол тартқан Ана тілі 0 - г. 0 - стр.

152

Медеубек С. М. Ауызша публицистика - сөз өнерінің ерекше түрі үркер 0 - г. 0 - стр.

153

Медеубек С. М. рқыттың қобызы - скрипканың атасы Қазақ әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

154

Медеубек С. М. Тұғырлы тұлға Айқын 0 - г. 0 - стр.

155

Медеубек С. М. Қазақ тілінде қате жарнама берушілерді қалай жазалау керек Жас алаш 0 - г. 0 - стр.

156

Медеубек С. М. Мұқағалитану Жас алаш 0 - г. 0 - стр.

157

Медеубек С. М. Осыдан жүз жыл бұрын " ай, қап!" деп ек... Жас алаш 0 - г. 0 - стр.

158

Медеубек С. М. ұлт жолында жүк қалдырмас нар еді... Түркістан 0 - г. 0 - стр.

159

Медеубек С. М. Өрлік пен ерлік Қазақ әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

160

Козыбаев С. К. Слово о Дукеше Казахстанская правда 0 - г. 0 - стр.