List of publications

81
Атанбаева Г. К. Жапаркулова Н.И., Орманова Г.Ж. STATE OF ADRENERGIC INNERVATION AND CONTRACTILITY OF LYMPHATICS UNDER TOXIC HEPATITIS 2016 - г. 1 - стр.
82
Жапаркулова Н. И. Атанбаева Г.К., Орманова Г.Ж. STATE OF ADRENERGIC INNERVATION AND CONTRACTILITY OF LYMPHATICS UNDER TOXIC HEPATITIS 2016 - г. 1 - стр.
83
Аскарова З. А. Исследование изменений показателей ферментов в крови и лимфе при панкреатите 2016 - г. 4 - стр.
84
Мурзахметова М. Жоғарғы оқу орындағы студeнттepдiң oқу үрдісіне бeйiмдeлуі 2016 - г. 5 - стр.
85
Аскарова З. А. Сраилова Г.Т. Серологические методы в диагностике урогенитального кандидоза 2016 - г. 3 - стр.
86
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А. Серологические методы в диагностике урогенитального кандидоза 2016 - г. 3 - стр.
87
Аблайханова Н. Т. Нуртазин С.Т., Есимсиитова З.Б., Тыныбеков Б.М. Histological researching of ovaries in sheep of different breeds in estrous season 2016 2016 - г. 1 - стр.
88
Ыдырыс Ә. Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. On the inventory of cenopopulations of Oxytropis almaatensis Bajt. (Fabaceae) a rare endemic species of the Trans-Ili Alatau mountains (Northern Tian Shan) 2016 - г. 3 - стр.
89
Гумарова Л. Ж. Lessons Learned from Worldwide Chronobiologically-Interpreted Blood Pressure Monitoring 2016 - г. 8 - стр.
90
Камзанова А. Т. Бердибаева С.К. Psychological features of substance use adolescents in Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр.
91
Камзанова А. Т. Баймолдина Л.О., Амитов С.А., Калымбетова Э.К., Жолдасова М.К. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр.
92
Камзанова А. Т. Psychological Wellbeing in Higher Education System of Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр.
93
Аблайханова Н. Т. Изучение токсических действий свинца на физиологическое состояние организма 2016 - г. 4 - стр.
94
Аблайханова Н. Т. Изучение токсических действий свинца на физиологическое состояние организма 2016 - г. 4 - стр.
95
Аблайханова Н. Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 2016 - г. 4 - стр.
96
Аблайханова Н. Т. Адамның кардиореспираторлық жүйесіне өндірістік факторлар әсерін анықтау 2016 - г. 1 - стр.
97
Аблайханова Н. Т. Бассейндік жағдайдағы жасанды құрама жемдермен қоректендірілген тиляпия балықтарының кейбір мүшелеріне гистологиялық зерттеу 2016 - г. 2 - стр.
98
Аблайханова Н. Т. Әртүрлі нанокеуекті таңғыштардың түрлі жарақат түрлеріне әсерін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.
99
Аблайханова Н. Т. Применение биологически активных веществ для коррекции здоровья жителей экозависимых регионов 2016 - г. 2 - стр.
100
Аблайханова Н. Т. Нано және макрокеуекті негізіндегі карбокерамикалық адсорбенттерді алу 2016 - г. 1 - стр.
101
Аблайханова Н. Т. Әртүрлі өнімдік жемдермен қоректендірілген бекіре тұқымдас балықтардың бұлшықет ұлпасының биохимиялық құрамын анықтау 2016 - г. 2 - стр.
102
Аблайханова Н. Т. Влияние кадмия на гематологические параметры крови 2016 - г. 1 - стр.
103
Аблайханова Н. Т. Студенттердің денсаулық деңгейін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.
104
Аблайханова Н. Т. Студенттерді сауықтыруда аэробты жаттығулар әдісін қолдануды негіздендіру 2016 - г. 2 - стр.
105
Аблайханова Н. Т. Жануарлардың биохимиялық қан көрсеткіштеріне мұнай өнімдерінің әсерін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.
106
Аблайханова Н. Т. Биофизическое тестирование воды в районе село Калачи Акмолинской области РК 2016 - г. 1 - стр.
107
Аблайханова Н. Т. "Сапанокс-Иммуно+" иммуноынталандырғыш препаратының жануар қанына гематологиялық көрсеткіштеріне әсері 2016 - г. 4 - стр.
108
Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Торманов Н.., Уршеева Б.И. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.
109
Уршеева Б. И. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.
110
Торманов Н. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.
111
Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Уршеева Б.И. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.
112
Ыдырыс Ә. Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. Cenopopulation age structure of narrowly endemic of Trans-Ili Alatau mountains Oxytropis Almaatensis bajt. 2016 - г. 3 - стр.
113
Ыдырыс Ә. Курманбаева М.С., Мухитдинов Н.. Биология, экология және геоботаника мамандықтарын оқу жоспарларына «геоботаникалық экспертиза» пәнін енгізу қажеттілігі туралы 2016 - г. 4 - стр.
114
Атанбаева Г. К. Гистоструктура лимфатических сосудов и узлов при диабетеи коррекция их сдвигов 2016 - г. 1 - стр.
115
Атанбаева Г. К. Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.
116
Тусупбекова Г. А. Мурзахметова М.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.
117
Аблайханова Н. Т. Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.
118
Тулеуханов С. Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.
119
Кулбаева М. С. Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.
120
Мурзахметова М. Тусупбекова Г.А., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.