Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

41

Аблайханова Н. Т. Нуртазин С.Т., Чунетова Ж.Ж., Есимсиитова З.Б., Нурмаханова А.С. Histochemical studying of ovaries in sheep of different breeds after hormonal treatment in estrous season 2016 - г. 1 - стр.

42

Кулбаева М. С. Бүйрек патологиясы жағдайындағы жасөспірімдердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.

43

Кулбаева М. С. бүйрегі ауырған жасөспірімдердің терісіндегі биологиялық активті нүктелердің биофизикалық қасиетін анықтау 2016 - г. 1 - стр.

44

Кулбаева М. С. Миопияға шалдыққан студенттердің биологиялық активті нүктелерінің биофизикалық көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.

45

Умбетьярова Л. Б. ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ГОНОРЕЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 2016 - г. 4 - стр.

46

Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Мектеп-коллкдж- университет тұжырымдамасы шеңберіндегі біріктірілген білім бағдарламасы 2016 - г. 3 - стр.

47

Уршеева Б. И. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т. Мектеп-коллкдж- университет тұжырымдамасы шеңберіндегі біріктірілген білім бағдарламасы 2016 - г. 3 - стр.

48

Аблайханова Н. Т. Кулбаева М.С., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Мектеп-коллкдж- университет тұжырымдамасы шеңберіндегі біріктірілген білім бағдарламасы 2016 - г. 3 - стр.

49

Аблайханова Н. Т. Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 2016 - г. 4 - стр.

50

Уршеева Б. И. Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 2016 - г. 4 - стр.

51

Уршеева Б. И. Маутенбаев А.А., Торманов Н.., Аблайханова Н.Т. Кіріктірілген оқу бағдарламасы жайлы тұжырымдамалар (мектеп,колледж,университет) 2016 - г. 1 - стр.

52

Торманов Н. Уршеева Б.И., Маутенбаев А.А., Аблайханова Н.Т. Кіріктірілген оқу бағдарламасы жайлы тұжырымдамалар (мектеп,колледж,университет) 2016 - г. 1 - стр.

53

Атанбаева Г. К. ЛИГНИН НЕГІЗІНДЕГІ СОРБЕНТТЕРДІҢ СОРУ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕРДІ ОҚУ ҮРДІСІНЕ ЕНГІЗУ. 2016 - г. 1 - стр.

54

Атанбаева Г. К. ОҚУ ҮРДІСІНЕ ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ҚАНМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДЕҢГЕЙІ МЕН ҚАННЫҢ АҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ЕНГІЗУ. 2016 - г. 1 - стр.

55

Атанбаева Г. К. Альфа липой қышқылының иммундық көрсеткіштерге әсерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.

56

Атанбаева Г. К. Биологиялық зерттеулердегі салмақсыздық үлгілерін жасау әдістері 2016 - г. 1 - стр.

57

Атанбаева Г. К. Орталық жүйке жүйесіне салмақсыздықты үлгілеу кезіндегі әсері 2016 - г. 1 - стр.

58

Атанбаева Г. К. Токсикалық гепатит кезіндегі лимфатикалық тамырлардағы адренергиялық жүйкелену және жиырылу қабілетінің жағдайы 2016 - г. 1 - стр.

59

Атанбаева Г. К. Шеткі қанының лейкограммасына екі айлық мерзімнен кейінгі мырыш тұзының қосылысының рұқсатты шектеулі концентрациясынан (РШК) 50-есе арттырылған мөлшерінің әсері 2016 - г. 1 - стр.

60

Атанбаева Г. К. Егеуқұйрықтардың шеткі қанының лейкограммасына мырыш тұзының РКШ (рұқсатты шектеулі концентрациясы) 25,50,75,100 есе арттырылған мөлшерінің 10 күндік әсерінің көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр.

61

Басыгараев Ж. М. Бидай сортын биореттегішпен сырттай өңдеу арқылы, өсуі мен даму көрсеткіштерін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.

62

Басыгараев Ж. М. Биология пәнін жаңа ақпараттық технологиялар арқылы өткізе отырып жоғары сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.

63

Тулеуханов С. Акназаров С.Х., Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т., Головченко О.Ю. Complex processing of rice husk and using in biomedical applications 2016 - г. 1 - стр.

64

Аблайханова Н. Т. Акназаров С.Х., Тулеуханов С.., Есимсиитова З.Б., Аблайханова Н.Т., Головченко О.Ю. Complex processing of rice husk and using in biomedical applications 2016 - г. 1 - стр.

65

Аблайханова Н. Т. Маутенбаев А.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. Study for Chronic Toxicity Immunostimulating preparation "Asgipan-immuno+" 2016 - г. 1 - стр.

66

Тусупбекова Г. А. Аблайханова Н.Т., Маутенбаев А.А., Аблайханова Н.Т. Study for Chronic Toxicity Immunostimulating preparation "Asgipan-immuno+" 2016 - г. 1 - стр.

67

Торманов Н. жоғары температураның қан плазмасы белоктарының құрамына әсері 2016 - г. 1 - стр.

68

Торманов Н. қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсері кезіндегі фагоцитарлық жүйе клеткаларының функционалдық ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

69

Торманов Н. әртүрлі климаттық жағдайларда өмір сүретін адамдардың қан құрамына сыртқы ортаның жоғарғы температурасының әсері 2016 - г. 1 - стр.

70

Торманов Н. Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр.

71

Тусупбекова Г. А. Торманов Н.., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр.

72

Уршеева Б. И. Тусупбекова Г.А., Торманов Н.. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр.

73

Уршеева Б. И. Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016 Абылайханова Н.Т., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 247-250бб 2016 - г. 3 - стр.

74

Тусупбекова Г. А. Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016 Абылайханова Н.Т., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 247-250бб 2016 - г. 3 - стр.

75

Аблайханова Н. Т. Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016 Абылайханова Н.Т., Абылайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 247-250бб 2016 - г. 3 - стр.

76

Торманов Н. Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр.

77

Тусупбекова Г. А. Торманов Н.., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр.

78

Уршеева Б. И. Тусупбекова Г.А., Торманов Н.. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 4 кітап Алматы 2016 Заманауи инновациялық технология және оқу үрдісіне пайдалану Торманов Н.Т., Тусупбекова Г.А., Уршеева Б.И., Скендирова А 66-68бб 2016 - г. 2 - стр.

79

Уршеева Б. И. Торманов Н.., Атанбаева Г.К. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016Студенттердің білім деңгейін бақылау және бағалау жайлы пікірлер мен ұсыныстар Торманов Н., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И. 162-163б 2016 - г. 2 - стр.

80

Атанбаева Г. К. Торманов Н.., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016Студенттердің білім деңгейін бақылау және бағалау жайлы пікірлер мен ұсыныстар Торманов Н., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И. 162-163б 2016 - г. 2 - стр.