Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Books, monographs

Kazakh literature and theory of literature

List of publications

Year of publication:

1

Сейтжанов З. Н. Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IX том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1717-5 18 - стр.

2

Орда Г. Ж. Сөз құдіреті Дәстүр 2016 - г. 20 - стр.

3

Бисенғали З. Қ. Хасан аға " Қазақ университеті " 2016 - г. 0 - стр.

4

Абдикулова Р. М. Жанр және шығарма Дәстүр 2016 - г. ISBN 978-601-7505-24-0 288 - стр.

5

Әбдиманұлы Ө. Темірболат А.Б. Генезис и развитие национальной идеи в казахской литературе "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 10 - стр.

6

Темірболат А. Б. Әбдиманұлы Ө.. Генезис и развитие национальной идеи в казахской литературе "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 10 - стр.

7

Шортанбай Ш. А. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның түп-төркіні Издательство "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024 10 - стр.

8

Солтанаева Е. М. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның түп төркіні және қалыптасу негіздері Ценные бумаги 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 162 - стр.

9

Әбдиманұлы Ө. Ақымбек С.Ш. Өмірзақ Айтбайұлы. Өнегелі өмір " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN -978-601-04-1827 23 - стр.

10

Бисенбаев П. К. Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

11

Карбозов Е. К. Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

12

Бисенғали З. Қ. Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

13

Бисенғали З. Қ. Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

14

Карбозов Е. К. Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

15

Бисенбаев П. К. Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

16

Бисенбаев П. К. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

17

Әбдиманұлы Ө. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

18

Умбетаев М. Б. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

19

Сейтжанов З. Н. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

20

Карбозов Е. К. Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

21

Бисенғали З. Қ. Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

22

Имаханбет Р. С. «Ұлағатты ұлт ұстазы» (анықтамалық-көрсеткіш) Құраст.: Р.Имаханбет, Қ.Байдебеков. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016.-276+32 жапсырма бет. Жоба авторы әрі құрастырушы: Райхан Сахыбекқызы Имаханбет "Сардар" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-7174-19 274 - стр.

23

Бисенғали З. Қ. Бағдаттың қазақ өлеңі туралы танамы Бағдат Карбозұлы. Ғибаратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 978-601-302-439-4 1 - стр.

24

Бисенғали З. Қ. Ата - Дария Еділ -Жайық ұлдарының арманы Ойтолғақ 2016 - г. ISBN 978-601-266-312-0 1 - стр.

25

Бисенғали З. Қ. Құс жолындай жосылған ғибратта ғұмыр Құс жолындай жосылған ғибратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 20-16-132-24 -0 1 - стр.

26

Бисенғали З. Қ. Қазақ позиясы туралы зерттеулер Бағдат Кәрбщзұлы,Ғибратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 978-601-302-439-4 2 - стр.

27

Мәтбек Н. Қ. Умирбекова Р.К. Қазақ тілі: оқу құралы / Р.Қ. Өмірбекова, Н.Қ. Мәтбек. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 220 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2438-8 14 - стр.

28

Солтанаева Е. М. Әдеби компаративистика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2034-2 178 - стр.

29

Темірболат А. Б. Введение в литературоведение " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2477-7 13 - стр.

30

Абдикулова Р. М. Тест жинағы тест жинағы 2016 - г. ISBN 978-601-04-2441-8 5 - стр.

31

Әбдиманұлы Ө. Ө.Әбдиманұлы Шығармалары 1 том Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" 2016 - г. ISBN 978-601-7472-93-1 25 - стр.

32

Әбдиманұлы Ө. Ө.Әбдиманұлы Шығармалары Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" 2016 - г. ISBN 978-601-7472-94-8 25 - стр.

33

Оспанова Г. Т. Shakarim's thoughts about kszakh poems " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2370-1 6 - стр.

34

Оспанова Г. Т. Шәкәрімнің қазақ өлеңі туралы қайсыбір пікірлері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-237- 7 - стр.

35

Солтанаева Е. М. Шәкәрімнің әдеби мұрасын зерттеудің мәселелері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2370-1 15 - стр.

36

Шортанбай Ш. А. Шәкәрімнің әдеби мұрасын зерттеудің мәселелері "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2370-1 10 - стр.

37

Бисенғали З. Қ. Жыраулар поэтикасы және Қалнияз ақындығы "CASPY PRINT" ЖШС 2016 - г. ISBN 978-601-308-029-1 8 - стр.

38

Бисенғали З. Қ. Жыраулар поэтикасы және Қалнияз ақындығы "CASPY PRINT" ЖШС 2016 - г. ISBN 978-601-308-029-1 0 - стр.

39

Бисенғали З. Қ. Жыраулар поэтикасы және Қалнияз ақындығы Ақтау . КМТ и У 2016 - г. ISBN 928-601-308-029-1 1 - стр.

40

Әбдиманұлы Ө. Тағылымы терең тәлімгер (Т.Қожакеев: Ұстаз. Ғалым. Қайраткер) Мирас 2016 - г. ISBN 978-601-06-3859-4 21 - стр.