Main / Journalism / Science articles

Journalism

List of publications.

Year of publication:

81

Барлыбаева С. Х. Тенденции развития правового регулирования теле-радиовещательной сферы Республики Казахстан Двухуровневая система образования в Республике Кыргызстан: проблемы и перспектив 0 - г. 0 - стр.

82

Барлыбаева С. Х. Конвергентная журналистика в новом медиа развитии Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

83

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие в Казахстане Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

84

Мухатаева К. Баспа өнімдерінің стандарттар жүйесі //Айқын №49. 15 наурыз.2012. Айқын 0 - г. 0 - стр.

85

Мухатаева К. Ұлттық кітап палатасы және оның ақпаратты кеңістіктегі рөлі // Егемен Қазақстан №297-298. 13 маусым. 2011. Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

86

Мухатаева К. .Отандық библиография орталығы // ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы. №2. 2012. ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

87

Ошанова О. Ж. Эфирдегі сөздің көпшіліктің сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы рөлі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

88

Ошанова О. Ж. Аудиториямен байланыс орнатудың психологиялық әдіс-тәсілдері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

89

Ошанова О. Ж. Тіл мәденилігі және жастардың тілді қолдану қабілеті Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

90

Ошанова О. Ж. Ең басты мақсатымыз - әлемдік топ-университеттердің қатарына ену Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

91

Ошанова О. Ж. Әлем ғалымдары ҚазҰУ-де бас қосты Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

92

Ошанова О. Ж. Журналистің көпшілік алдына шығып сөйлеуіне қажетті шарттар мен талаптар Ахборот глобаллашуви вахалқлор маънавияти» ғылыми мақалалар жинағы 0 - г. 0 - стр.

93

Ошанова О. Ж. Журналистиканың желмаясы Гордое имя -журналист 0 - г. 0 - стр.

94

Ошанова О. Ж. Қаламынан ізгілік нұры төгілген «Өнегелі өмір» сериясы «Камал Смайылов» /ред.басқарған Ғ.Мұтанов/ 0 - г. 0 - стр.

95

Ошанова О. Ж. Қаламынан ізгілік нұры төгілген «Өнегелі өмір» сериясы «Камал Смайылов» /ред.басқарған Ғ.Мұтанов/ 0 - г. 0 - стр.

96

Ошанова О. Ж. Ғалымның публицистика туралы қағидаларының өміршеңдік сипаты Тауман Амандосов: Өнегелі өмір/ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов 0 - г. 0 - стр.

97

Ошанова О. Ж. Қ.Бекхожиннің қазақ баспа ісі туралы пікірлерінің бүгінгі күнмен сабақтастығы Х.Бекхожин:Өнегелі өмір/ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов 0 - г. 0 - стр.

98

Альжанова А. Б. Нужен ли PR в образовании? Вестник КазНУ, серия журналистики. 0 - г. 0 - стр.

99

Альжанова А. Б. Развитие казахскоязычной прессы. Вестник КазНУ, серия журналистики. 0 - г. 0 - стр.

100

Альжанова А. Б. Индикатор измерения информационной среды социальной сети Вестник КазНУ, серия журналистики. 0 - г. 0 - стр.

101

Альжанова А. Б. Последствия вступления Польши в ЕС для Казахстана и для казахстанско-польской торговли. Журнал Центрально-Европейских исследований 0 - г. 0 - стр.

102

Садуакасов А. А. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультетінің аға оқытушысы Садуақасов Абай Айтмұқашұлы. Баспасөз хатшысының күнделікті қызмет еркшелігі Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

103

Шынгысова Н. Т. Шыңғысова Н.Т. Отбасы тәрбиесі және студенттің жеке тұлғасын қалыптастырудағы эдвайзер-куратордың рөлі Алматы: решение гендерных вопросов. Алматы. 2012. 0 - г. 0 - стр.

104

Шынгысова Н. Т. Өңірлік мерзімді баспасөздің тәуелсіздік жылдарындағы даму үрдістері. Вестник-Хабаршы "Журналистика" 0 - г. 0 - стр.

105

Камзин К. Қазақ репортажындағы дәстүр жалғастығы ҚазұУ Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

106

Камзин К. Категория дистанционности в журналистских текстах Вестник КазНУ, серия журналистика, №1, 2012. 0 - г. 0 - стр.

107

Камзин К. Журналистиканың басты кейіпкері - шындық ҚазҰУ хабаршысы, Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

108

Камзин К. Деканымның жезде екенін сол кезде білсемші... ҚазҰУ хабаршысы, Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

109

Барлыбаева С. Х. TheNewmass media in Kazakhstan Literacy, Society, Media and Education 0 - г. 0 - стр.

110

Мергенбаева К. К. Адамгершілік мәдениеті Қазіргі мектеп - Современная школа 0 - г. 0 - стр.

111

Мергенбаева К. К. Сапалы білім берудің негізі - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Қазіргі мектеп - Современная школа 0 - г. 0 - стр.

112

Нуржанова Ш. С. Ежелгі кезеңдегі публицистика Вестник КазНУ. Серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

113

Майкотова Г. Т. Қазіргі кітап басу ісінің проблемалары. Ғылыми мақала. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, N2. 2011 ж. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

114

Майкотова Г. Т. Редактордың шығармашылық шеберлігін арттырудың ерекшеліктері. Т.С.Амандосовтың 90 жылдық мерейтойына арналған "Тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы мен баспа ісінің өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2012 ж. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

115

Майкотова Г. Т. Журналистика теориясы туралы ізашар оқулық. Ғылыми мақала. Т.С.Амандосовтың 90 жылдығына арналған "Өнегелі өмір" сериясы. 2012. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

116

Ахметова Л. С. Терроризм и экстремизм: история, теория и практика вопроса "Международный журнал экспериментального образования" 0 - г. 0 - стр.

117

Ибраева Г. Ж. The Coverage of Military Conflict in Mass Media and the International Humanitarian Law, 2 nd edition Author Abazov Rafis Journalism &Mass Communication Quarterly 0 - г. 0 - стр.

118

Ибраева Г. Ж. SOCIAL MEDIA, CYBER-DISSENT, AND CONSTRAINTS ON ONLINE POLITICAL COMMUNICATION IN CENTRAL ASIA CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS Journal of Social and Political Studies 0 - г. 0 - стр.

119

Нуржанова Ш. С. СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ Экономика, социология иправа 0 - г. 0 - стр.

120

Кабылгазина К. Электронды БАҚ-тың қоғам дамуындағы маңызы "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.