Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

41

Шортанбай Ш. А. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының ХIХ ғасыр әдебиетіндегі көрінісі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646-7 11 - стр.

42

Әбдиманұлы Ө. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ХIХ ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646-7 178 - стр.

43

Шортанбай Ш. А. Абдулина А.Б., Дадебаев Ж.. Отражение национальной идеи «МӘҢГІЛІК ЕЛ» в литературе XIX ВЕКА " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646 1 - стр.